Menu

LetLøn

Du kan indberette til eIndkomst via LetLøn. Du skal enten tilmelde dig LetLøns beregningsordning eller indberetningsordning i TastSelv Erhverv. De fleste vælger beregningsordningen.

LetLøn er gratis at bruge.

  • Du skal være registreret som arbejdsgiver, før du kan bruge LetLøn. Du registrerer dig på virk.dk.
  • Du kan tilmelde dig LetLøn fra den 1. i indeværende måned.
  • Før du tilmelder dig, skal løn, A-skat osv. for perioder før tilmelding være indberettet.
  • Du kan ikke indberette pension og beregne søn- og helligdagsbetaling via LetLøns beregningsordning.

Beregningsordningen

Beregningsordningen kan bruges af dig, der ikke har et lønsystem selv.

Beregningsordningen beregner altid efter de regler, der gælder for de enkelte områder og er især god til virksomheder med få ansatte.

Bruger du beregningsordningen, behøver du ikke selv at kende reglerne for, hvordan man beregner AM-bidrag, A-skat, ATP og feriepenge.

  • Du afgiver stamoplysninger og indtaster dine ansattes løn og antal timer.
  • Du får et beregningssvar, som svarer til de oplysninger, der normalt står på en lønseddel.
  • Du overfører selv nettolønnen til dine ansatte og skatten og ATP til LetLøn.

Indberetningsordningen

Du kan bruge LetLøns indberetningsordning, hvis du indberetter via et lønsystem.

  • Bruger du indberetningsordningen bliver AM-bidrag, A-skat og ATP automatisk opkrævet og videresendt til SKAT og ATP.
  • Med indberetningsordningen kan du indberette statistikoplysninger og pension til følgende pensionsinstitutter: Industriens Pension, PMF-Pension og Sampension (her kun Grafisk Pension, Kommunernes Pensionsforsikring, StK:Pension).

Kontakt

Du kan ringe til LetLøn på telefon 70 15 73 00.

Telefonerne er åbne mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 10-14. Dog ikke på helligdage. Yderligere er telefonerne åbne i samme tidsrum på første og sidste hverdag i måneden.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?