Menu

Skat af egen virksomhed

Du betaler skat af din virksomhed ved at skrive det beløb, du regner med at få i over- eller underskud på din forskudsopgørelse. Du kan ændre din forskudsopgørelse løbende, når dit over- eller underskud ændrer sig.

Til marts udfylder du din selvangivelse og får så en årsopgørelse, hvor du kan se om, du skal betale mere i skat eller have penge tilbage.

Se videoerne om, hvordan du betaler skat af din virksomhed nederst.

 • Du kan også bruge SKATs app til at beregne skat af dit overskud, se din virksomheds frister, holde styr på dine bilag og indberette moms.

Hent appen i App Store og Google Play.

Udvidet selvangivelse

Du skal selvangive senest den 2. juli 2017. Du skal udfylde og godkende din selvangivelse, selvom du ikke har andre oplysninger end dem, der står på dit servicebrev.

Du skal bruge den udvidede selvangivelse, hvis du:

 • driver selvstændig virksomhed.
 • har udenlandsk indkomst eller ejendom - læs mere under udland.
 • har udlejet en bolig, som du ikke selv bor i.
 • er kunstner og omfattet af indkomstudligningsordningen.
 • har forskudt regnskabsår ejer anparter, som ikke er omfattet af anpartsreglerne.

Hvis du skal have en udvidet selvangivelse for første gang

Når du er logget på, skal du vælge ret årsopgørelsen/selvangivelsen og i rubrik 71 vælge Jeg har virksomhed (eller solcelleanlæg eller forældreudleje). Så får du automatisk en udvidet selvangivelse.

Trin-for-trin guide: Sådan selvangiver du

 1. Log på med din personlige NemID.
 2. Klik på Ret årsopgørelsen/selvangivelsen 2016.
 3. Visse beløb på din selvangivelse vil være fortrykte. Tag stilling til, om de er korrekte.
  Ret de beløb, der skal rettes.
 4. Rul ned til Virksomhedsoplysninger. Du skal selv indtaste dit overskud i rubrik 111 eller dit underskud i rubrik 112. Udfyld eventuelle andre felter, du har oplysninger til.
 5. Rul ned til Regnskabsoplysninger og tryk Vis. Udfyld de relevante felter.
 6. Gem de indtastede oplysninger ved at trykke Gem nederst i vinduet og luk det. Du kommer nu tilbage til selvangivelsen.
 7. Tag stilling til om, der er andre oplysninger, du skal indberette til selvangivelsen. Husk, at din selvangivelse dækker både din virksomheds og din private økonomi.
 8. Godkend selvangivelsen nederst på siden.
 9. Du vil nu få vist en kvitteringsside. Du er færdig med at selvangive, og kan se din årsopgørelse.

Hvis du undervejs glemmer at udfylde et nødvendigt felt, eller hvis der er oplysninger, der ikke stemmer, vil du blive bedt om at udfylde det der mangler, før årsopgørelsen kan dannes.

Regnskabsoplysninger

Er du i tvivl om, hvilke rubrikker du skal udfylde om regnskabsoplysninger på den udvidede selvangivelse, kan du finde hjælp til indsendelse af regnskabsoplysninger i denne vejledning.

Du er stoppet som selvstændig eller med at udleje ejendom

Er du i løbet af 2016 stoppet med at drive virksomhed, udleje ejendom eller andet, der gav dig en udvidet selvangivelse, skal du stadigvæk bruge den udvidede selvangivelse.

 • Du skal i rubrik 71 på din udvidede selvangivelse oplyse, at din virksomhed er lukket og oplyse dit overskud i rubrik 111 eller underskud i 112.
 • Du skal afmelde virksomhedens cvr-nummer på indberet.virk.dk.
 • Du skal på din forskudsopgørelse for 2017 slette eventuelle beløb om selvstændig virksomhed i felt 221 eller felt 435 og andre felter, der er relevante for din virksomhed. Ellers risikerer du at få en udvidet selvangivelse igen til næste år.

