Dato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
19-04-18SKM2018.169.LSRBetalingsordning fastsat af SKAT vedrørende tilbagebetaling af feriepenge samt rykkergebyrAfgørelseAfdragsordninger og henstand
19-04-18SKM2018.168.SANSTAnsøgning om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand - ForældelseAfgørelseNår man vil klage
19-04-18SKM2018.167.LSRGenoptagelse og ændring af fradrag for forbedringer og grundværdiansættelserAfgørelseEjendomsvurdering
17-04-18SKM2018.164.SKATListe over anerkendte flyselskaberSKAT-meddelelseHandel med udlandet og betalingspligtige personer
16-04-18SKM2018.163.SKATRestanceinddrivelsesmyndigheden genoptager sager, der kan have været udsat for uretmæssig inddrivelse - styresignalStyresignalLønindeholdelse + Forældelse
13-04-18SKM2018.162.SRSkattepligt - bijob - afvisning - skattemæssigt hjemsted - GrønlandBindende svarForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
13-04-18SKM2018.161.BRLønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivendeDomPersonlig indkomst
13-04-18SKM2018.160.ØLRUdeholdt omsætning - forhøjelse af indkomst – uregelmæssigheder i forretningsførelse – skærpet bevisbyrdeDomPersonlig indkomst
13-04-18SKM2018.159.ØLRHovedaktionær – skattefri rejsegodtgørelse – fri bilDomPersonlig indkomst
13-04-18SKM2018.158.BRSagsomkostninger – frafald af synspunkter -fradrag i grundværdienDomEjendomsvurdering
12-04-18SKM2018.157.VLRRentebegrænsning – valutaterminsforretning – bevisbyrde – lovgivning med (begunstigende) tilbagevirkende kraftDomSelskabsbeskatning
12-04-18SKM2018.156.SRFuld skattepligt - ophør og genindtræden - skattemæssigt hjemstedBindende svarForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
12-04-18SKM2018.155.SRMoms - Momsfrie tilskud til sociale ydelser skulle indgå i opgørelsen af delvist fradragBindende svarFradrag + Momsfritagelse og -godtgørelse
12-04-18SKM2018.154.ØLRUgyldighed – sponsorat – sportsklub – erhvervsmæssig udgift – frit flyDomPersonlig indkomst
11-04-18SKM2018.153.SREjendomsavance - genplacering - interessentskab - ideel andelBindende svarEjendomsavancebeskatning
11-04-18SKM2018.152.SRInvesteringsforeninger opdelt i andelsklasser - skattefri fusionBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
11-04-18SKM2018.151.SROphævelse af begrænsning i vedtægterBindende svarSelskabsbeskatning
10-04-18SKM2018.150.SKATGløgg tilsat spiritus - genoptagelse - styresignalStyresignalTarifering + Generelt om punktafgifter
10-04-18SKM2018.149.SRCFC-dispensation - Fondsmæglervirksomhed - Udenlandsk filial - Tilbagevirkende kraftAfgørelseSelskabsbeskatning
10-04-18SKM2018.148.SRLempelse - udenlandsk indkomst - uddannelseBindende svarUdenlandsk indkomst
10-04-18SKM2018.147.SRIdrætsforening - salg af varer m.v. - skattepligt - momsfritagelseBindende svarMomspligt + Selskabsbeskatning
10-04-18SKM2018.146.SRMomsfritagelse af lægefaglige vurderingerBindende svarMomsfritagelse og -godtgørelse
10-04-18SKM2018.145.SRFond anset for en kulturinstitution i relation til ligningslovens § 8 SBindende svarSelskabsbeskatning
09-04-18SKM2018.144.LSRBeskatning af pensionsudbetalinger til tidligere ansat i multilateral udviklingsbankAfgørelsePersonlig indkomst
09-04-18SKM2018.143.LSRVærdi af delvis fri boligAfgørelsePersonlig indkomst
09-04-18SKM2018.142.SRTrust - Liechtenstein - arv - transparensBindende svarSelskabsbeskatning
09-04-18SKM2018.141.SRMoms af kurser i kunstBindende svarMomspligt
06-04-18SKM2018.140.LSRFradrag for et kildeartsbegrænset tabAfgørelseKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
06-04-18SKM2018.139.LSREkstraordinær genoptagelse af skatteansættelse for indkomstårene 2004-2009AfgørelseForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
05-04-18SKM2018.138.SRDisposition ikke omfattet af boafgiftslovens § 23 aBindende svarArv og gaver + Personlig indkomst
05-04-18SKM2018.137.BRSagsomkostninger - fradrag i grundværdi - tilslutningsafgiftDomEjendomsvurdering
05-04-18SKM2018.136.BRSagsomkostninger – frafald af synspunkter - fradrag i grundværdi - forsyningsanlægDomNår man vil klage
05-04-18SKM2018.135.ØLRSalær i straffesag – vedtaget administrativt bødeforelæg – nedsat bøde - betalingspligtigKendelseStraf
05-04-18SKM2018.134.BRSagsomkostninger – ophævet sagsomkostninger - fradrag i grundværdiDomEjendomsvurdering
05-04-18SKM2018.133.BREjendomsavance – landbrugsejendom – skattefritagelse - parcelhusreglenDomEjendomsavancebeskatning
04-04-18SKM2018.132.ØLRØstre Landsret skulle under hovedforhandlingen ikke tiltrædes af sagkyndige medlemmer.KendelseSelskabsbeskatning
04-04-18SKM2018.131.VLRAktindsigt – partsstatusDomNår man ønsker aktindsigt
03-04-18SKM2018.130.SRGevinst og tab ved handel med bitcoins og etherBindende svarPersonlig indkomst