Nyheder for virksomheder

Nyheder offentliggjort i august (01-08-2017 - 21-08-2017)
augustDato f.off.OverskriftEmneType
21-08-17eIndkomst: Teknisk vejledningSupport og anden vejledning + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betalingSystemvejledning
21-08-17eIndkomst: Uddataformater i eIndkomst og LetLønIT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Angivelse og betaling + Indberetning, regulering og efterangivelse + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregningSystemvejledning
21-08-17eIndkomst: IndberetningsvejledningAndet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betaling + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Arbejdsgiverens særlige pligterSystemvejledning
21-08-17Rettelse til toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
21-08-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
21-08-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
17-08-17Tariferingsforordninger, supplerende bestemmelser til KN og FBKNTold - efterkontrol + Tarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
14-08-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
11-08-17Ændringer i EksportsystemetGrænsekontrol - samfundsbeskyttelse + Eksport og provianteringNyhedsbrev til virksomheder
11-08-17Krav til dokumentation for udeladelse af klargøringsfradrag ved eksport af køretøjMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
10-08-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
09-08-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
04-08-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
03-08-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
01-08-17Bobestyrers digitale adgang til afdødes R75-oplysningerAdgang, autorisationer og sikkerhed + DødsboerSystemvejledning