Driftsmeddelelser og status på toldsystemer

Visning af billede: tolderhverv

Told - drift af systemerne

Her kan du se aktuelle driftsproblemer og planlagte nedlukninger på SKATs toldsystemer.

Visning af billede: linkiconTeknisk helpdesk for toldsystemerne og EMCS
Visning af billede: linkiconFind nødproceduren - hvis systemerne ikke er tilgængelige

Driftsstatus

Du kan sortere meddelelserne ved at klikke på Dato, System, Beskrivelse og Status. Når du klikker på titlen vises meddelelsen på en ny side. Tilmeld dig også RSS øverst i højre hjørne på denne side.  Historisk arkiv:


DatoSystemBeskrivelseStatusKlarmelding
2017-04-29 14:53ICS og Manifest

ICS/Manifest FTP (filoverførsel) har sporadisk været nede mellem kl. 03.45 og kl. 13.54.

Løst 
2017-04-28 13:38ICS og Manifest

Service vinduer der påvirker ICS og Manifest den 28. april 2017

17.30 - 17.45 - "Udskriv blanket" vil ikke virke i ICS i dette tidsrum. "Udskriv"-knappen vil dog virke.

Service windows which will affect ICS and Manifest on Wednesday, April the 28th 2017

05.30 pm - 5.45 pm - The Print Form-button (Udskriv blanket) will not work in this timeframe. The Print-button (Udskriv) will.

Planlagt nedlukning 
2017-04-27 10:48TFE

Testmiljøerne for ICS og Manifest vil være utilgængelige tirsdag d. 2/5-2017 fra 12:00 til 13:00.

The test environments for ICS and Manifest will be unavailable on May 5th, 2017, between 12 pm and 1 pm.

Planlagt nedlukning 
2017-04-24 14:03EMCS

Opdateret 15.50: Problemerne med EMCS er nu løst

Opdateret kl. 1440: Der kan muligvis arbejdes i systemet igen, men endelig klarmelding afventes.

Der er problemer med at anvende EMCS systemet, både online og B2B. Dette er fejlmeldt 

Løst2017-04-24 15:50
2017-04-21 13:38Alle toldsystemer

Reminder

Servicevindue Lørdag 22-04-2017 kl. 15:30 - 20:30

Konsekvenser:

Import, e-Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) and Manifest er utilgængelige i service vinduet.
Filer til Import, Export og NCTS indsendt under service vinduet kan stadig modtages men behandles først efter service vinduets afslutning. Filer til ICS og Manifest vil fejle og skal genindsendes efter servicevinduet.

Nødprocedure må benyttes under servicevinduet i fornødent omfang.

Service window Saturday April 22, 2017 between 3.30 pm and 8.30 pm

Import, e-Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.


Files sent to Import, Export, NCTS during the service window will be processed after the service window ends. Files for ICS and Manifest will fail and must be re-sent after the service window.

The use of fallback procedure during the service window will be allowed.

 

Planlagt nedlukning2017-04-22 20:35
2017-04-20 12:13ICS og Manifest

Der er problemer med aflevering af filer til ICS og Manifest - der fejlsøges.

Opdateret kl. 12.22: Fejlen har stået på siden kl. 11.11. Der gives hermed tilladelse til nødprocedure.

Opdateret kl. 12.39: Fejlen er lokaliseret, men der kan endnu ikke gives en tidshorisont.

Fejlen er løst kl. 12.52. 

Unscheduled unavailability of the FTP GW for ICS and Manifest: Unavailability started at 11.11 am. The use of fallback procedure is allowed. Downtime ended at 12.52 pm.

Løst2017-04-20 13:11
2017-04-11 09:00Alle toldsystemer

Servicevindue Lørdag 22-04-2017 kl. 15:30 - 20:30

Konsekvenser (rettet 19-04-2017 mht. ICS og Manifest-filer):

Import, e-Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) and Manifest er utilgængelige i service vinduet.
Filer til Import, Export og NCTS indsendt under service vinduet kan stadig modtages men behandles først efter service vinduets afslutning. Filer til ICS og Manifest vil fejle og skal genindsendes efter servicevinduet.

Nødprocedure må benyttes under servicevinduet i fornødent omfang.

Service window Saturday April 22, 2017 between 3.30 pm and 8.30 pm

Import, e-Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.


Files sent to Import, Export, NCTS during the service window will be processed after the service window ends. Files for ICS and Manifest will fail and must be re-sent after the service window.

The use of fallback procedure during the service window will be allowed.

Planlagt nedlukning2017-04-22 20:35
2017-04-10 10:55Import

Problemet er løst. Angivelser der ligger i fejl på grund af nedenstående, kan nu indsendes.

Fortoldninger med procedurekode 42xxxxx (varer, der er genstand for en afgiftsfri leverance, der fortoldes til fri omsætning) og certifikatkode Y041 fejler sporadisk. Fortoldningen går enten i fejl før faktisk ankomst, eller når faktisk ankomst indsættes.

Der skal ske validering af momsnummeret angivet på certifikatet Y041, men dette virker i visse  tilfælde ikke.

Der må anvendes nødprocedure i denne situation indtil videre. Momsnummerets gyldighed kan kontrolleres på EU's hjemmeside: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=EN  

Systemudviklerne arbejder på en løsning.

Løst2017-04-12 14:00
2017-04-07 18:56e-Export

Problemerne skyldtes meget stort pres. Der er stadig større pres end normalt, hvorfor der vil kunne opleves længere svartider end normalt.

Der er i øjeblikket nogle der oplever problemer med svarfiler fra e-eksport.

Vi arbejder på at finde fejlen.

Der må i fornødent omfang anvendes nødprocedure

Løst2017-04-07 20:43
2017-04-07 11:59Alle toldsystemer

Servicevinduet er overstået.
Der kan ikke længere anvendes nødprocedure.

Husk servicevindue på EORI lørdag den 8. april 2017 kl 15.30 - 18.30

Det bevirker at alle systemer vil være utilgængelige i perioden (Import, e-Export, NCTS, ICS og Manifest).

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

 

Løst2017-04-08 18:38
2017-04-07 11:49Information

Der er udsendt nyhedsbrev om Told servicedesk og ekspeditionsstedernes åbningstider i påsken 2017.

  
2017-04-06 11:47Alle toldsystemer

Aftenens udlægning er nu afsluttet og disse problemer menes løst:

1. Indsættelse af faktisk ankomst på en MIO på et ekspeditionssted fejler ikke længere
2. Forudanmeldelser i Toldsystemet fejler ikke længere med beløbsfejl
3. Der dannes ikke reminder mails på MIG/MIO i utide

Hvis man mod forventning konstaterer problemer bedes dette indmeldt til CGI's servicedesk, email: skat@cgi.com. Toldens servicedesk åbner igen fredag kl. 7.

Opdateret kl. 18:04: Servicevinduet er flyttet til kl. 20:00 - 22:30 (Torsdag 06-04-2017)Alle toldsystemer vil være utilgængelige under servicevinduet. Der gives generel tilladelse til nødprocedure i tidsrummet.

Opdateret kl. 15.35: Servicevinduet er flyttet til kl. 19-21.30 (torsdag 06-04-2017). Alle toldsystemer vil være utilgængelige under servicevinduet. Der gives generel tilladelse til nødprocedure i tidsrummet.

Der bliver et ekstraordinært servicevinduet på toldsystemerne i aften, torsdag 06-04-2017 mellem kl. 18-20.30 for at rette fejlene opstået i aftes.

Omfang og nærmere besked følger snarest.

Unscheduled unavailability for all customs systems

Corrected: All customs systems will be unavailable between 8 pm and 10.30 pm tonight (April 6th, 2017) due to urgent updates. The use of fallback procedure is allowed during the service window.

Løst2017-04-06 22:47
2017-04-06 09:15Import

Importsystemet har fejlagtigt dannet reminder mails på MIG/MIO, hvor tidsfristen (90 dage) ikke er nået endnu.

Teksten i mailen er sådan:

Virksomheden har en MIO med reference nr. -------------, der skal berigtiges inden for de næste 3 dage.

Dette er fejlmeldt

Løst2017-04-06 22:45
2017-04-06 08:24Import

Opdateret kl. 15.47: Forventes løst ved ekstraordinær udlægning i aften (torsdag 06-04-2017) kl. 19-21.30

Opdateret kl. 09.47: Der er stadig tidshorisont

Forudanmeldelser fejler - der fejlsøges

Nødprocedure må anvendes i fornødent omfang

Løst2017-04-06 22:45
2017-04-06 07:45ICS og Manifest

Opdateret kl. 15.48: Forventes løst ved en ekstraordinær udlægning i aften (torsdag 06-04-2017) ml. kl. 19-21.30.

Opdateret kl. 09.46: Der er stadig ingen tidshorisont
Opdateret kl. 08.41: Der er ingen tidshorisont

Ekspeditionsstederne kan i øjeblikket ikke indsætte faktisk ankomst i MIG og MIO. Der fejlsøges.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang.

Løst2017-04-06 22:45
2017-04-06 07:19Eksport

Opdateret kl. 22.54: Gensendelsen af filsvar forventes først at ske i løbet af fredag den 7. april.

Opdateret kl. 10.48: Der er nu tildelt MRN til alle udførsler. Filoverførsel: Angivelser der har nået status 40 inden fejlen blev rettet, har ikke fået MRN med i filsvaret. Vor leverandør vil lave en udsøgning af disse og gensende korrekte filsvar. Evt. kan MRN ses online.

Opdateret kl. 10.02: Der tildeles MRN-nr. i udførselsangivelserne i e-Export

Opdateret kl. 09.44: Der er stadig ingen tidshorisont
Opdateret kl. 08.40: Der er ingen tidshorisont

Der bliver ikke dannet MRN-nr. i udførselsangivelser i e-Export. Der fejlsøges.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang.

Løst2017-04-06 10:05
2017-04-05 15:42Alle toldsystemer

Husk! Servicevindue til Told. Onsdag den 5. april 2017 kl. 18.00 - 20:30

Se uddybende besked nedenfor.

Planlagt nedlukning2017-04-05 20:35
2017-04-04 17:11Alle toldsystemer

Servicevindue på EORI, Lørdag den 8. april 2017 kl 15.30 - 18.30.

Det bevirker at følgende systemer vil være utilgængelige i perioden: Import, e-Export, NCTS, ICS og Manifest.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

Filer til Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest indsendt under servicevinduet kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning

Service Window on EORI, Saturday April 8th 2017, 3.30 pm - 6.30 pm.

The following customs systems will be unavailable during the service window: Import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest.

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

Files sent to these systems will be processed after the service window.

Planlagt nedlukning2017-04-08 18:38
2017-04-01 10:25Alle toldsystemer

Servicevindue til Told. Onsdag den 5. april 2017 kl. 18.00 - 20:30

Følgende systemer vil være utilgængelige under servicevindue:

Import, e-Export, ICS og Manifest

Filer til ICS/Manifest, Import og Export indsendt under service vinduet kan stadig modtages, men behandles først efter service vinduets afslutning. Se også nyhedsbrev om nye svartekstkoder i Import.

Tilføjelse 03-04-2017: Filer indsendt til NCTS vil ikke blive behandlet imellem kl. 18.30-19.10 (cirka sluttidspunkt) på grund af afhængigheder til andre systemer. Så forsendelser, der ikke er frigivet kl. 18.30, vil tidligst blive frigivet kl. 19.10

Nødprocedure er i tidsrummet tilladt i fornødent omfang.

Service window for customs systems - Wednesday, April 5th, 2017, 6 pm - 8.30 pm

The following customs systems will be unavailable during the service window:

Import, e-Export, ICS and Manifest - and partly NCTS

Files sent to these systems will be processed after the service window. NCTS will be unavailable between 6.30 pm and 19.10 (approx.).

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

Planlagt nedlukning2017-04-05 20:35
2017-03-31 13:07Information

Nye certifikatkoder i Import vedrørende Iran

Pr. 3. april 2017 integreres FN's sanktioner i bilag I i forordning 267/2012 mod Iran i Taric.

Da forordningen også vedrører varer, som er afsendt - altså uafhængig af oprindelsen - vil der for en del varekoder skulle angives hvorvidt:

Varen ikke er omfattet af forordning = certifikatkode Y949

Man har importtilladelse = certifikatkode C067

Varen er ikke afsendt fra Iran = certifikatkode Y069

  
2017-03-30 13:39TFE

Testmiljøet til NCTS fejler for øjeblikket. Der fejlsøges.

Driftsproblem 
2017-03-29 14:46ICS

Knappen "Udskriv blanket" vil ikke virke i aften imellem kl. 19-21. Knappen "Udskriv" vil virke.

Planlagt nedlukning2017-03-29 21:00
2017-03-29 13:26Alle toldsystemer

Der vil være servicevindue på alle toldsystemer onsdag den 5. april 2017 mellem kl. 18.00-20.30. Nærmere besked følger.

Planlagt nedlukning 
2017-03-28 18:14Transit (NCTS)

Transitsystemet vil være utilgængeligt på torsdag den 30. marts 2017 mellem kl. 7.30 og 7.45 på grund af en hastende programrettelse. Øvrige toldsystemer vil ikke være berørt.

Vi beklager den korte tidsfrist.

Planlagt nedlukning2017-03-30 08:43
2017-03-28 13:31ICS

Knappen "Udskriv blanket" vil ikke virke i aften imellem kl. 22-23. Knappen "Udskriv" vil virke.

Planlagt nedlukning2017-03-28 22:55
2017-03-27 07:46ICS og Manifest

Opdateret kl. 12.59: Fejlen er løst og filoverførslen er i gang igen

Opdateret kl. 11.54 Stadig ingen tidshorisont, men en løsning er undervejs.

Opdateret kl. 10.17 Stadig ingen tidshorisont. Fejlen er fundet og en løsning er under udarbejdelse.

Opdateret 28/3-17 kl. 07.40 Stadig ingen tidshorisont
Opdateret kl. 20.00: Stadig ingen tidshorisont
Opdateret kl. 17.15: Stadig ingen tidshorisont
Opdateret kl. 15.57: Stadig ingen tidshorisont
Opdateret kl. 14.25: Stadig ingen tidshorisont
Opdateret kl. 12.47: Stadig ingen tidshorisont
Opdateret kl. 11.35: Stadig ingen tidshorisont
Opdateret kl. 09.28: Der er stadig ingen tidshorisont

Problem med FTP GW (filoverførsel til ICS og Manifest) siden i går d. 26/3-17 kl. 22.55. Der fejlsøges.

Onlinedelen virker. Nødprocedure må benyttes i fornødent omfang.

The FTP GW for ICS and Manifest is currently unavailable (since 11.36 pm). The use of fallback procedure is allowed.

Løst2017-03-28 12:59
2017-03-24 13:30ICS og Manifest

Virker igen siden kl. 14.14.

Problem med FTP GW (filoverførsel til ICS og Manifest) siden kl. 12.40. Der fejlsøges.

Opdateret kl. 13.45: Onlinedelen virker. Nødprocedure må benyttes i fornødent omfang.

The FTP GW for ICS and Manifest is currently unavailable (since 12.40 pm). The use of fallback procedure is allowed. Update: The unavailability has passed at 2.14 pm.

Løst2017-03-24 14:25
2017-03-24 10:56TFE

Test for Erhvervslivet: Alle testmiljøer vil være utilgængelige onsdag den 29. marts 2017 klokken 10.00-12.00 på grund af opdateringer.

Planlagt nedlukning2017-03-29 11:51
2017-03-21 13:28Alle toldsystemer

Opdatering 22-03-2017 kl. 12.10: De angivelser, der blev hængende i status 20 ved utilgængeligheden i går (21-03-17) er blevet skubbet til status 40, MEN de får ikke tildelt MRN. Der bedes derfor lavet erstatningsangivelser. Sletningsanmodning på de fejlbehæftede udførsler kan enten indgives via Funktioner - Indsend sletningsanmodning eller via mail til servicedesk (I begge tilfælde med angivelse af det nye ekspeditionsnummer)

Opdatering kl. 16.32: e-Export - en del angivelser hænger fortsat fast i status 20. Der kan gives tilladelse til at lave en erstatningsangivelse ved henvendelse til servicedesk

Opdatering kl. 16.06: e-Export - angivelser i status 20 forventet frigivet inden for 15 minutter.

