Få besked, når der sker ændringer på denne side.


E-mail:

Den nye EU-toldkodeks

EU-toldkodeks (EUTK) trådte i kraft den 1. maj 2016 og har erstattet EF-toldkodeks fra 1992.

Formålet med den nye EU-toldkodeks er at tage højde for den hastige udvikling, der har været i handels- og transportmønstre, samt at digitalisere og effektivisere toldbehandlingen og toldkontrollen.

På denne side får du et overblik over de ændringer som EUTK indebærer. Hvis du ønsker en mail om de løbende ændringer her på sitet, skal du benytte knappen 'Få besked' helt ude i højre side. Sideløbende sender SKAT nyhedsbreve til virksomheder, hvor der orienteres om de mere konkrete ændringer - særligt systemændringerne. Nyhedsbrevene finder du her.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?