Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2005.453.DEPTilbagebetaling af kirkeskat - ansættelsesfristerne i skattestyrelsesloven (nu skatteforvaltningsloven) - praksisændring09-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKommentar
SKM2005.444.DEPFradrag for hensættelser til retablering af grusgrave mv. - kommentar til SKM2005.254.LSR01-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKommentar
SKM2005.411.DEPBeskatning af fratrædelsesgodtgørelse mv. efter flytning til udlandet07-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKommentar
SKM2005.384.DEPReduktion af negativ indskudskonto i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse - SKM2005.98.LSR23-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKommentar
SKM2005.360.DEPDansk-sovjetiske dobbeltbeskatningsoverenskomst - Hviderusland (Belarus) anser sig alligevel for omfattet31-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2005.356.DEPAftaler om ændret vederlagssammensætning26-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKommentar
SKM2005.285.DEPRejseudgifter mv. - differencefradrag - Kommentar til SKM2005.49.LSR28-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKommentar
SKM2005.279.DEPDansk-sovjetiske dobbeltbeskatningsoverenskomst - Hviderusland (Belarus) ikke omfattet23-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2005.218.DEPSkattefri befordringsgodtgørelse - kommentar til 2 Landsskatteretskendelser01-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKommentar
SKM2005.68.DEPLD-bidrag - overførsel til pensionsordning med løbende udbetalinger08-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2005.52.DEPKommentar - forlig - Østre Landsret - inhabilitet02-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKommentar
SKM2005.50.DEPUdbetaling af pensionsforsikring mv. i forbindelse med flodbølgen i Sydøstasien31-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse