Menu

Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2017.100.SRAnpartshaveres indskud af anparter i fond24-01-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.99.SRKonsulent anset som selvstændig erhvervsdrivende24-01-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.98.BREjendomsværdi - erhvervsejendom - skøn02-11-16EjendomsvurderingDom
SKM2017.97.VLREkstraordinær genoptagelse - ændring af privatretlige grundlag - 6 måneders fristen02-11-16Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.96.BRIndsætninger på konto – direktør og medindehaver – tilbagebetaling af lån – løn eller aktieindkomst01-11-16Personlig indkomstDom
SKM2017.95.LSRSpørgsmål om personlig eller erhvervsmæssig virksomhed samt om virksomhedsordningen kan anvendes12-01-17VirksomhederAfgørelse
SKM2017.94.BRNedsættelse af skattepligtig indkomst - erstatning01-11-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2017.93.BRHævninger på virksomhedskonti tilgået privatsfæren – manglende objektive holdepunkter28-10-16Personlig indkomstDom
SKM2017.92.SRLedelsens sæde - bestyrelsesmøder i Y-land20-12-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.91.BRNedsættelse af skattepligtig indkomst - parcelhusreglen24-10-16Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.90.SRNedsættelse af boligafgift - udlodningsbeskatning24-01-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.89.SRLedelsens sæde - bestyrelsesmøder i Danmark og i Y-land20-12-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.88.VLRErhvervsmæssig virksomhed - fradrag for underskud - rentabilitet og intensitet - sygdom25-10-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.87.ØLRBeskatning af erstatning for positiv opfyldelsesinteresse – subsidiær beskatningsret – den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst20-10-16SelskabsbeskatningDom
SKM2017.86.VLRRegistreringsafgift - eksportgodtgørelse af brugte køretøjer - dokumentation17-01-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.85.VLRStraf – skattesvig – udeholdt omsætning - momssvig20-09-16StrafDom
SKM2017.84.SROPP projekt, afskrivninger ejerlejligheder - ejerskab - frivillig momsregistrering20-12-16Andet om moms + Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2017.83.SRMoms - studenterkørsel i veteranbiler/lastbiler kan anses for momsfri personbefordring24-01-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.82.ØLRFradrag for løbende ydelser – begrænset skattepligt – ekstraordinær genoptagelse20-10-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.81.ØLRStraf – momssvig - selskaber05-10-16StrafDom
SKM2017.80.BRRådighed over fri bil - maskeret udbytte - utilstrækkelig dokumentation03-08-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.79.SRFondsbeskatning - nedsættelse af grundkapital til dækning af underskud24-01-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.78.SKATGenoptagelse - Ændring af praksis ved afgiftsberegning af brugte biler, der er synet og godkendt med integrerede børnesæder - styresignal07-02-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftStyresignal
SKM2017.77.SRTinglysningsafgift - fusion - tilsvarende virksomhedspant24-01-17TinglysningsafgiftBindende svar
SKM2017.76.SRAftale om aktielønsprogram indgået inden ligningslovens § 7 P's ikrafttræden24-01-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.75.SRKrav til lønnens størrelse i forbindelse med udbetaling af befordringsgodtgørelse24-01-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2017.74.SRKildeskat på udbytte - retmæssig ejer - gennemstrømning24-01-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.73.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond20-12-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.72.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond20-12-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.71.SKATTransaktionsværdi af varer som sælges fra toldoplag mv. efter at være bragt ind i EU's toldområde - styresignal02-06-16Erhvervsmæssig importStyresignal
SKM2017.70.LSRSpørgsmål om forhøjelse af klagers indkomst, herunder om der er tale om erhvervsmæssige eller private hævninger.09-12-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2017.69.LSRSpørgsmål vedrørende opgørelse af registreringsafgift ved overflytning af avance.13-12-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2017.68.LSRBindende svar vedrørende underskudsbegrænsning og frivillig akkord11-04-16AkkordordningerAfgørelse
