Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2005.551.VLRKendelse - salærfastsættelse - skattestraffesag - forsvarerbistandsloven24-09-04StrafKendelse
SKM2005.509.VLRStraffesag - passiv skattesvig - strafudmåling25-11-04StrafDom
SKM2005.508.VLRStraffesag - momssvig - straffeloven § 289 - rettighedsfrakendelse29-09-04StrafDom
SKM2005.506.VLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser16-09-04StrafDom
SKM2005.504.VLRStraffesag - skattesvig - lejeindtægt af sommerhuse02-09-04StrafDom
SKM2005.502.VLRRentefiksering - hovedaktionær - mellemregning02-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.491.VLREjendomsavance - faktisk anskaffelsessum - dokumentation14-11-05Ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.489.VLRSkattemæssig omgørelse - rejsegodtgørelse21-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.474.VLRMoms - holdingselskab - delvis fradragsret - fællesomkostninger10-11-05Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2005.469.VLRMomsfritagelse - hovedsagelig flyvning i udenrigstrafik - fortolkning af fællesskabsbestemmelserne - erstatningskrav - delvis overvæltning09-11-05Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2005.467.VLRRegistreringsafgift - demobiler og udlejningsbiler - leasing med tilbagekøbspligt - overvæltning11-11-05AfgifterDom
SKM2005.464.VLRRestance - frivillig betalingsordning - betalingsevneberegning31-10-05Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.458.VLRMomsfradrag - generalomkostninger - børsintroduktion07-11-05Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2005.457.VLRVederlag - aktier eller lejemål28-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.454.VLRMoms - salg af ferielejligheder - udgifter til ejendomsmægler26-10-05Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2005.451.VLREjendomsavance - pristalsregulering af anskaffelsessummen - ejendomme erhvervet før 1975 - forbedringer - lovhjemmel19-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.450.VLREngelsk ejendomsprojekt - skattemæssig realitet - fradragskonto - kommanditister - afskrivningsgrundlag for købsomkostninger - anpartsreglerne.20-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.413.VLRBeskatning fri bil - værdiansættelse - overgangsregel - anskaffelse før eller efter 29. marts 200005-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.402.VLRInteressefællesskab - konsulentydelser - tilskud - bevisbyrde28-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.385.VLRForældelse af skattekrav - tidligere overskydende skat - henstand25-08-05Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.378.VLRTold - tarifering - pressostater24-08-05ToldDom
SKM2005.377.VLREnergiafgift - godtgørelse - rustbeskyttelse23-08-05AfgifterDom
SKM2005.376.VLRDIS - dansk skib - befordring af personer - lempelsesberettigelse28-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.374.VLRBeskatning - honorarindtægt - goodwill12-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.349.VLRSelskabstømning - erstatningsansvar - suspensionserklæring - forældelse27-04-05Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.347.VLRSelskabstømning - erstatningskrav - beregning af procesrenter - forældelse07-10-04Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.338.VLREjendomssalg - næring - selskab - udlejningsejendom - ejertid 17 år05-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.334.VLRStraffesag - smugleri - køb af smuglercigaretter05-08-04StrafDom
SKM2005.333.VLRStraffesag - skattesvig af særlig grov karakter - udeholdte indtægter02-07-04StrafDom
SKM2005.330.VLRStraffesag - spilleautomatloven - gevinstgivende spilleautomater - konfiskation - bødecirkulære - bødestørrelse13-05-05StrafDom
SKM2005.325.VLRStraffesag - skattesvig - passivitet - salg af omsættelige investeringsbeviser15-06-04StrafDom
SKM2005.324.VLRStraffesag - skatte- og momsunddragelse - passivitet - uregistreret momsvirksomhed08-06-04StrafDom
SKM2005.323.VLRDansk-Tysk dobbeltbeskatningsoverenskomst - skattearrangement - investeringsbeviser28-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.317.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - over 1400 m2 - værdiforringelse30-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.313.VLRAkupunktør - indtægtskonti Gibraltar - kursus - alternative behandlere - konsulentydelser fra England24-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2005.308.VLRStutteri - erhvervsmæssig virksomhed - fradrag for driftsunderskud10-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.307.VLRDriftsudgifter - lånebil - fri bil27-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2005.305.VLRFiskekutter - salg af ideel andel - virksomhedsophør eller salg driftsmidler20-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.304.VLRArbejdsgiveransvar - danske lov 3-19-215-06-05Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.281.VLRTilsidesættelse af overdragelsessum - interesseforbundne parter15-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.280.VLRSelvstændig virksomhed eller lønmodtager - altmuligmand10-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2005.277.VLRSkønsmæssig ansættelse - formalitetsfejl - godtgørelse for tort vedr. tvangsfuldbyrdelse03-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.276.VLRUgyldig skatteansættelse - formalitetsfejl - godtgørelse for tort03-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2005.235.VLRAktieoverdragelse - udstedende selskab - almindeligt aktiesalg25-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.217.VLRSalg af fast ejendom - næring - få ejendomme10-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.216.VLRStraffesag - momslovgivningens faktureringsbestemmelser - undladt købers navneoplysninger - ordensbøde21-04-05StrafDom
