Juridiske nyheder

Nyheder offentliggjort i december (01-12-2017 - 12-12-2017)
decemberDato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
11-12-17SKM2017.713.SRAmerikansk trust anset for skattemæssigt transparentBindende svarSelskabsbeskatning
11-12-17SKM2017.712.SRAmerikanske LLC'er anset for skattemæssigt transparenteBindende svarSelskabsbeskatning
11-12-17SKM2017.711.SRMoms - fradragsret - forsikringsskader på personbilerBindende svarFradrag
11-12-17SKM2017.710.ØLRFast driftssted - dobbeltbeskatningsoverenskomstDomPersonlig indkomst
11-12-17SKM2017.709.HRBeregning af indbringelsesfristen - korrigeret afgørelse fra LandsskatterettenKendelseAndet om moms
11-12-17SKM2017.708.ØLRUgyldig afgørelse - ekstraordinær genoptagelseDomNår man vil klage
11-12-17SKM2017.707.LSRFradrag for ukurans nedskrivningAfgørelseFradrag og afskrivninger
11-12-17SKM2017.706.BRMaskeret udlodning – salg af springhestDomAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
11-12-17SKM2017.705.ØLRStraf – registreringsafgift – ikke grundlag for tillægsstrafDomStraf
08-12-17SKM2017.703.ØLRStraf – importør – pant – bødeniveau – ølafgift – ikke registreret som varemodtager - ordensbødeDomStraf
08-12-17SKM2017.702.LSRNon-resident pilots berettigelse til lempelse i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og StorbritannienAfgørelseUdenlandsk indkomst
08-12-17SKM2017.701.LSRResident pilots berettigelse til lempelse i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og StorbritannienAfgørelseUdenlandsk indkomst
08-12-17SKM2017.700.SKATRenter efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 2018SKAT-meddelelseKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Pensionsafkastbeskatning (PAL)
07-12-17SKM2017.699.LSRSkattepligt i forbindelse med kapitalnedsættelse til dækning af regnskabsmæssige tab i erhvervsdrivende, almennyttig fondAfgørelseSelskabsbeskatning
07-12-17SKM2017.698.LSRPilots berettigelse til exemptionslempelse i dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Storbritannien, henholdsvis creditlempelse i den dansk-britiske dobbeltbeskat-ningsoverenskomst samt dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og PortugalAfgørelseUdenlandsk indkomst
07-12-17SKM2017.697.SRReklamekoncept - donationer til godkendte foreningerBindende svarSelskabsbeskatning
07-12-17SKM2017.696.LSRYderligere registreringsafgift på ombygget varebilAfgørelseMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
07-12-17SKM2017.695.LSRBeskatning af kompensationsbeløb for tab på investeringsbeviserAfgørelsePersonlig indkomst
07-12-17SKM2017.694.SRAndelsselskab - udviklingsomkostningerBindende svarSelskabsbeskatning
06-12-17SKM2017.693.ØLRRådighed over fri bil - opbevaring i Tyskland under kommissionsaftale - flere private biler - maskeret udlodningDomAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
05-12-17SKM2017.692.SROmdannelse af A/S til P/S - Overførselsreglen - Beskatning af likvidationsavanceBindende svarSelskabsbeskatning
05-12-17SKM2017.691.SROphør af fuld skattepligt, begrænset skattepligt, fast driftsstedBindende svarPersonlig indkomst
05-12-17SKM2017.690.SRMoms - momsfritagelse for almenvelgørende organisationBindende svarMomsfritagelse og -godtgørelse
05-12-17SKM2017.689.VLRSagsomkostninger - egen skyld - sagsomkostninger ikke ophævetKendelseNår man vil klage
04-12-17SKM2017.688.SRPensionsudbetalinger fra udenlandsk pensionsordning indkomstskattepligtig efter PBL § 53 A, stk. 5Bindende svarPensionsafkastbeskatning (PAL)
04-12-17SKM2017.687.SRBehandling af modtagne betalinger og modtagne underskud efter UK consortium relief regler under dansk international sambeskatningBindende svarSelskabsbeskatning
04-12-17SKM2017.686.BROphævelse af sagsomkostninger – tildeling af sagsomkostningerDomNår man vil klage
04-12-17SKM2017.685.SKATAmortisationsrenten for 2018SKAT-meddelelsePensionsafkastbeskatning (PAL)
04-12-17SKM2017.684.BRIndsættelser på klientkonto - fri sommerbolig - dokumentation for påstået lån - erklæringer til brug for skattesagenDomPersonlig indkomst
04-12-17SKM2017.683.ØLRDet skattemæssige virkningstidspunkt for en grænseoverskridende, koncernintern fusionDomSelskabsbeskatning
04-12-17SKM2017.682.BRIndsætninger på konti - lån Objektiv - dokumentationDomPersonlig indkomst
04-12-17SKM2017.681.SRAnstalt i Liechtenstein og selskab på CuracaoBindende svarSelskabsbeskatning
01-12-17SKM2017.680.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 2018SKAT-meddelelseVirksomheder
01-12-17SKM2017.679.SRFrihed for beskatning ved Operation Dagsværk 2017 - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløbAfgørelseVirksomheder + Personlig indkomst