Ret din forskudsopgørelse

Lukning af virksomhed

Hvis du overskrider fristen for selvangivelsen

Selvangiver du ikke til tiden, skal du betale et skattetillæg på 200 kr. for hver dag, fristen overskrides, dog højst 5.000 kr. i alt. Hvis din skattepligtige indkomst ikke overstiger 459.200 kr., er skattetillægget 100 kr. for hver dag, du overskrider fristen, dog højst 2.500 kr. i alt.

Du kan søge om at blive helt eller delvist fritaget for skattetillægget, hvis din manglende selvangivelse skyldes en særlig omstændighed.

Du skal så blandt andet oplyse, hvilke særlige omstændigheder, du mener, vi bør tage hensyn til og vedlægge relevant dokumentation.

Søg om fritagelse for skattetillæg.

Sådan ændrer du din forskudsopgørelse

Du skal betale skat af et salg, når du udskriver fakturaen. Også selvom du ikke har fået pengene. På den måde sikrer du, at din skat bliver betalt løbende.

Du kan ændre din forskudsopgørelse, hvis din virksomheds overskud eller underskud ændrer sig. Jo mere præcis din forskudsopgørelse er, jo større er sandsynligheden for, at du ikke skal betale en restskat, når året er slut, og du får din udvidede selvangivelse. Den får du i marts. Når du har udfyldt og godkendt den, får du din årsopgørelse, der viser, om du skal mere i skat eller have penge tilbage.

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen kræver meget regnskabsmæssigt arbejde fra din side, og i de fleste tilfælde vil det være klogest at lade en revisor tage sig af det.

Virksomhedsordningen giver dig mulighed for:

 • At trække din virksomheds renteudgifter fra i din personlige indkomst.

 • At spare op i virksomheden mod at betale en foreløbig skat. På den måde kan du spare op i gode år og hæve opsparet overskud i dårlige år.

Sparer du op i virksomheden, betaler du skat af den del af overskuddet, som du sparer op, med 22 procent i 2016. Når du hæver af opsparingen, betaler du skat som af personlig indkomst, og får fratrukket den skat, du allerede har betalt.

Vælger du virksomhedsordningen, skal du fra starten af indkomståret adskille din private økonomi og din virksomheds økonomi. Du kan vælge at blive beskattet efter virksomhedsordningen allerede ved forskudsopgørelsen ved at sætte kryds i felt 184, men det endelige valg foretager du, når du til marts skal udfylde din udvidede selvangivelse (ved at sætte kryds i rubrik 147).

Læs mere om virksomhedsordningen i Den juridiske vejledning

Kapitalafkastordningen

Kapitalafkastordningen kræver meget regnskabsmæssigt arbejde fra din side, og i de fleste tilfælde vil det være klogest at lade en revisor tage sig af det.

Kapitalafkastet er den del af dit overskud, som du kan flytte fra personlig indkomst til kapitalindkomst. Hvis overskuddet er mindre end kapitalafkastet, kan du kun flytte et beløb, der svarer til overskuddet.

Du kan vælge at blive beskattet efter kapitalafkastordningen allerede ved forskudsopgørelsen ved at udfylde rubrik 184. Det endelige valg foretager du, når du skal udfylde din udvidede selvangivelse, som du får i begyndelsen af marts. Du skal udfylde rubrik 184 under Selvstændigt erhvervsdrivende.

Læs mere om kapitalafkastordningen i Den juridiske vejledning

Hvis du driver din virksomhed i selskabsform (ApS eller A/S)

Et selskab beskattes særskilt af sit over-/underskud, og du betragtes som ansat lønmodtager. 

Læs mere om selskaber og fonde 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning

Du har sagt nej til cookies og kan derfor ikke se videoen på skat.dk
Sådan selvangiver du (1:48)
Du har sagt nej til cookies og kan derfor ikke se videoen på skat.dk
Sådan laver du dit skatteregnskab (1:44)
Du har sagt nej til cookies og kan derfor ikke se videoen på skat.dk
Forskudsopgørelse: Sådan gør du (2:09)
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?