Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2005.546.LSRGave til datter fra forældre - et eller to bundfradrag06-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.545.LSRFradrag for moms vedrørende udgifter til ombygning af kantine04-10-05Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2005.544.LSREnergiforbrug ikke godkendt i udendørs badeland samt i værestedsbygninger, pladsbelysnimng mv.18-10-05AfgifterKendelse
SKM2005.541.LSRGaveafgift - ikke børsnoterede anparter fra forældre04-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.540.LSRBefordring mellem hjem og arbejde14-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.539.LSRKorresponderende fradrag i forbindelse med værdi af sportstøj modtaget som sponsorbidrag - genoptagelse09-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.538.LSRAvance ved salg af ejendom med blandet benyttelse11-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.537.LSREjendom overgået til erhverv/virksomhedsordningen - indskud og hævning02-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.536.LSRArbejdsmarkedsbidrag - forfatterhonorar09-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.535.LSRIndregistreringsbeskatning af varebil - blandet erhvervsmæssig/privat anvendelse04-11-05AfgifterKendelse
SKM2005.534.LSRUdgifter til sagkyndig bistand21-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2005.533.LSRUgyldig ansættelse - forældelse02-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.532.LSRBegrænset skattepligt - svensk AB medicinalselskab24-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + AfgifterKendelse
SKM2005.531.LSRTilbagebetaling af tillægsafgift for privat anvendelse af varebil04-11-05AfgifterKendelse
SKM2005.530.LSRAktieavance - urealiseret fortjeneste ved flytning fra Danmark - Fratrædelsesgodtgørelse i form af brugt bil09-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.529.LSRMoms af opkrævning af gebyrer02-12-05Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2005.528.LSRMoms af udgifter til ejendomsmægler18-11-05Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2005.527.LSRSkattefri aktieombytning med ophørsspaltning af det modtagende selskab28-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.526.LSROmkostningsgodtgørelse06-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2005.525.LSRKontor i privatbolig17-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.524.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse -glemte rentefradrag15-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.523.LSRTysk kapitalpension - privattegnet - fradrag01-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.522.LSREjendom overdraget fra selskab til hovedaktionær -ejendomsværdi/ kostpris08-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.521.LSRAndelsboligforening - sidste udlejede lejlighed overgået til andelsbolig - ejendomsavance09-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.520.LSRKonvertible obligationer - overkurslånsgevinst30-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.519.LSRLandbrug - udlejning af hetebokse - tidligere landsskatteretskendelse - forventningsprincip08-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.518.LSRGaveafgiftsberegning - selskab stiftet ved apportindskud17-11-05AfgifterKendelse
SKM2005.514.LSRGolfklub - momsfritagelse13-09-05Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2005.513.LSRArbejdsmarkedsbidrag - anmodning om tilbagebetaling efter udløb af ansøgningsfrist11-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereKendelse
SKM2005.497.LSRElforsyningsvirksomhed - fradrag for overdækning nægtet ved opgørelse af skattepligtig indkomst06-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.488.LSRAfgiftspligtig værdi af køretøj - transportomkostninger12-10-05AfgifterKendelse
SKM2005.487.LSRMoms - fritagelse - forenings hovedformål ikke anset for fagforeningsmæssigt18-11-05Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2005.486.LSRYdelser ikke anset momsfritaget i tilknytning til hospitalsbehandling og pleje21-10-05Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2005.485.LSRFradrag for moms af rådgivningsudgifter vedrørende salg af fast ejendom11-10-05Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2005.484.LSRMoms - fradrag for tab på debitorer - datterselskab17-11-05Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2005.483.LSRFradrag for advokat- og revisorudgifter ved køb af datterselskaber15-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.482.LSRSalg af selskab - fradrag for bonus udbetalt til direktører i selskabet20-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.481.LSRStiftelse af selskab - afholdte udgifter i forbindelse hermed ikke godkendt13-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.480.LSRVedligeholdelsesudgifter afholdt i forbindelse med byfornyelsesprokelt - offentlig støtte28-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.479.LSRKommanditselskaber - skibe, der samarbejder i pool - bindende forhåndsbesked21-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.478.LSRMoms af husleje efter virksomhedens ophør06-10-05Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2005.477.LSRFradrag ikke godkendt for bonusbeløb - udlodning til aktionærkreds20-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.472.LSRGrundlag for beregning af værdi af fri bil03-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.442.LSRRentefiksering af tilgodehavende mellem selskab og dets datterselskab26-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.441.LSRSalg af ejendom til underpris22-07-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.440.LSRTinglysningsafgift - allonge til pantebreve - inddragelse af yderligere fast ejendom under pantet - efteropkrævning11-07-05AfgifterKendelse