SKM2005.213.VLRStraffesag - cigaretsmugleri af særlig grov karakter01-06-04StrafDom
SKM2005.212.VLRStraffesag - forsætlig skatteunddragelse - urigtig selvangivelse06-05-04StrafDom
SKM2005.210.VLRStraffesag - momsunddragelse - urigtige momsangivelser26-05-04StrafDom
SKM2005.209.VLRStraffesag - moms- og skattesvig - uregistreret momsvirksomhed - passivitet24-05-04StrafDom
SKM2005.205.VLRUdpegning af syns- og skønsmand - købmandsbranchen19-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.182.VLRMoms, el- og CO2-afgift - delvis fradragsret - havneanlæg - forventningsprincippet20-04-05Moms og lønsumsafgift + AfgifterDom
SKM2005.172.VLRTinglysningsafgift - allonge til pantebrev - matrikulær ændring14-01-05AfgifterDom
SKM2005.161.VLRMoms - salg af mobiltelefoner - ikke registreret udenlandsk virksomhed15-02-05Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2005.154.VLRLønsumsafgift - forsikringsmæglere - selvstændige eller ansatte03-03-05Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2005.152.VLRFri bil - kørelærer02-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2005.136.VLRSærligt fradrag for sømænd m.v. - flydekran - dispensation08-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2005.135.VLRRegistreringsafgift - tilbagesøgning - mindstebeskatningspris - overvæltning10-03-05AfgifterDom
SKM2005.123.VLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskab02-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.116.VLRSyn og skøn - valg af syns- og skønsmand - egnethedskriteriet21-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.114.VLREjendomsavance - næring - skønsmæssig forhøjelse - anskaffelsessum31-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.113.VLRDomstolsprøvelse - uregistreret virksomhed - momspligt17-01-05Inddrivelse + Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2005.112.VLRSkattepligtig lejeværdi - interesseforbundne parter ? skønsmæssig ansættelse01-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.111.VLRStraffesag - skatte- og momsunddragelse - urigtig selvangivelse - urigtige momsangivelser01-04-04StrafDom
SKM2005.109.VLRStraffesag - skattesvig - urigtig selvangivelse - ikke selvangivne indtægter18-03-04StrafDom
SKM2005.108.VLRStraffesag - skatte og momsunddragelse - undladt selvangivelse af indtægter - urigtige momsangivelser - pizzarestaurant11-03-04StrafDom
SKM2005.107.VLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser - udeholdt omsætning04-03-04StrafDom
SKM2005.102.VLRAffaldsafgift - overskudstræ - restprodukt fra produktion - anvendt som brændsel25-01-05Miljøafgifter + AfgifterDom
SKM2005.101.VLREjendomsavance - værdiforringelse - udstykning - parcelhusreglen19-01-05Ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.76.VLROmgørelse succession - etableringskontomidler14-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.75.VLRLovfortolkning - ligningsloven § 9 D - kørselsfradrag - sygdomsfradrag10-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2005.73.VLRGældssanering - kreditorer afskåret fra fyldestgørelse - subjektiv betingelse19-01-05InddrivelseKendelse
SKM2005.66.VLRBiavl - hobbyvirksomhed13-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.64.VLRNægtelse af vidneførsel - bevisførelse11-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.59.VLRSkønsmæssig forhøjelse - tilsættelse af regnskab - negativt privatforbrug21-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.58.VLRFri båd - forventningsprincippet - rådighedsbeskatning - hovedaktionær21-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2005.39.VLRAfgiftsgrundlaget - gratis ydelser - reklameværdi21-12-04Momsgrundlag + Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2005.38.VLRGodtgørelse af energiafgifter - bureauvirksomhed - bilaget til elafagiftsloven.21-12-04AfgifterDom
SKM2005.36.VLROverdragelsestidspunkt - afskrivninger - goodwill17-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.23.VLRVirksomhedsordningen - sommerhus - privat benyttelse - udlejningskontrakt16-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.22.VLRFogedretten - afgiftspligt - indsigelse - klagebehandling afvist15-12-04Inddrivelse + AfgifterKendelse
SKM2005.19.VLRFri bil - virksomhedsordningen - kørselsregnskab - bevisbyrde09-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2005.14.VLRRegistreringsafgift af motorkøretøjer - afgiftspligtig værdi18-11-04Afgifter 
SKM2005.11.VLRMineralolieafgift - tilbagebetaling - rumvarme til optøning07-12-04AfgifterDom