Juridiske nyheder

Nyheder offentliggjort i juni (01-06-2017 - 25-06-2017)
juniDato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
23-06-17 Forlængelse af bagudforskudt indkomstår ved fusion - udkast til styresignalUdkast til styresignalSelskabsbeskatning
22-06-17SKM2017.415.SKATPraksisændring - Genoptagelse - Momsfritagelse af undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning mv. - styresignalStyresignalMomsfritagelse og -godtgørelse
22-06-17SKM2017.414.VLRSyn og skøn - honorar til fratrådt skønsmandKendelseNår man vil klage
22-06-17SKM2017.413.BRAfvisning af anmodning om syn og skønKendelseErhvervsejendomme
20-06-17SKM2017.412.SKATGenoptagelse og ændring af praksis vedrørende tinglysningsafgift af visse pantebreve i fast ejendom, som efter tinglysningen omdannes til ejerpantebreve – styresignalStyresignalTinglysningsafgift
20-06-17SKM2017.411.SRFast driftssted ved udenlandske kommanditister investering i K/SBindende svarSelskabsbeskatning
20-06-17SKM2017.410.SRCEO Fraud, driftstab, fordringBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
19-06-17SKM2017.409.ØLRStraf - momssvig - frifindelse - nye oplysningerDomStraf
19-06-17SKM2017.408.SRVirksomhedsordningen – ubeboet stuehus – sikkerhedsstillelseBindende svarVirksomhedsordningen og kapitalafkastordningen
19-06-17 Genoptagelse - moms - udenlandske fællesregistreringer - udkast til styresignalUdkast til styresignalMomspligt + Fradrag
19-06-17SKM2017.407.ØLRSkønsmæssig forhøjelse - indsætninger på bankkonto - negativt/lavt privatforbrugDomPersonlig indkomst
19-06-17SKM2017.406.ØLRRegistreringsafgift - bopæl - dobbeltdomicil - opgørelse af opholdsdageDomMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
19-06-17SKM2017.405.BRForhøjelse af skattepligtig indkomst - familielån - ekstraordinær genoptagelseDomPersonlig indkomst
19-06-17SKM2017.404.BRFradrag for forbedringer i grundværdien - tilslutningsbidrag - intern varmeforsyningDomEjendomsvurdering
19-06-17SKM2017.403.ØLRKonkursdekret - afsagt uanset klage - konkursfordring sandsynliggjortKendelseBetalingsstandsning og konkurs
19-06-17SKM2017.402.SKATStyresignal om rentetilskrivninger til aktionærlånStyresignalAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
19-06-17SKM2017.401.ØLRStraf - registreringsafgift - momssvigDomStraf
19-06-17SKM2017.400.ØLRStraf - skattesvig - sort aflønningDomStraf
15-06-17 Styresignal - Praksisændring vedrørende refusionsordningen i sømandsbeskatningslovens § 10Udkast til styresignalVirksomheder + Personlig indkomst
15-06-17SKM2017.399.SKATStyresignal om sommerhuse, som pensionister efter planloven kan anvende som bolig hele åretStyresignalForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
15-06-17SKM2017.398.SKATListe over anerkendte flyselskaberSKAT-meddelelseHandel med udlandet og betalingspligtige personer
15-06-17SKM2017.397.LSRModregning i overskydende skat til dækning af sagsomkostninger til politietAfgørelseModregning og transport
15-06-17SKM2017.396.LSRModregning i overskydende skat til dækning af gæld vedrørende bøde, restskat samt dertilhørende inddrivelsesrenterAfgørelseModregning og transport
15-06-17SKM2017.395.LSRHenstand med betaling af registreringsafgift samt anmodning om eksportgodtgørelseAfgørelseAfdragsordninger og henstand
15-06-17SKM2017.394.LSROpkrævning af yderligere tinglysningsafgift vedrørende overdragelse af ejendomAfgørelseTinglysningsafgift
09-06-17 Udkast til styresignal - Praksisændring - Genoptagelse - Momsfritagelse - Transaktioner vedrørende betalinger og overførslerUdkast til styresignalMomsfritagelse og -godtgørelse
06-06-17SKM2017.393.SKATUbenyttede hensættelser efter fondsbeskatningsloven - styresignalStyresignalSelskabsbeskatning
06-06-17SKM2017.392.SKATGenoptagelse i perioden 1. januar 2010 - 15. juni 2011 for opgørelses af kuldioxidafgift for affaldsvirksomheder - styresignalStyresignalEnergi og kuldioxid
06-06-17SKM2017.391.SRVærdiansættelse af ejendom ved salg mellem interesseforbundne parter - fusionBindende svarSelskabsbeskatning
06-06-17SKM2017.390.SRForbrugsmålere ikke omfattet af håndværkerfradraget (Grøn BoligJobordning 2016-2017)Bindende svarFradrag og afskrivninger + Personlig indkomst
06-06-17SKM2017.389.SRBeskatning af arbejdsgivers tilskud til kantineordningBindende svarPersonlig indkomst
06-06-17SKM2017.388.SKATStyresignal som følge af Landsskatteretskendelse om yderligere ansættelse af grundværdienStyresignalEjendomsvurdering
06-06-17SKM2017.387.SRAfvisning af anmodning om bindende svarBindende svarAndet om moms
06-06-17SKM2017.386.SRMoms - Almen boligforenings salg af byggegrundBindende svarFradrag
02-06-17SKM2017.385.ØLRBeskatning af fri bil - firmabil på gule pladerDomPersonlig indkomst
02-06-17SKM2017.384.SRVærdi af fri bil ved deleleasingBindende svarPersonlig indkomst
01-06-17SKM2017.383.LSRSkattepligt af udbetalt godtgørelse i forbindelse med uberettiget ophævelse af uddannelsesaftaleAfgørelsePersonlig indkomst
01-06-17SKM2017.382.LSRGrundlag for omberegning af grundværdienAfgørelseEjendomsvurdering