SKM2005.439.LSRBeskatning af bonus i optjeningsåret eller i udbetalingsåret15-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.438.LSRVærdi af fri bil02-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.437.LSRVærdi af fri bolig13-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.436.LSRFradrag for tab på fordring - formalitet16-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.435.LSRSocialpædagogs deltagelse i kursus vedrørende familieterapi01-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.434.LSRAfskrivning på goodwill02-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.433.LSROphør af selskab herunder fradrag for tab på goodwill02-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.428.LSRFairnes opinion ved moderselskabs tilbud om køb af selskabets aktier24-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.427.LSROmlægning af regnskabsår01-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.426.LSRBindende ligningssvar - afvisning01-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.425.LSRTildeling af Warrants som led i ansættelsesforhold. Erhvervelsestidspunkt09-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.424.LSRErhvervsdrivende fond der driver behandlingshjem ej lønsumsafgiftsfritaget som social forsorg og bistand11-07-05Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2005.423.LSRArbejdsmarkedsbidrag, udstationering som projektleder i udlandet24-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.422.LSR"Avis" anset for momsfritaget26-08-05Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2005.421.LSRFraflytningsbeskatning i medfør af ophør af skattepligt01-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.420.LSRStipendium modtaget i udlandet skattepligtigt i Danmark05-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.407.LSRBindende forhåndsbesked - fuld skattepligt til Danmark02-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.397.LSRLevering af olie ikke anset afgiftsfritaget16-09-05Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2005.396.LSRFuld skattepligt ved fraflytning fra Danmark14-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.367.LSRGevinst på gæld ved gældskonvertering - koncernforbundne selskaber30-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.366.LSRSkattefri virksomhedsomdannelse - flere ejere - udligning af negativ anskaffelsessum28-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.365.LSRUgyldighed pga. sagsbehandlingsfejl - overdragelse af grundstykker mellem 3 søskende med forskellige skatteansættende myndigheder18-07-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.364.LSRMomsafgiftsfritagelse - friskoles afholdelse af julestue10-08-05Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2005.363.LSRDelvis momsfradragsret - erhvervsrejsebureau - nettoomsætning21-03-05Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2005.362.LSRVærdi af egne varer herunder tobak13-07-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.361.LSRVedligeholdelsesudgifter vedr. udlejningsejendomme erhvervet ved arveudlæg med succession21-07-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.359.LSRGenbeskatning af underskud - udenlandske datterselskaber23-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.302.LSRLandbrugsejendom - opgørelse af avance - forbedringsudgifter - driftsbygninger/stuehus23-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.300.LSRAlmen praktiserende læges fagforeningskontingent - interessentskab - ligningsmæssig genoptagelse14-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.299.LSRUnderskudsfremførsel ved salg af aktiekapital13-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.298.LSRBeskatning af betalt broafgift (brobizz) over Storebæltsbroen - Genoptagelse af SKM2004.418.LSR vedr. bindende forhåndsbesked SKM2003.183.LSR08-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.297.LSRRejse-og opholdsudgifter - bopæl Sjælland arbejde Jylland - afrejsetidspunkt fra bopæl15-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.296.LSRFradrag for travhestehold - restaurationsselskab - reklame19-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.294.LSRFradrag for moms af tab på debitorer23-12-04Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2005.293.LSRKomplementarselskab - underskud i kommanditselskaber - fradragsbegrænsning for kommanditist - beplantning og vildthegn28-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.292.LSRDelsalg af ejendom - genanbringelse af fortjeneste - ejendom erhvervet successivt13-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.291.LSRAktieløn - annullering af køberetter - supplerende tegningsretter - Bindende forhåndsbesked SKM2002.658.LR17-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.290.LSRUgyldighed - manglende udarbejdelse af sagsfremstilling og forslag til afgørelse - Efteropkrævning af told og moms - indførsel af ståltråd fra De forenede Arabiske Emirater21-04-05Told + Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2005.267.LSRKulbrinteskat - aktiviteter offshore Danmark - mandskab udlejet af schweizisk selskab til andre schweiziske selskaber - beskatningsret - dobbeltbeskatningsoverenskomster18-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.266.LSRDelvist momsfradrag for sparekasse - udlejning af bankbokse mv-11-05-05Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2005.265.LSRFinansiel virksomhed - Manglende afgiftsberigtigelse af gebyrer - Godtgørelsesprocent for moms og afgifter - Salgsmoms af driftsmidler - Momsfradragsret og udtagning - Lønsumsafgift vedr. feriepengeforpligtelse og intern omsætning15-02-05Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2005.264.LSRLønsumsafgiftsgrundlag - boligselskabs administrationsopgaver18-05-05Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2005.260.LSRAfskrivning på nødstrømsanlæg til brug for at opretholde telekommunikation til og fra Grønland24-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.259.LSRDelsalg af landbrugsejendom - avanceopgørelse18-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.258.LSRAvance ved salg af goodwill erhvervet før 19. maj 199310-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.257.LSRVærdi af fri bolig- daglig leder af pizzeria - anpartsselskab25-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.256.LSRPeriodisering af udgifter vedr. servicekontrakter - kraftvarmeanlæg - hensættelser27-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.255.LSREjendomsavance - opgørelse af anskaffelsessum25-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.254.LSRHensættelser til retableringsudgifter - grusgrav14-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.253.LSRFikseret vederlag - selvskyldnerkaution for datterselskabs bankgaranti18-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.248.LSROphørspensionsindbetaling - salg af besætning i landbrug15-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.247.LSRMoms - Gebyrer i forbindelse med kreditgodkendelse - Forsikringsselskab03-05-05Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2005.246.LSRGenvundne afskrivninger - blandet bygning - fordeling af overdragelsessum04-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.244.LSRKommanditselskab - ejendomsinvesteringsprojekt - administrationshonorar - afskrivningsgrundlag15-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.243.LSRLåneomkostninger - Euro-lån - realisationsprincip06-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.242.LSRMBA-kursus - jobskifte under betalt uddannelse21-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.197.LSRRenter fra feriefondkonto - administrativ arbejdsmarkedssammenslutning16-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.196.LSRAdvokat- og revisorudgifter - erhvervelse af datterselskabsaktier19-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.195.LSRGrundværdiansættelse - stigning efter skattestop - kommuneplanvedtægt14-03-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.194.LSREjendomsvurdering - nedslag for forurenet grund udlagt til etagebyggeri07-04-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.193.LSRGodtgørelse af olie- og CO2-afgift - indfangning, pakning, læsning og borttransport af kyllinger15-04-05AfgifterKendelse
SKM2005.192.LSRTilbagebetaling af olie- og CO2-afgift - optagning samt transport af kartofler - renseskovle mv.18-04-05AfgifterKendelse
SKM2005.191.LSRGodtgørelse af olie- og CO2-afgift - forbrug til graveredskaber ombord på skibe04-03-05AfgifterKendelse
SKM2005.190.LSRMomsfritagelse - publikationen "Dagens Medicin"26-04-05Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2005.189.LSRNyudstykket selvstændigt matrikuleret grund - solgt i udstykningsåret - 10.000 kr.'s tillæg - Bindende forhåndsbesked21-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.188.LSRFondes fradrag for interne uddelinger - Bindende forhåndsbesked SKM2004.72.LR29-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.187.LSRNægtelse af genoptagelse - forening valgt at indgive selvangivelse, der ønskes erstattet af erklæringsafgivelse17-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.186.LSROverskud fra testimonialkamp i forbindelse med fodboldkarriere13-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.185.LSRFrasalg af jordtilliggende til landbrugsejendom - anskaffelsessum for solgt andel28-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.133.LSRGaveafgift - nedskrivning af gæld - et eller to bundfradrag15-02-05AfgifterKendelse
SKM2005.132.LSRAnmodning om godtgørelse af told - netværksudstyr - forældelse07-03-05ToldKendelse
SKM2005.131.LSRUdgifter til ombygning af lejede lokaler - fradrag for tab ved afståelse af lejemål - interesseforbundne parter - Bindende forhåndsbesked SKM2004.436.LR04-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + ToldKendelse
