Menu

Luk virksomhed

Du skal afmelde din virksomhed på virk.dk, når du lukker, sælger eller overdrager den til en anden. Du skal skrive selve datoen for virksomhedens ophør, også selvom du først afmelder den senere.

Det skal du huske, når du lukker din virksomhed

Forskudsopgørelse

  1. Log på og ret virksomhedens resultat på din forskudsopgørelse.
  2. Registrer din virksomhed som lukket: Frem til midten af september kan du sætte flueben i feltet Er du ophørt med virksomhed i år eller tidligere end i år? Herefter kan du først sætte flueben i november, hvor du får din forskudsopgørelse for det nye år.

Skatteregnskab og selvangivelse

Du skal lave skatteregnskab for året, hvor du lukker din virksomhed, uanset hvornår på året, det sker. Du skal opgøre fortjeneste eller tab på de ting, du selv har taget ud af virksomheden eller har solgt til andre, for eksempel computere, varelager, møbler, biler og maskiner (avanceopgørelse). Sælger du ejendomme, skal du også opgøre fortjenesten eller tabet på det tidspunkt, hvor du sælger ejendommene.

Fortjenesten eller tabet skal du oplyse på din selvangivelse. Fristen er senest 1. juli året efter din virksomhed lukker. Glemmer du fristen, koster det 200 kr. i bøde pr. dag (dog højst 5.000 kr.).

Ret årsopgørelsen/selvangivelsen og oplys dit resultat og dine regnskabsoplysninger.

Momsregnskab

Du skal indberette og betale moms til og med den dato, du har oplyst som ophørsdato, da du afmeldte din virksomhed på virk.dk. Det gælder også, selv om du ikke har solgt varer eller ydelser i perioden (du skal så bare skrive 0). Glemmer du at indberette, skal du betale et gebyr på 800 kr.

Log på TastSelv Erhverv og indberet din moms

Salg af virksomhedens varer enkeltvist

Sælger du virksomhedens computere, varelager, møbler, bygninger, biler, maskiner eller andre aktiver til andre, skal du opkræve moms, hvis du sælger dem enkeltvis.

Sælger du tingene videre til en anden virksomhed, der er registreret for det samme som din, er det dem, der skal betale momsen tilbage.

Salg af virksomheden samlet set

Sælger du din virksomhed samlet, er det uden moms, og du skal opgøre den moms, der samlet overgår til køber. Beløbet skal du oplyse, når du afmelder din virksomhed på virk.dk.

Du beholder selv ting fra virksomheden

Beholder du ting fra virksomheden, skal du tilbagebetale for meget fratrukket moms. Denne moms afskrives over fem år med 20 procent om året.

Det skal du gemme

Selv om du afmelder din virksomhed fra registrering, skal du stadig gemme regnskaberne og andre relevante papirer i fem til ti år efter virksomhedens ophør.

Eksempler på, hvad du skal gemme:

  • Følgesedler og arbejdssedler
  • Kontokort
  • Z-bon
  • Journaler
  • Bestillingsbøger
  • Fabrikationsbøger
  • Lageroptællingslister

Fast ejendom

Har du anskaffet fast ejendom eller bygget om på bygninger, du brugte i forbindelse med din momsregistrerede virksomhed, skal du gemme regnskabsmaterialet i ti år, efter at du købte den faste ejendom eller byggede om.

NemID

Når du lukker din virksomhed på virk.dk, bliver din virksomheds NemID og dermed din medarbejderadgang også lukket, så du ikke har adgang til at indberette. Skal du indberette fx moms eller andet for sidste gang efter, du har lukket din virksomhed, skal du derfor bestille en TastSelv-kode på telefon 72 22 18 18.

Koden bliver sendt med posten, og der kan være op til 6 dages ekspeditions tid. Vær derfor i god tid, så du kan nå at modtage koden inden, du skal indberette.

Sørg for fortsat at have adgang til din digitale postkasse

Når du lukker din virksomhed på virk.dk, bliver de tilhørende NemID medarbejdersignaturer også lukket. Derfor skal du sikre dig, at du stadig har adgang til din virksomheds postkasse, fx via dit cpr-nummer.

Læs, hvad du skal gøre før du lukker din virksomhed på virk.dk.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning

Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?