Menu

Du udlejer et værelse eller en bolig en del af året

Du skal betale skat af dine lejeindtægter, hvis du udlejer din bolig en del af året, eller hvis du udlejer et eller flere værelser. Reglerne gælder, uanset hvordan udlejningen bliver formidlet og omfatter også bed and breakfast og Airbnb. Bytter du din bolig med en anden, skal du betale skat af den værdi som boligen, du bytter dig til, har.

Du kan vælge mellem et bundfradrag og et regnskabsmæssigt fradrag. De fleste bruger bundfradraget, som er den nemmeste løsning. Du skal kun betale skat af den del af lejeindtægten, som overstiger bundfradraget.

Du kan bruge SKATs vejledende beregner til løsningen med bundfradrag og se, hvor meget du kan tjene på at udleje, før du skal betale skat. Du kan også beregne, hvor meget du skal indberette i TastSelv, når du udlejer din bolig en del af året eller et eller flere værelser.

Betaler lejer for andre ydelser, som fx måltider og sengelinned, skal du betale skat af fortjenesten heraf.

Bundfradrag, hvis du er ejer

Du skal kun betale skat af den del af lejeindtægten, der overstiger bundfradraget.

Du skal skrive din indtægt fratrukket bundfradraget på din årsopgørelse, rubrik 37, og din forskudsopgørelse, felt 218.

 • Bundfradraget er 1,33 procent af ejendomsværdien, dog altid mindst 24.000 kr. Du kan se ejendomsværdien på din årsopgørelse.
 • Lejeindtægten er den samlede lejeindtægt, inklusive betaling for el, gas, varme, vand og telefon.
 • Indtægten er kapitalindkomst.
 • Du kan ikke trække dine udgifter fra (fx lys, vand og varme).
 • Du kan ikke få fradrag for grundskyld (ejendomsskat), og ejendomsværdiskatten nedsættes ikke.

Hvis du kun har haft boligen en del af året, skal du tage det årlige bundfradrag og gange med det antal dage, du har haft boligen, og dividere med 365.

Eksempel: Udlejning af værelse hele året

Jens lejer et værelse ud i sin bolig. På sin årsopgørelse kan han se, at ejendomsværdien er 1.500.000 kr. Bundfradraget er på 1,33 pct. af ejendomsværdien = 1.500.000x1,33/100=19.950 kr. Da bundfradraget er på mindst 24.000 kr., er fradraget i dette tilfælde 24.000 kr. 

Årlig lejeindtægt

36.000 kr.

Modtaget for el, varme og vand

3.000 kr.

Indtægter i alt

39.000 kr.

Bundfradrag

-24.000 kr.

Skattepligtig indtægt

15.000 kr.

Jens skal altså skrive 15.000 kr. på sin årsopgørelse, rubrik 37, og sin forskudsopgørelse, felt 218.

Eksempel: Udlejning af hele boligen i en periode

Mette lejer sit hus ud i to måneder. På sin årsopgørelse kan hun se, at ejendomsværdien er 2.100.000 kr. Bundfradraget er på 1,33 pct. af ejendomsværdien = 2.100.000x1,33/100=28.000 kr.

Lejeindtægt for de to måneder

30.000 kr.

Modtaget for el, varme og vand

3.600 kr.

Indtægter i alt

33.600 kr.

Bundfradrag

-28.000 kr.

Skattepligtig indtægt

5.600 kr.

Mette skal altså skrive 5.600 kr. på sin årsopgørelse, rubrik 37, og sin forskudsopgørelse, felt 218.

Bundfradrag, hvis du er lejer eller andelshaver

Du skal kun betale skat af den del af lejeindtægten, der overstiger bundfradraget.

Du skal skrive din indtægt fratrukket bundfradraget på din årsopgørelse, rubrik 20, og din forskudsopgørelse, felt 250.

 • Bundfradraget er 2/3 af din samlede årlige boligafgift/husleje inklusiv aconto-varme og eventuel boligstøtte. Du skal ikke regne udgifter til dine egne lån med.
 • Lejeindtægten er den samlede lejeindtægt, inklusiv betaling for el, gas, varme, vand og telefon.
 • Indtægten er personlig indkomst.
 • Du kan ikke trække dine udgifter fra (fx lys, vand og varme).

Hvis du kun har haft boligen en del af året, skal du tage det årlige bundfradrag og gange med det antal dage, du har haft boligen, og dividere med 365.

Eksempel:

Hannes husleje er 45.000 kr. om året. Hendes bundfradrag er derfor 30.000 kr. (2/3 af den samlede årlige husleje). Hun lejer sin bolig ud i en periode. 

Lejeindtægt

35.000 kr.

Modtaget for el, varme og vand

3.600 kr.

Indtægter i alt

38.600 kr.

