SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2018.291.BRIndsætninger – kontanthævninger – bevisbyrde og dokumentationskrav – sort arbejde – skattepligtig indkomst19-06-18Personlig indkomstDom
SKM2018.290.BRFuld skattepligt – ekstraordinær genoptagelse19-06-18Personlig indkomstDom
SKM2018.253.BRErhvervsmæssig virksomhed - virksomhedsskatteordningen - ophørsbeskatning06-06-18Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
SKM2018.243.BRRentebeskatning – uerholdelighed – skærpet bevisbyrde – forlænget ligningsfrist23-05-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2018.231.BREkstraordinær genoptagelse – 6 måneders fristen – Egen forklaring17-05-18Personlig indkomstDom
SKM2018.229.BRNulstilling - A-skat og AM-bidrag - konkurs - ægtefælle17-05-18Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2018.228.BRDirektørreglen - ansat hovedaktionær17-05-18Personlig indkomstDom
SKM2018.226.BRHenstand – Registreringsafgift - Ferrari19-03-18Når man vil klageDom
SKM2018.225.BRForældelse – suspension - utilregnelig uvidenhed13-03-18ForældelseDom
SKM2018.224.BRMaskeret udbytte – fri bil – privatbenyttelsesafgift – rådighed – mindreårig hovedanpartshaver16-05-18Personlig indkomstDom
SKM2018.219.BRLønsumsafgift – sparekasse - Skøn14-05-18Opgørelse, angivelse og betalingDom
SKM2018.208.BRSkattefri kursgevinst eller maskeret udlodning07-05-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2018.207.BRLempelse – ligningslovens § 33 A – kreditkort – rejsedokumenter - bevisbyrde08-02-18Udenlandsk indkomstDom
SKM2018.206.BRIndeholdelse af A-skat – hæftelse – AM-bidrag - bestemmende indflydelse – fri bil – kontanthævninger – privateudgifter – retsbeskyttet forventning07-05-18SelskabsbeskatningDom
SKM2018.204.BREksportgodtgørelse – værdiansættelse af brugte biler anmeldt til eksport – administrative retningslinjer for værdiskønnet – skøn under regel03-05-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2018.201.BRFratrædelsesgodtgørelse i medfør af ligebehandlingsloven – administrativ praksis03-05-18Personlig indkomstDom
SKM2018.200.BRSalg af aktier – afståelsestidspunkt03-05-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2018.199.BRIndtægter fra udlejning – skønsmæssig forhøjelse03-05-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2018.196.BRFradrag – købsmoms - konkurs02-05-18FradragDom
SKM2018.195.BRSagsomkostninger – frafald af synspunkter02-05-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.187.BRFri bil – fri motorcykel – fri båd – fristregler – begrundelse30-04-18Personlig indkomstDom
SKM2018.186.BRSkattepligtig indkomst – konkrete indsætninger30-04-18Personlig indkomstDom
SKM2018.184.BRDødsbo – arveafkald – grov uagtsomhed – 3 måneders frist25-04-18DødsboerDom
SKM2018.183.BRUnderskudsfradrag – erhvervsmæssig virksomhed - alternativ behandler25-04-18Personlig indkomstDom
SKM2018.180.BRSkattepligtig indkomst - gevinster ved backgammon - administrativ praksis25-04-18Personlig indkomstDom
SKM2018.178.BRFradrag for forbedringer i grundværdien – hovedanlæg24-04-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.174.BRFradrag - underskud - etablering - erhvervsmæssig virksomhed23-04-18Personlig indkomstDom
SKM2018.170.BRSkønsmæssig ansættelse – lønindkomst – maskeret udlodning06-02-18Personlig indkomstDom
SKM2018.165.BRSkønsmæssig forhøjelse – indsætninger på konto16-02-18Personlig indkomstDom
SKM2018.161.BRLønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende13-04-18Personlig indkomstDom
SKM2018.158.BRSagsomkostninger – frafald af synspunkter -fradrag i grundværdien13-04-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.137.BRSagsomkostninger - fradrag i grundværdi - tilslutningsafgift05-04-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.136.BRSagsomkostninger – frafald af synspunkter - fradrag i grundværdi - forsyningsanlæg05-04-18Når man vil klageDom
SKM2018.134.BRSagsomkostninger – ophævet sagsomkostninger - fradrag i grundværdi05-04-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.133.BREjendomsavance – landbrugsejendom – skattefritagelse - parcelhusreglen05-04-18EjendomsavancebeskatningDom
SKM2018.115.BRSkattepligtig indkomst – gevinster ved backgammon – administrativ praksis20-03-18Personlig indkomstDom
SKM2018.106.BRStraf – skattesvig - momssvig12-03-18StrafDom
SKM2018.94.BRDokumentation for lønindkomst – skiftende forklaringer – skærpet beviskrav - uden realitet06-03-18Personlig indkomstDom
SKM2018.88.BRVærditabsberegning for brugt leasingkøretøj - Eksportgodtgørelse26-02-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2018.76.BRSkattepligt - fraflytning16-02-18Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2018.68.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfristen - befordringsfradrag - fradrag for renteudgifter og børnebidrag - afvisning13-02-18Fradrag og afskrivningerDom
SKM2018.67.BRGrundværdiansættelse - tilsidesættelse af skønserklæring - jordbundsforhold - handelsværdi12-02-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.61.BRSkattefri rejsegodtgørelse - arbejdsgiverkontrol - lastbilchauffør09-02-18Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2018.59.BRSkønsmæssig ansættelse - skattepligtig indkomst - negativt privatforbrug09-02-18Personlig indkomstDom
SKM2018.57.BRUdlodningsbeskatning - stråmand - løn eller udbytte - lån eller udbytte - periodisering09-02-18Personlig indkomstDom
SKM2018.54.BRKulafgift - kontrakt godkendt af Elprisudvalget06-02-18Energi og kuldioxidDom
SKM2018.53.BREkstraordinær genoptagelse - Særlige omstændigheder06-02-18Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2018.51.BREftergivelse af gæld - skønsmæssig afslag -retlige mangler02-02-18Eftergivelse og gældssaneringDom
SKM2018.49.BRKursgevinst - Gældseftergivelse - Betalingsevne01-02-18Personlig indkomstDom
SKM2018.48.BRFradrag for forbedringer - grundværdi - tilslutningsafgift31-01-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.47.BRStraf - prøvesag - grov uagtsomhed - ikke rettidigt indberettet til Indkomstregistret31-01-18StrafDom
SKM2018.45.BRBefordringsfradrag - sædvanlig bopæl - Pendler29-01-18Fradrag og afskrivningerDom
SKM2018.44.BRMaskeret udlodning - skiftende forklaringer - mellemregningskonto aktionærlån29-01-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2018.43.BRHandelspris ved overdragelse af udlejet lejlighed26-01-18SelskabsbeskatningDom
SKM2018.39.BRStraf - dolus eventualis - ægtepar - skattesvig - momssvig - delvis tilståelse22-01-18StrafDom
SKM2018.36.BRFradragsansættelse - Etablering af kloak- og vandforsygningsanlæg17-01-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.33.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder15-01-18Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2018.32.BRStraf - manglende mærkning af varebil - udeblivelsesdom15-01-18StrafDom
SKM2018.30.BRFradrag for grundforbedringer - udgiftsafholdelse - eksterne veje15-01-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.4.BRFradrag for forbedringer - grundværdi tilslutningsafgift02-01-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.1.BRReel ejer - udlodningsbeskatning - bevis for afståelse - passeret kapitalejers økonomi02-01-18Personlig indkomstDom