Ansøgning, Fritagelse for at indeholde og indbetale pensionsafkastskat

Vis printvenlig udgave
Dokumenttype
Blanket
Blanketnummer
07.058
Formål med og beskrivelse af blanketten

Pensionsberettiget - Ansøgning om, at det pensionsberettigedes penge- eller pensionsinstitut fritages for at indeholde og indbetale pensionsafkastskat.

 

Pdf-udgave

Hent blanket 07.058

Henvendelse rettes til
72 22 18 18
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.