SKM2017.67.LSRBindende svar om hvorvidt drift af spillekasino er lønsumspligtig23-12-16Lønsumsafgiftspligt og registreringAfgørelse
SKM2017.66.LSRSpørgsmål vedrørende maskeret udbytte i form af rentefrit lån fra selskab til hovedanpartshaver06-10-16SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2017.65.SANSTSpørgsmål om, hvorvidt der foreligger en leasingvirksomhed, som berettiger forholdsmæssig registreringsafgift23-02-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2017.64.LSRSpørgsmål vedrørende beskatning af gevinst ved salg af tegningsretter samt ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse.09-09-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2017.63.LSRSpørgsmål vedrørende fradrag for underskud af landbrug, tab på bygning ved salg af ejendom, fradrag for afskrivninger på driftsmidler, resultat af udlejning samt udregning af kapitalafkast.14-12-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.62.LSRSpørgsmål om, hvorvidt autocamper opfylder betingelserne for afgiftsberigtigelse, herunder om en rosette skal være fastmonteret06-10-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2017.61.LSRSpørgsmål om skattepligtig værdi af personalegode01-12-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.60.LSRSpørgsmål om skattefri godtgørelse af rejseudgifter14-12-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.59.LSRBindende svar vedrørende fortolkning af vederlagskrav.17-11-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.58.LSRSpørgsmål vedrørende dobbeltbeskatning af udenlandsk pension28-11-16Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2017.57.SKATNy formel til fuldstændig denaturering af alkohol - styresignal26-01-17Øl, vin, spiritus og mineralvandStyresignal
SKM2017.56.VLRFradrag for moms af omkostninger – due-diligence-undersøgelse udarbejdet i forbindelse med aktiesalg – Præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen19-10-16FradragKendelse
SKM2017.55.LSRSpørgsmål vedrørende ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelse.26-09-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2017.54.LSRSpørgsmål om, hvorvidt et selskabs aktivitet med befordring af personer kan fritages for moms som personbefordring efter momsloven.15-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2017.53.LSRSpørgsmål om, hvorvidt synsprøver udgør et selvstændigt produkt, som er momsfritaget.23-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2017.52.ØLRStraf – momssvig – skattesvig – forsøg - tillægsbødeberegning23-06-16StrafDom
SKM2017.51.ØLRStraf – registreringsafgift – dokumentfalsk – falsk nummerplade11-05-16StrafDom
SKM2017.50.DEPKommentar fra Skatteministeriet til Landsskatterettens kendelse af 4. december 2015, SKM 2016.320 LSR20-01-17FradragKommentar
SKM2017.49.LSRSpørgsmål vedrørende den afgiftsmæssige kvalificering af gasforbrug til opvarmning af ovn i forbindelse med produktion af gipsplader02-12-16Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2017.48.LSRSpørgsmål om forældelse af gæld vedrørende sagsomkostninger.12-01-17ForældelseAfgørelse
SKM2017.47.LSRSpørgsmål vedrørende kompetence til at behandle klage om modregning i overskydende skat.12-01-17Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentligeAfgørelse
SKM2017.46.ØLRObjektiv hæftelse - parallelimport - forskelsbehandling17-10-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.45.VLRStraf – skattesvig – momssvig – kildeskat – socialt bedrageri23-09-16StrafDom
SKM2017.44.BRSkattepligt til Danmark – opgivelse af bopæl – 3 års-reglen – ekstraordinær genoptagelse14-10-16Personlig indkomstDom
SKM2017.43.SRTilsagn om at stemme for et senere fremsat rekonstruktionsforslag sidestilles med en aftale om frivillig akkord20-12-16Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.42.BRRegistreringsafgift af personbil - bopæl - dobbeltdomicil11-10-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.41.SKATGSP-ordningen - attestering af erstatningscertifikater - varer under proceduren for aktiv forædling - styresignal18-01-17OprindelseStyresignal
SKM2017.40.BRFremmed arbejdskraft – fradrag for købsmoms – fakturaers realitet - bevisbyrde10-10-16FradragDom
SKM2017.39.BREjendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 – Parcelhusreglen07-10-16Personlig indkomstDom