Opdatering 14.43: Der hænger angivelser i status 20 i e-Export. De vil blive skubbet til næste status hurtigst muligt.

Opdatering 14.29: Vi har ikke modtaget endelig klarmelding endnu, men det ser ud til, at man igen kan logge på.

Opdatering 13:52. Toldsystemerne er fortsat nede. Der er tilladelse til at anvende nødprocedure

Opdatering 13:31. Problemet ser ud til også at ramme alle toldsystemer (Manifest, ICS, e-Export, Import, NCTS, Taric)

e-Export og Import er lige nu ikke tilgængelige. Der fejlsøges.

Løst2017-03-23 14:49
2017-03-21 10:22ICS og Manifest

Der opleves problemer med at aflevere filer til ICS og Manifest. Gatewayen er netop blevet genstartet og bør nu virke korrekt.

Den delvise utilgængelighed ser ud til at have varet imellem kl. 7.20 og 10.20.

The FTP GW for ICS and Manifest is partly unavailable. The gateway has just been rebooted. The unavailability started around 7.20 am and ended at 10.20 am.

Løst2017-03-21 10:45
2017-03-13 13:29EMCS

Opdateret 14-03-2017 kl. 10.00 - Adgangen til EMCS virker igen. Der kan ikke længere anvendes nødprocedure.

Der kan være problemer med at tilgå EMCS - nødprocedure tillades i fornødent omfang.

Løst2017-03-13 14:00
2017-03-13 10:20Information

Der er i øjeblikket stort pres på telefonerne pga. årsopgørelsen, så hvis det haster meget med opkald til Toldvejledningen, så kan der undtagelsesvis ringes til ServiceDesk på tlf. 70157301. Vi kan viderestille til Toldvejledningen.

  
2017-03-10 14:18Information

Man kan tilgå toldsystemerne via disse direkte links, selv om skat.dk evt. er utilgængelig:

Import: https://import.toldskat.dk/importsys.jnlp

e-Export: https://export.skat.dk/exp.jnlp

ICS: https://ics.skat.dk

Manifest: https://manifest.skat.dk

  
2017-03-07 07:50EMCS

Kl. 10.09: Der er atter adgang til EMCS. Nødprocedure kan ikke længere anvendes.

Det er ikke muligt at tilgå EMCS - problemet undersøges.

Nødprocedure er tilladt i fornødent omfang.

Løst2017-03-07 10:09
2017-03-06 11:29Import

Import er nede både online og ved filoverførsel. Vi modtager filer, men der bliver ikke genereret nogen filsvar. Der fejlsøges.

Opdateret kl. 12.05: Importsystemet virker igen. Problemet har stået på imellem kl. 11 og 11.40.

Brugere, der oplever at skærmbilledet hænger med "toldsystemet startes" kan med fordel lukke programmet og logge på igen.

Løst2017-03-06 11:40
2017-03-01 12:27Taric

Fejlen er rettet og der kan ikke længere anvendes nødprocedure.

Der er i dag en fejl i Taric vedr. toldordning 475 på en del HS-koder, bl. a. 442010, 680291, 680292, 680293, 680299, 680990, 681099, 691300, 711411, 711419, 711420, 830621, 830629, 950500, 960200, 970300, 970500, 970600. Dette bliver rettet i aften.

Angivelserne giver dette fejlsvar: Validering kan ikke gennemføres med de angivne data - tjek evt. rubrik 44.2. Der må evt. kun angives ET præferencedokument. Se evt. i Taric

 Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang indtil det er rettet i Taric. 

Løst2017-03-02 08:14
2017-03-01 11:48ICS og Manifest

Service vinduer der påvirker ICS og Manifest den 8. marts 2017

21.00 - 23.59 - "Udskriv blanket" vil ikke virke i ICS i dette tidsrum. "Udskriv"-knappen vil dog virke

Service windows which will affect ICS and Manifest on Wednesday, March the 8th 2017

09.00 pm - 23.59 pm - The Print Form-button (Udskriv blanket) will not work in this timeframe. The Print-button (Udskriv) will.

Planlagt nedlukning2017-03-08 22:45
2017-03-01 09:44Alle toldsystemer

Servicevindue til Told. Lørdag 04-03-2017 kl. 15:30 - 20:30

Følgende systemer vil være utilgængelige under servicevindue:

Import, e-Export, NCTS, ICS, Manifest, ECS (ECN+) og Quota

Filer til ICS/Manifest, Import, Export og NCTS indsendt under service vinduet kan stadig modtages men behandles først efter service vinduets afslutning.

Nødprocedure er i tidsrummet tilladt i fornødent omfang.

 

Planlagt nedlukning2017-03-04 20:20
2017-02-27 14:28e-Export

Det har vist sig nødvendigt at genstarte Export - det vil ske kl. 22.00 med en nedetid på ca. 10 minutter.

Planlagt nedlukning2017-02-27 22:10
2017-02-27 09:07EMCS

Opdateret kl. 13.00: Det er atter muligt at anvende EMCS - nødprocedure er ikke længere tilladt.

Det er muligt at tilgå EMCS, men ikke at arbejde i programmet - der fejlsøges.
Problemet er både on-line og B2B.

Nødprocedure er tilladt i fornødent omfang.

Løst2017-02-27 13:00
2017-02-24 16:01ICS og Manifest

Reminder: Husk servicevindue på ICS og Manifest lørdag den 25/2-2017 kl. 23.30-00.30 (se evt. oprindelig besked fra 20/2-2017).

Planlagt nedlukning 
2017-02-24 07:34Import

Opdateret kl. 08.18: Der er atter adgang SKATs FTP-løsninger og online Import. Det er ikke længere tilladt at anvende nødprocedure. 

Der meldes om problemer med at tilgå SKATs FTP-løsninger tilligemed Import for nogle virksomheder - det skyldes muligvis igen utilgængelighed hos en internetudbyder. Problemet undersøges og nødprocedure må anvendes i fornødent omfang.

Løst2017-02-24 08:18
2017-02-23 09:00Alle toldsystemer

Opdateret kl. 12.35: Efter vort bedste skøn er problemet nu løst. Nødprocedure kan ikke længere anvendes.

Opdateret kl. 11.08: Situationen er fortsat den samme. Det lader til at være en utilgængelighed hos en internetudbyder, men dette er ikke endeligt afklaret. Der fejlsøges fortsat.

Der meldes om problemer med at tilgå SKAT's FTP-løsninger (filoverførsel) for nogle virksomheder, mens andre godt kan. Problemet ser ud til at være startet omkring kl. 20 i går aftes. Vi er ved at undersøge problemet. I det omfang det skønnes nødvendigt, må virksomhederne anvende nødprocedure.

Some companies cannot connect to FTP or FTP GW. The unavailability seems to have started last night around 8 PM. The use of fallback procedure is allowed.

Løst2017-02-23 12:35
2017-02-23 07:39EMCS

Der er igen adgang til EMCS. Nødprocedure kan ikke længere anvendes.

Det er ikke muligt at tilgå EMCS - problemet fejlmeldes. Nødprocedure tilladt i fornødent omfang.

Løst2017-02-23 11:57
2017-02-21 17:52Alle toldsystemer

Servicevindue for Import, e-Export, NCTS (Transit), ICS og Manifest lørdag den 4. marts 2017 kl. 15.30-20.30.

Alle Toldsystemerne er utilgængelige i dette tidsrum. Indsendte filer bliver modtaget, men bliver først behandlet efter afslutning af servicevinduet.

Nødprocedure er tilladt i fornødent omfang.

On Saturday, Marts 4, 2017, Import, e-Export, NCTS (Transit), ICS and Manifest will be unavailable between 1530 and 2030 PM.

The use of fallback procedure within the service window is allowed.

