Nyheder for virksomheder

Nyheder offentliggjort i december (01-12-2017 - 12-12-2017)
decemberDato f.off.OverskriftEmneType
07-12-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
07-12-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
06-12-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
06-12-17Trade Help Desk - informationsmateriale - oprindelseOprindelseNyhedsbrev til virksomheder
05-12-17eIndkomst: Teknisk vejledningSupport og anden vejledning + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betalingSystemvejledning
05-12-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
05-12-17Tariferingsudtalelser og ændringer til FBHS (HS Komitéens 59. session)Told - efterkontrol + Tarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
04-12-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
01-12-17EU-Canada aftalen (CETA) – oprindelseserklæring – præcisering af fodnote 3OprindelseNyhedsbrev til virksomheder
01-12-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
01-12-17eIndkomst: IndberetningsvejledningAndet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betaling + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Arbejdsgiverens særlige pligterSystemvejledning