Bundfradrag

-30.000 kr.

Skattepligtig indtægt

8.600 kr.

Hanne skal skrive 8.600 kr. på sin årsopgørelse, rubrik 20, og sin forskudsopgørelse, felt 250.

Udlejning af værelser eller udlejning af helårsbolig en del af året (Den juridiske vejledning)

Regnskabsmæssigt fradrag, hvis du er ejer

Med regnskabsmæssigt fradrag skal du betale skat af lejeindtægten fratrukket de faktiske udgifter.

Du skal skrive din indtægt fratrukket dine udgifter på din årsopgørelse, rubrik 37, og din forskudsopgørelse, felt 218. Indtægten er kapitalindkomst.

Hvis du vælger denne metode, kan du ikke skifte til metoden med bundfradrag.

Du skal lave en opgørelse over lejeindtægter og udgifter, som du kun skal vise os, hvis vi beder om det. Du skal kunne fremvise en kvittering på de ting, du trækker fra. 

Udgifter:

 • Fx el, vand, varme.
 • Vedligeholdelsesudgifter og afskrivning på inventar (dog ikke hårde hvidevarer).
 • Du kan ikke trække udgifter til vedligeholdelse af selve ejendommen fra.

Nedslag i ejendomsværdiskat

Du skal ikke betale ejendomsværdiskat for den del af boligen, du udlejer. Du får nedslaget ved at skrive, hvor længe du udlejer, og hvor stor en andel af boligen du udlejer, på din årsopgørelse.

Fradrag for grundskyld (ejendomsskat til din kommune)

Du kan trække en forholdsmæssig andel af grundskylden fra som en udgift, hvis du udlejer mindst 10 procent af din bolig.

 • Hvis du for eksempel udlejer 15 pct. af din bolig, trækker du 15 pct. af din grundskyld fra i den periode, hvor du lejer ud.

Eksempel

Lejeindtægt

18.000 kr.

Modtaget for el, varme og vand

3.000 kr.

Indtægter i alt

21.000 kr.

Fradrag for forholdsmæssig del af grundskylden

-6.000 kr.

Fradrag for forholdsmæssig del af el, varme og vand

-3.000 kr.

Skattepligtig indtægt

12.000 kr.

Du skal skrive 12.000 kr. på din årsopgørelse, rubrik 37, og din forskudsopgørelse, felt 218. Du skal også skrive, hvor stor en del af boligen du udlejer, og i hvor lang tid.

Dit samlede fradragsbeløb kan ikke overstige din lejeindtægt.

Regnskabsmæssigt fradrag, hvis du er lejer eller andelshaver

Med regnskabsmæssigt fradrag skal du betale skat af lejeindtægten fratrukket de faktiske udgifter.

Du skal skrive din indtægt fratrukket dine udgifter på din årsopgørelse, rubrik 20, og din forskudsopgørelse, rubrik 250. Du betaler almindelig indkomstskat af indtægten.

Hvis du vælger denne metode, kan du ikke skifte til metoden med bundfradrag.

Du skal lave en opgørelse over lejeindtægter og udgifter, som du kun skal vise os, hvis vi beder om det. Du skal kunne fremvise en kvittering på de ting, du trækker fra.

Udgifter:

 • Fx el, vand, varme.
 • Vedligeholdelsesudgifter og afskrivning på inventar (dog ikke hårde hvidevarer).
 • Du kan ikke trække udgifter til vedligeholdelse af selve ejendommen fra.

Eksempel

Sørens månedlige husleje er på 5.000 kr. og han lejer 10 procent af sin bolig ud i tre måneder.

Huslejeudgiften bliver: 3 mdr. x 5.000 kr. x 10 procent = 1.500 kr. 

I samme periode betaler han 1.500 kr. for el vand og varme:

Udgiften bliver: 3 mdr. x 1.500 kr. x 10 procent = 450 kr.

Lejeindtægt

4.500 kr.

Modtaget for el, varme og vand

500 kr.

Indtægter i alt

5.000 kr.

Fradrag for forholdsmæssig del af husleje

-1.500 kr.

Fradrag for forholdsmæssig del af el, varme og vand

-450 kr.

Skattepligtig indtægt

3.050 kr.

Søren skal skrive 3.050 kr. på sin årsopgørelse, rubrik 20, og sin forskudsopgørelse, felt 250.

Det samlede fradragsbeløb kan ikke overstige lejeindtægten.

Udlejning af værelser eller udlejning af helårsbolig en del af året (den juridiske vejledning)

Du lejer din bolig ud i mere end 12 måneder

Hvis du lejer din bolig ud i mere end 12 måneder i træk, skal du betale skat efter nogle andre regler:

Du udlejer en bolig, som du ikke selv bor i

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?