Menu

Sådan klager du

Hvis du er utilfreds med en afgørelse eller med selve sagsbehandlingen, kan du enten:

  • klage over afgørelsen, eller
  • kritisere sagsbehandlingen.

Klage over afgørelsen

Hvis du er utilfreds med en afgørelse, du har fået fra SKAT, kan du klage over den. I afgørelsen står der, hvordan du bærer dig ad.

  • Fristen for at klage er 3 måneder.
  • Det koster 400 kr. at klage.

Det kan du klage over

Du kan klage over en skatteafgørelse, en motorafgørelse eller en ejendomsvurdering.

Du skal sende din klage til Skatteankestyrelsen

Skatteankestyrelsen beslutter, om klagen skal til et ankenævn eller til Landsskatteretten. Hvis klagen sendes til et vurderings- eller et skatteankenævn, vejleder Skatteankestyrelsen om, at du kan vælge, at sagen i stedet afgøres af Landsskatteretten.

Du skal sende klagen til:

Skatteankestyrelsen
Ved Vesterport 6, 4. sal
1612 København V

Du kan også klage elektronisk. Se hvordan på Skatteankestyrelsens hjemmeside.

Kritisere sagsbehandlingen

Er du utilfreds med SKATs sagsbehandling, har du mulighed for at sende din kritik til SKAT. Det kan for eksempel være over en lang sagsbehandlingstid, mangelfuld vejledning eller en medarbejders adfærd. Men du skal være opmærksom på, at din kritik af sagsbehandlingen ikke kan føre til ændringer i din konkrete sag.

Din kritik af SKATs sagsbehandling skal være skriftlig og kan sendes pr. mail til skat-klage-sagsbehandling@skat.dk eller med post til SKAT, Østbanegade 123, 2100 København Ø.

Når SKAT har modtaget din henvendelse, bliver den sendt videre til direktøren for det område, hvor din sag er blevet behandlet. Er du ikke tilfreds med det svar, du får fra direktøren, har du mulighed for at få Borger- og retssikkerhedschefen til at tage stilling til svaret.

Du skal være opmærksom på, at din kritik af sagsbehandlingen ikke kan føre til ændringer i selve afgørelsen i din sag. Men du får en vurdering af, om du har fået en ordentlig og korrekt behandling. Og din kritik kan betyde, at der bliver set nærmere på SKATs måder at arbejde på, og om der er brug for at ændre på SKATs arbejdsgange.

Du skal også være opmærksom på, at din kritik af sagsbehandlingen ikke sætter din sag i stå. Det betyder, at SKAT kan gå videre med din sag. Det kan fx være ændring i det beløb, du skal betale i skat, udsendelse af en ændret årsopgørelse, eller at SKAT trækker i din løn, fordi du skylder penge til det offentlige.

Har du spørgsmål, kan du måske finde svar i Spørgsmål og svar.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?