SKM2017.38.BRFradrag for tab - salg i K/S - nyt spørgsmål06-10-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.37.BRTilbagekaldelse af bindende tariferingsoplysning (BTO)04-10-16TariferingDom
SKM2017.36.SRPersonalegoder - Parkeringsplads/Parkeringskort20-12-16Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2017.35.ØLRStraf – momssvig – momsrefusion – fiktiv købsmoms18-08-16StrafDom
SKM2017.34.BRInteresseforbundne parter - overdragelse ejendom - offentlig af ejendomsvurdering10-08-16EjendomsvurderingDom
SKM2017.33.SRAndelshaverkonti - beskatningstidspunkt20-12-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.32.SRMoms - Fast Ejendom - Salg efter successiv ombygning20-12-16ByggeriBindende svar
SKM2017.31.SRMomsfritagelse af ydelser fra selvstændig gruppe til tandlægevirksomheder20-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.30.SRMoms - varer og ydelser leveret som led i et momsfrit vejhjælpsabonnement20-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.29.SRSikkerhedsstillelse - virksomhedsordningen20-12-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2017.28.SRMomsfritagelse af plejeydelser20-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.27.SKATMoms på salg af byggegrunde - styresignal16-01-17MomsgrundlagStyresignal
SKM2017.26.SKATMoms på fast ejendom - salg efter udlejning - styresignal16-01-17MomsgrundlagStyresignal
SKM2017.25.VLRStraf – skattesvig – lønmodtager – ingen lønsedler08-06-16StrafDom
SKM2017.24.ØLRDokumentation for afgiftsgodtgørelse - glødelampeafgift - skærpet07-12-16Glødelamper og elek. sikringerDom
SKM2017.23.SRMoms - varer og ydelser leveret som led i et momsfrit vejhjælpsabonnement20-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.22.BREkstraordinær genoptagelse – tab på anparter – maskeret udlodning30-09-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.21.SRMomsfritagelse af selvstændig gruppes ydelser til forsikringsklubber20-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.20.BRGrundværdiansættelse, handels-og udbudspriser, syn og skøn30-09-16SalgDom
SKM2017.19.SRMomspligt af ydelser fra selvstændig gruppe til forsikringsvirksomheder20-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.18.SRVirksomhedsoverdragelse - forsikringsvirksomhed20-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.17.SRSelskabsskattelovens § 3, stk. 4 - indskudt P/S20-12-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.16.SRInvesteringsbeviser - luxembourgsk SICAV S.A.- minimumsbeskattet investeringsinstitut - subfunde20-12-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.15.BRFradrag - forbedringer - grundværdi - dokumentation for afholdte udgifter30-09-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.14.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond15-11-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.13.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond15-11-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.12.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond15-11-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.11.SKATGenoptagelse som følge af praksisændring vedrørende afskrivning på erhvervsmæssigt benyttede bygninger vurderet som beboelsesejendomme – ligningslovens § 15 J, stk. 105-01-17Fradrag og afskrivningerStyresignal
SKM2017.10.SRKapitalforhøjelse i datterselskab - Indfrielse af gæld - Samlet ordning20-12-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.9.ØLRStraf - momssvig - fiktive fakturaer fra tredjemand29-09-15StrafDom
SKM2017.8.SKATKantinemoms - standardsats i administrativt forenklet ordning 205-01-17MomsgrundlagSKAT-meddelelse
SKM2017.7.ØLRAfgiftsmæssig identitet - konstruktive ændringer - udskiftning af motor - registreringsafgift28-09-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.6.BRFri bil - hovedaktionær og direktør - luksusbil - unøjagtig kørebog20-09-16Personlig indkomstDom
SKM2017.5.BRNegativt privatforbrug - manglende dokumentation - ændring af hjemmelsgrundlag28-09-16Personlig indkomstDom
SKM2017.4.BRSyn og skøn - udpegning af skønsmand - nyt forslag til skønsmand - forhandling om pris22-09-16EjendomsvurderingKendelse
SKM2017.3.HRIT-ydelser fra underleverandør til bank momsfritaget16-09-16MomspligtDom
SKM2017.2.BREkstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - fradragsberettiget handelstab01-08-16VirksomhederDom
SKM2017.1.ØLRStraf - momssvig - dokumentfalsk - bedrageri - straffelovsovertrædelser22-01-16StrafDom