SKM2005.130.LSRNæring - køb og salg af aktier - tilknytnig til det finansielle marked11-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.129.LSRMaskeret udlodning - gaver til 2 almenvelgørende foreninger07-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.128.LSRErstatning - vådområdeprojekt - bindende ligningssvar08-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.127.LSRBenzinforhandler - ophør af forpagtningsaftale - erstatning eller akkord10-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.126.LSRKommanditist - tegningsaftale og betinget købsaftale - tidspunkt for endelig retserhvervelse17-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.125.LSRMomspligt - leveringssted - stormfældet træ - aftager momsregistreret i andet EU land07-03-05Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2005.98.LSRSkattefri virksomhedsomdannelse - reduktion af negativ indskudskonto - privat andel af blandet ejendom - aktiebeholdning - Bindende forhåndsbesked SKM2004.274.LR08-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.97.LSRTidspunkt for indtræden af skattepligt til Danmark - fodboldspiller - overgangssum ved klubskifte17-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.96.LSRSamlevende i skattemæssig forstand - ægteskab indgået efter påbegyndelse af afsoning af fængselsstraf22-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.95.LSRLempelse af lønindkomst - tjeneste i udlandet - ugyldighedsindsigelse01-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.94.LSROverdragelse af 4/5 af landbrugsejendom fra mor til datter - gaveafgift - værdiansættelse17-02-05AfgifterKendelse
SKM2005.93.LSRVindmøller - engangsbeløb for placering i 30 år - lejeindtægt eller salg af ejendom29-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.92.LSRLandbrug - besætningsværdi for bisonbesætning10-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.91.LSRGodtgørelse af energiafgift - kommunale havne15-09-04AfgifterKendelse
SKM2005.90.LSREfteropkrævning af told og moms - import af laks fra Norge fra et afhængigt selskab06-12-04Told + Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2005.89.LSRToldgodtgørelse - varer genudført før ansøgning22-12-04ToldKendelse
SKM2005.88.LSRKlage afvist i Landsskatteretten - bindende forhåndsbesked11-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.87.LSRSkattefri tilførsel af aktiver - tilladelse tilbagekaldt - udbytteudlodning18-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.86.LSRA-skat - beregningsgrundlag - fri bil - hovedaktionær - sale and lease back17-12-04Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereKendelse
SKM2005.85.LSRForetaget fradrag for købsmoms for varevogn - suspension af fristregler13-01-05Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2005.84.LSRMomspligt - indtægter fra dansk hjemmeside - spillesteder uden for EU - leveringssted07-01-05Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2005.83.LSRAnmodning om tilbagebetaling af udtagningsmoms - bespisning af ansatte og kunder i egen kantine15-02-05Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2005.49.LSRRejseudgifter mv. - differencefradrag - Forsvarsakademiet17-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.48.LSRKursusudgifter - 2-årig Master Voksenuddannelse23-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.47.LSRErhvervelse af navne- og stemmerettigheder - kommanditselskaber - afskrivning - Bindende forhåndsbesked06-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.46.LSRUgyldighed - fordeling af samlet overdragelsessum for erhvervsvirksomhed - manglende høring vedr. aktiver omfattet af afskrivningsloven22-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.45.LSRSkattefri aktieombytning - tilladelse tilbagekaldt09-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.44.LSRSelskabs elforbrug - afgiftspligt22-09-04AfgifterKendelse
SKM2005.43.LSRMaskeret udlodning - hovedanpartshaver - fortjeneste ved salg af båd17-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.42.LSRFondsuddelinger - foreninger mv. godkendt af Danmarks Forskningsråd - fradrag22-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.41.LSRAndelsboligforening - opgørelse af ejendomsavance ved salg09-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.40.LSRSuccession med skattefri tilførsel af aktiver - renovering af fast ejendom22-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.33.LSRSkattefri aktieombytning med efterfølgende ophørsspaltning - tilladelse29-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.32.LSRUdgifter til revisor - finansiel rekonstruktion af norsk datterselskab16-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.31.LSRFradrag for kassedifference - manglende kasseafstemninger - maskeret udlodning - ugyldighedsindsigelse. - Afskrivning på laserprintere. - Fradrag for advokat- og revisorudgifter.23-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.30.LSRForskningsmidler overflyttet fra sygehus til privat konto - beskatning16-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.29.LSRToldgodtgørelse - anmodning indgivet efter genudførsel23-12-04ToldKendelse
SKM2005.28.LSREfteropkrævning af told og moms - terifering af usamlede cykeldele fra Kina10-12-04Told + Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2005.27.LSRGodtgørelse af olieafgift - strålevarme på vægge - frysehus02-12-04AfgifterKendelse