Nyheder for virksomheder

Nyheder offentliggjort i april (01-04-2017 - 29-04-2017)
aprilDato f.off.OverskriftEmneType
26-04-17Rettelse til toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
26-04-17Mulighed for indsigelse mod ansøgninger om toldsuspension eller toldkontingentTarifering + Særlige procedurer + KontingenterNyhedsbrev til virksomheder
19-04-17Mulighed for fremsendelse af alternativ dokumentation ved manglende udpassageattestEksport og provianteringNyhedsbrev til virksomheder
19-04-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldErhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
12-04-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
12-04-17Nye Forklarende Bemærkninger til 8536TariferingNyhedsbrev til virksomheder
10-04-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
10-04-17Implementering af FATCA i DanmarkPolitikker og retningslinierVejledning til virksomheder
10-04-172017 Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente UdlåneKapitalSystemvejledning
10-04-172017 Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente PrioritetslåneKapitalSystemvejledning
10-04-172017 Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente PantebreveeKapitalSystemvejledning
07-04-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
07-04-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
07-04-17Åbningstiden for Toldekspeditionsstederne og Told ServiceDesk påsken 2017IT-løsninger for told + Eksport og proviantering + Erhvervsmæssig import + Forsendelse og transiteringNyhedsbrev til virksomheder
06-04-17Ændring af Procedurekoder i ImportsystemetIT-løsninger for told + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
06-04-17Toldsystemerne via SecureFTP(SFTP)-forbindelseIT-løsninger for toldSystemvejledning
03-04-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
03-04-17SKAT vejleder om angivelse af kode 0050 Virksomhedstilladelse – lægemidler i fortoldningsangivelsens rubrik 44.2 og VAB F i fortoldningsangivelsens rubrik 44.3Told - efterkontrol + Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
03-04-17Nye bevillingskoder til midlertidig opbevaringErhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
03-04-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
03-04-17Værdifastsættelse af køretøjerMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftVejledning til virksomheder