Den juridiske vejledning 2017-1
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Expand Om Den juridiske vejledningOm Den juridiske vejledning
Formelle regler
Collapse A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Expand A.A.1 Myndighedsstruktur og kompetenceA.A.1 Myndighedsstruktur og kompetence
Expand A.A.2 Afgørelser kontra vejledningA.A.2 Afgørelser kontra vejledning
Collapse A.A.3 Bindende svar samt bindende tariferingsoplysninger og bindende oprindelsesoplysningerA.A.3 Bindende svar samt bindende tariferingsoplysninger og bindende oprindelsesoplysninger
A.A.3.1 Baggrund og regler
A.A.3.2 Arten af de spørgsmål, der er omfattet af ordningen om bindende svar
A.A.3.3 Kompetencefordelingen mellem SKAT og Skatterådet
A.A.3.4 Muligheden for at spørge om virkningerne for andre af spørgerens disposition [Væsentlige ændringer]
A.A.3.5 Bindende svar bagud i tid
A.A.3.6 Formelle krav til anmodningen og sagsbehandlingen [Væsentlige ændringer]
A.A.3.7 Tilfælde hvor flere involverede parter alle skal indgive anmodning
A.A.3.8 Fastlæggelse af gebyr for anmodninger [Væsentlige ændringer]
A.A.3.9 Muligheden for afvisning af en anmodning [Væsentlige ændringer]
A.A.3.10 Bindende virkning fremadrettet
A.A.3.11 Urigtige og bristende forudsætninger for svaret
Expand A.A.3.12 Urigtige og bristende forudsætninger på moms- og afgiftsområdetA.A.3.12 Urigtige og bristende forudsætninger på moms- og afgiftsområdet
A.A.3.13 Klage over bindende svar
Expand A.A.3.14 Spontan udveksling af oplysninger om bindende svar med mere <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>A.A.3.14 Spontan udveksling af oplysninger om bindende svar med mere [Væsentlige ændringer]
Expand A.A.3.15 Bindende tariferingsoplysninger og bindende oprindelsesoplysningerA.A.3.15 Bindende tariferingsoplysninger og bindende oprindelsesoplysninger
Expand A.A.4 Uformelle forhåndstilkendegivelser - forventningsprincippetA.A.4 Uformelle forhåndstilkendegivelser - forventningsprincippet
Expand A.A.5 Tilbagekaldelse af afgørelserA.A.5 Tilbagekaldelse af afgørelser
Expand A.A.6  Offentlighed og tavshedspligtA.A.6 Offentlighed og tavshedspligt
Expand A.A.7 SagsbehandlingA.A.7 Sagsbehandling
Expand A.A.8 FristreglerA.A.8 Fristregler
Expand A.A.9 Forældelse af fordringerA.A.9 Forældelse af fordringer
Expand A.A.10 Klage og domstolsprøvelseA.A.10 Klage og domstolsprøvelse
Expand A.A.11 Syn og skønA.A.11 Syn og skøn
Expand A.A.12 Henstand og tilbagebetaling som følge af klage og forrentning ved tilbagebetalingA.A.12 Henstand og tilbagebetaling som følge af klage og forrentning ved tilbagebetaling
Expand A.A.13 Omkostningsgodtgørelse i forbindelse med klagesager <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>A.A.13 Omkostningsgodtgørelse i forbindelse med klagesager [Væsentlige ændringer]
Expand A.A.14 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og skatteforbeholdA.A.14 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og skatteforbehold
Expand A.A.15 Forenklede regler om opgørelse af tilbagebetalingskravA.A.15 Forenklede regler om opgørelse af tilbagebetalingskrav
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms og lønsumsafgift
Expand D.A MomsD.A Moms
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Afgifter
Expand E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
Expand H.A EjendomsvurderingH.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2017-1

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

A.A.3.1 Baggrund og regler

Indhold

Dette afsnit handler om baggrunden for, at der findes regler om bindende svar og giver overblik over disse regler.

Afsnittet indeholder:

  • Baggrunden for reglerne
  • Hvor findes reglerne.

Baggrunden for reglerne

Baggrunden for reglerne om bindende svar er at give borgerne mulighed for gennem en forenklet sagsbehandling at få et hurtigt og bindende svar om almindeligt forekommende skattespørgsmål på det tidspunkt, der passer den enkelte. Dermed styrkes borgernes retsstilling ved at forøge forudsigeligheden af de skattemæssige konsekvenser af den enkeltes dispositioner. Reglerne skal endvidere ses i lyset af bestræbelserne på at flytte ressourcer fra efterfølgende kontrol til forudgående vejledning og service.

Reglerne om bindende svar giver borgere og virksomheder mulighed for at få besvaret spørgsmål, således at svaret er bindende for SKAT i forhold til spørgeren ved efterfølgende behandling af det pågældende spørgsmål. Det drejer sig om spørgsmål om den skattemæssige virkning for spørgeren eller eventuelt for andre end spørgeren af spørgerens disposition, når SKAT i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet.

Uanset reglerne om bindende svar er SKAT forpligtet til at yde vejledning om forståelsen og anvendelsen af lovgivningen på Skatteministeriets område. Se forvaltningslovens § 7. Om retsvirkningen af almindelig vejledning henvises til A.A.7.4.1.

Hvor findes reglerne

Reglerne om bindende svar findes i SFL §§ 21-25, jf. seneste bekendtgjorte skatteforvaltningslov nr. 1267 af 12. november 2015.