Ligningsvejledningen; Almindelig del 2012-2
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Forkortelser
Expand A.A Principperne for enlige og ægtefællers indkomstopgørelseA.A Principperne for enlige og ægtefællers indkomstopgørelse
Expand A.B Personlig indkomst, fratrædelsesgodtgørelse m.v. og skattefri rejse- og befordringsgodtgørelseA.B Personlig indkomst, fratrædelsesgodtgørelse m.v. og skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse
Expand A.C Fradrag i den personlige indkomst m.v.A.C Fradrag i den personlige indkomst m.v.
A.D Kapitalindkomst [Væsentlige ændringer]
A.E Fradrag i kapitalindkomst [Væsentlige ændringer]
Collapse A.F Fradrag i den skattepligtige indkomst (ligningsmæssige fradrag)A.F Fradrag i den skattepligtige indkomst (ligningsmæssige fradrag)
Expand A.F.1 Generelle fradrag for lønmodtagereA.F.1 Generelle fradrag for lønmodtagere
Expand A.F.2 Fradrag for specielle persongrupper <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>A.F.2 Fradrag for specielle persongrupper [Væsentlige ændringer]
Collapse A.F.3 Befordringsfradrag <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>A.F.3 Befordringsfradrag [Væsentlige ændringer]
Collapse A.F.3.1 Befordring mellem bopæl og arbejdsplads  - privat kørsel <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>A.F.3.1 Befordring mellem bopæl og arbejdsplads - privat kørsel [Væsentlige ændringer]
A.F.3.1.1 Normalfradraget, LL § 9 C, stk. 1-3 [Væsentlige ændringer]
A.F.3.1.2 Befordringsfradragsjustering for lavindkomster [Væsentlige ændringer]
Collapse A.F.3.1.3 Generelle regler om privat befordring <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>A.F.3.1.3 Generelle regler om privat befordring [Væsentlige ændringer]
A.F.3.1.3.1 Sædvanlig bopæl [Væsentlige ændringer]
A.F.3.1.3.2 Arbejdsplads [Væsentlige ændringer]
A.F.3.1.3.3 Transportvejen [Væsentlige ændringer]
A.F.3.1.3.4 Antal arbejdsdage [Væsentlige ændringer]
A.F.3.1.3.5 Flere daglige befordringer [Væsentlige ændringer]
A.F.3.1.3.6 Færge- og flytransport [Væsentlige ændringer]
A.F.3.1.3.7 Storebælt [Væsentlige ændringer]
A.F.3.1.3.8 Øresund [Væsentlige ændringer]
A.F.3.1.3.9 Samkørsel [Væsentlige ændringer]
A.F.3.1.4 Invalides og kroniske syges befordringsfradrag efter LL § 9 D [Væsentlige ændringer]
A.F.3.1.5 Fri befordring [Væsentlige ændringer]
A.F.3.1.6 Særregel for folketingsmedlemmer m.fl., LL § 9 C, stk. 8 [Væsentlige ændringer]
A.F.3.2 Erhvervsmæssig befordring [Væsentlige ændringer]
Expand A.F.3.3 Godtgørelse eller fradrag for erhvervsmæssig befordring <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>A.F.3.3 Godtgørelse eller fradrag for erhvervsmæssig befordring [Væsentlige ændringer]
Expand A.F.3.4  Opgørelsen af befordringsudgifter <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>A.F.3.4 Opgørelsen af befordringsudgifter [Væsentlige ændringer]
Expand A.F.4 Fradrag for løbende ydelserA.F.4 Fradrag for løbende ydelser
Expand A.F.5 Fradrag for gaver til visse foreninger og institutionerA.F.5 Fradrag for gaver til visse foreninger og institutioner
A.F.6 Fradrag for gaver til kulturinstitutioner - LL § 8 S
A.F.7 Servicefradrag [Væsentlige ændringer]
Expand A.G  EjendomsværdiskatA.G Ejendomsværdiskat
A.H Ansættelsesfrister, omgørelse, skatteforbehold, uformaliserede forhåndstilkendegivelser og princippet om lovmæssig forvaltning
Expand A.I Selvangivelsespligt og oplysningspligtA.I Selvangivelsespligt og oplysningspligt
Expand BilagBilag

 

Ligningsvejledningen; Almindelig del 2012-2

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

A.F.3.1.3.1 Sædvanlig bopæl

Ny tekst startAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske Vejledning. Se afsnit C.A.4.3.3.1.1.Ny tekst slut