Juridiske nyheder

Nyheder offentliggjort i august (01-08-2017 - 21-08-2017)
augustDato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
21-08-17SKM2017.508.BRRådighedsbeskatning af sommerhus - hovedanpartshaverDomPersonlig indkomst
21-08-17SKM2017.507.BRGrundforbedringsfradrag – dagældende vurderingslov – udgifter til intern vej – ophævelse af sagsomkostninger – retsplejelovenDomNår man vil klage
21-08-17SKM2017.506.HRBeskatning af erstatning for positiv opfyldelsesinteresse – subsidiær beskatningsret – den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst – skatteproces/”nyt” anbringendeDomSelskabsbeskatning
21-08-17SKM2017.505.VLRIndsættelser maskeret udlodning - fri bil - ansættelsesfrist - gyldighedDomAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
21-08-17SKM2017.504.ØLRBeskatning af fri bil - specialindrettet køretøjDomPersonlig indkomst
18-08-17SKM2017.503.ØLRGrundværdi - nedslag for ekstrafundering byggeretsværdiprincippet skønDomEjendomsvurdering
17-08-17SKM2017.502.SRCFC dispensationAfgørelseSelskabsbeskatning
17-08-17SKM2017.501.SKATKapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for 2017SKAT-meddelelseKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
16-08-17SKM2017.500.ØLRSagsomkostninger - retsplejeloven - delvise sagsomkostninger - særlige grundeKendelseNår man vil klage
15-08-17SKM2017.499.BRIndkomst på fiskefartøj – international trafik – lempelse – forventningsprincipDomUdenlandsk indkomst
15-08-17SKM2017.498.BRRegistreringsafgift – personbil – bopæl – svenske nummerpladerDomMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
15-08-17SKM2017.497.ØLRRegistreringsafgift – beslaglæggelse - proportionalitetsprincippetKendelseMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
14-08-17SKM2017.496.SRTysk ph.d.-studerende - legat fra hjemlandBindende svarPersonlig indkomst
14-08-17SKM2017.495.SRTysk ph.d.-studerende - stipendium fra hjemlandBindende svarPersonlig indkomst
14-08-17SKM2017.494.SRRenter tilskrevet livsforsikring omfattet af PBL § 50 ikke indkomstskattepligtigBindende svarPensionsafkastbeskatning (PAL)
11-08-17 Udkast til styresignal om omlægning af indkomstårUdkast til styresignalSelskabsbeskatning
11-08-17SKM2017.493.BRPensionsbeskatningsloven - suspension af frist - berettigede forventningerDomPersonlig indkomst
11-08-17SKM2017.492.LSRPålæggelse af yderligere registreringsafgift ved benyttelse af autocamperAfgørelseMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
10-08-17SKM2017.491.LSRSplitleasing – Værdi af fri bilAfgørelsePersonlig indkomst
10-08-17SKM2017.490.LSRAfgiftspligt efter Chokolade- og sukkervareafgiftsloven - DekorfondantAfgørelseIs, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te
10-08-17SKM2017.489.LSRFradrag for forbedringer – Grundforbedrende foranstaltning via eltilslutningsafgiftenAfgørelseFradrag og afskrivninger
10-08-17SKM2017.488.LSRSkattepligt vedrørende donationer og gavebidrag i forbindelse med valgkampagneAfgørelsePersonlig indkomst
10-08-17SKM2017.487.SRSkattefrihed - etablering af biogasanlægBindende svarFradrag og afskrivninger
09-08-17SKM2017.486.SKATPraksisændring - Genoptagelse - Momsfritagelse - Transaktioner vedrørende betalinger og overførsler - styresignalStyresignalMomsfritagelse og -godtgørelse
09-08-17SKM2017.485.SRSuccession - ægtefæller - kapitalafkastgrundlagBindende svarVirksomhedsordningen og kapitalafkastordningen
09-08-17SKM2017.484.SRUdenlandsk fond - udskilt fra stifters formuesfære - selvstændigt skattesubjektBindende svarSelskabsbeskatning
09-08-17SKM2017.483.BRFri bolig - skønsmæssig ansættelse - forlænget ligningsfrist bopælspligtDomPersonlig indkomst
09-08-17SKM2017.482.BRAfskrivning – software – realitetDomVirksomheder
08-08-17SKM2017.481.SRIkke fast driftssted, virksomhed omfattet af "international trafik"Bindende svarSelskabsbeskatning
08-08-17SKM2017.480.BRStraf – registreringsafgiftsbekendtgørelsen – manglende mærkning af varebil – tilståelsessag - selskabDomStraf
08-08-17 Moms - efteropkrævning med 20 pct. eller 25 pct. - præcisering - styresignalUdkast til styresignalMomsgrundlag
08-08-17SKM2017.479.ØLRAfvisning af klage – påklaget afgørelse ikke medsendt klagen til SkatteankestyrelsenDomNår man vil klage
08-08-17978-87-417-0074-8TariferingsforordningerJuridisk vejledningTarifering
08-08-17SKM2017.478.VLRMoney Transfer-projektet - skattepligt af pengeoverførsler fra selskab på Cayman Island.DomPersonlig indkomst
08-08-17SKM2017.477.VLRBeskatning af værdi af fri bil delvis privat anvendelse specialindretningDomPersonlig indkomst
07-08-17SKM2017.476.SRTrust i Liechtenstein anset for skattemæssigt transparentBindende svarSelskabsbeskatning
03-08-17SKM2017.475.SRMoms på fast ejendom – udtagning til privat anvendelseBindende svarFradrag
03-08-17SKM2017.474.SRMoms på fast ejendom – udtagning til privat anvendelse og salgBindende svarMomspligt
03-08-17SKM2017.473.BRLønindkomst - overførsler fra udlandet - ekstraordinær genoptagelseDomPersonlig indkomst
03-08-17SKM2017.472.BRAktionærlån - insolvensbedømmelseDomPersonlig indkomst
03-08-17SKM2017.471.VLRUniversitetsansat udstationeret til Storbritannien skattepligtig til Danmark af lønnen fra det danske universitet.DomPersonlig indkomst
03-08-17SKM2017.470.ØLRStraf - skattesvig - afskrivning - personbiler - tilbagedaterede selvskyldnerkautionserklæringerDomStraf
03-08-17SKM2017.469.SRAktieombytning - henstandssaldo - omgåelseBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
03-08-17SKM2017.468.BRFradrag i grundværdi - dokumentation - overvæltning af etableringsudgifter via grundkøbesumDomEjendomsvurdering
03-08-17SKM2017.467.ØLRFordeling af rentefradrag - tidligere ægtefæller - fælles gæld - forkortet ligningsfrist - formalitetsindsigelserDomFradrag og afskrivninger
03-08-17SKM2017.466.ØLRStærk formodning for fri bil som følge af tilkendegivelse om privatbenyttelse - maskeret udlodning ved pantebrevshandel skulle ske i henhold til ejerandeleDomPersonlig indkomst
03-08-17SKM2017.465.HRAktieavancebeskatning - henstandsbeløb - fri bevægelighedDomAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
03-08-17SKM2017.464.BRMaskeret udbytte - fri bilDomPersonlig indkomst
01-08-17SKM2017.463.BRTandlægepraksis var ikke erhvervsmæssig virksomhed rentabilitetskriterietDomPersonlig indkomst