Juridiske nyheder

Nyheder offentliggjort i oktober (01-10-2017 - 20-10-2017)
oktoberDato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
20-10-17SKM2017.599.BRAftale om fælles bestemmende indflydelse ikke godtgjort - betalingskorrektionDomKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
20-10-17SKM2017.598.BRStraf – revisor – rettighedsfrakendelse – bedrageri – skattesvig – medvirken – momssvig – dokumentfalsk - bogføringslovenDomStraf
20-10-17SKM2017.597.SKATIndefrysning af ejendomsskatter - rentesats 2018SKAT-meddelelseEjendomsskat
16-10-17SKM2017.596.LSRForhøjelse af værdi af fri bil på grundlag af skattemæssigt begrundet overdragelse mellem nærtstående parterAfgørelsePersonlig indkomst
16-10-17SKM2017.595.LSRSkattepligtig rejsegodtgørelse - ModregningsforbudAfgørelsePersonlig indkomst
16-10-17SKM2017.594.LSRRenter af for sent betalt pensionsafkastskat på grund af forhold i selskabets bankAfgørelsePensionsafkastbeskatning (PAL)
13-10-17SKM2017.593.LSRModregning i overskydende skatAfgørelseModregning og transport
13-10-17SKM2017.592.LSRAfgift ved gavedispositionerAfgørelseArv og gaver
13-10-17SKM2017.591.LSRSkattefri godtgørelse af rejseudgifter - LønomlægningAfgørelsePersonlig indkomst
12-10-17SKM2017.590.LSROpretholdelse af klagesag ved Landsskatteretten, når der er afsagt konkursdekret over selskabetAfgørelseNår man vil klage
12-10-17SKM2017.589.LSRSagsbehandlingsmangler i forbindelse med beskatning af værdi af fri bilAfgørelsePersonlig indkomst
12-10-17SKM2017.588.HREjendomsavance - kommunes overtagelse efter planloven - ikke ekspropriationDomEjendomsvurdering
12-10-17SKM2017.587.SRVærdiansættelse af ejendom ved handel mellem interesseforbundne parterBindende svarEjendomsavancebeskatning
12-10-17SKM2017.586.LSRBeskatning af kompensationsbeløb for tab på investeringsbeviserAfgørelsePersonlig indkomst
12-10-17SKM2017.585.SROverskudsvarme - anlæg til nedkøling af procesluft - varme fra røggas fra gaskedel anvendt til luftrensning og dampfremstillingBindende svarEnergi og kuldioxid
12-10-17SKM2017.584.SRFast driftssted - Bygge- og anlægsvirksomhedBindende svarSelskabsbeskatning
11-10-17 Præcisering - uddannelseskrav ved momsfritagelse af sundhedsydelser - udkast til styresignalUdkast til styresignalMomsfritagelse og -godtgørelse
11-10-17SKM2017.583.SRLedelsens sædeBindende svarSelskabsbeskatning
11-10-17SKM2017.582.SRVederlag efter lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutionerBindende svarPersonlig indkomst
10-10-17SKM2017.581.SRMomspligt af kurser i køreteknikBindende svarMomsfritagelse og -godtgørelse
10-10-17SKM2017.580.VLRRetssikkerhed – samtykkeerklæring – genoptagelseDomPersonlig indkomst
10-10-17SKM2017.579.ØLRBeskatning - erstatning - positiv opfyldelsesinteresse - renter - periodiseringDomKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
10-10-17SKM2017.578.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefondBindende svarSelskabsbeskatning
10-10-17SKM2017.577.SROphævelse af aktieklasser med forskellige økonomiske rettigheder – vedtægtsændring.Bindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
09-10-17SKM2017.576.SRMoms - afgiftspligtig person - kommunal institution - specialtandpleje og omsorgstandplejeBindende svarMomspligt
09-10-17SKM2017.575.SRAfvisningBindende svarForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
09-10-17SKM2017.574.SRDobbeltdomicil - fuld skattepligtBindende svarForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
06-10-17SKM2017.573.LSRMomsfritagelse af kunstnerisk virksomhed - frihåndstatoveringerAfgørelseMomsfritagelse og -godtgørelse
06-10-17SKM2017.572.SRMoms - Selvejende Institution kan sælge ejendom momsfritBindende svarByggeri
05-10-17SKM2017.571.LSREt selskabs lån til ejer af selskabet - UdlodningAfgørelseKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
05-10-17SKM2017.570.LSRAktieindkomst – Hævninger på mellemregningAfgørelseKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
04-10-17SKM2017.569.SRAnbringelse af pensionsmidler i unoterede aktierBindende svarPensionsafkastbeskatning (PAL)
03-10-17 Havneydelser - fast ejendom - leveringssted - udkast til styresignalUdkast til styresignalMomspligt
03-10-17SKM2017.568.SRTrust - transparens - gaveBindende svarSelskabsbeskatning
03-10-17SKM2017.567.BRStraf – skattesvig – momssvig – rufferi medvirkenDomStraf
02-10-17SKM2017.566.SRFast driftssted ved projektstyring fra dansk kontorBindende svarSelskabsbeskatning
02-10-17 Leasing - betaling af forholdsmæssig registreringsafgift - udkast til styresignalUdkast til styresignalMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
02-10-17SKM2017.565.BRStraf – skattesvig – momssvigDomStraf