Planlagt nedlukning2017-03-04 20:20
2017-02-20 15:07ICS og Manifest

På grund af et servicevindue hos vor leverandør vil det ikke være muligt at tilgå ICS og Manifest fra lørdag den 25/2-2017 kl. 23.30 til søndag den 26/2-2017 kl. 00.30 (1 time) hverken online eller via filoverførsel. Nødprocedure er tilladt i det omfang, der opleves utilgængelighed under og i forlængelse af servicevinduet.

Due to a service window at our vendor, ICS and Manifest will be unavailable on on Saturday, February 25th, 2017 11.30 pm to Sunday, Februar 26th, 2017 00.30 am (one hour). The use of fallback procedure is allowed during and after the service window in case of unavailabilities.

Planlagt nedlukning2017-02-26 00:30
2017-02-16 09:50Servicedesk

EU's follow-up side for Transit/NCTS (ruteovervågning) er ikke fuldt opdateret. Det er fejlmeldt til EU.

Opdatering 17-02-2017 kl. 15.26: EU melder at fejlen er delvist rettet, men at en fuld opdatering ikke kan forventes at være på plads før i starten af næste uge.

Opdatering 21-02-2017 kl. 09.20: Siden er opdateret.

Løst2017-02-21 09:20
2017-02-15 11:59e-Export

15-02-2017 kl. 14.10: e-Export er genstartet. Til onlinebrugere: Luk venligst programmet og log ind igen (for at indlæse stamtabeller på ny).

En række certifikatkoder, der anvendes i forbindelse med VAB, fejler. Der fejlsøges.

e-Export genstartes kl. 14 for at rette denne fejl. Nedetiden bliver 10-15 minutter.

Når e-Export er genstartet vil certifikatlisten (felt 44.2) være rettet tilbage til de værdier, der var gældende indtil morgenens udlægning.

Løst2017-02-15 14:10
2017-02-15 08:46TFE

På grund af interne opdateringer er testmiljøerne på toldområdet (TFE) utilgængelige imellem kl. 11-16 fredag den 17. februar. Vi beklager den sene udmelding.

Planlagt nedlukning2017-02-17 14:59
2017-02-15 08:42TFE

På grund af interne opdateringer er testmiljøerne på toldområdet (TFE) delvist utilgængelige imellem kl. 9-13 torsdag den 16. februar 2017. Vi beklager den sene udmelding.

Planlagt nedlukning2017-02-16 13:00
2017-02-10 10:28Eksport

Servicevindue afsluttet og der er ikke længere tilladelse til nødprocedure

Kolliarterne VS, VQ, VG, VL, VY, VR, VO OG NE kan atter anvendes. Bemærk at feltet supplerende enheder derved også skal udfyldes.

Servicevindue - Told

Formål: Udlægning af Export version 5.9.0-6.

Tidspunkt: Onsdag 15.02.2017 kl. 06:30 - 08:00

Konsekvens: Export er utilgængelig i service vinduet. Filer til Export indsendt under servicevinduet kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Det er tilladt at benytte nødprocedure i nødvendigt omfang under servicevinduet.

Scheduled unavailability

On Wednesday, February 15, 2017, e-Export will be unavailable between 0630-0800 AM. The use of fallback procedure within the service window is allowed.

Løst2017-02-15 08:00
2017-02-09 14:47Information

Toldstedet DE009330 (Zollamt Saarlouis, Ostring 57, 66740 Saarlouis) er lukket pr. 1. februar 2017. I stedet bedes man benytte DE009303 (Im Hauptguterbahnhof, 66123 Saarbrucken).

På grund af en teknisk fejl i EU-systemet vil ændringen først slå igennem i medlemslandenes toldsystemer den 17. februar 2017.

 2017-02-17 10:28
2017-02-09 12:26e-Export

Der vil være servicevindue på e-Export onsdag den 15. februar 2017 mellem kl. 06.30-08.00.

Nærmere besked følger senere.

Planlagt nedlukning2017-02-15 07:35
2017-02-07 10:47TFE

TFE (Test for Erhvervslivet) er utilgængeligt torsdag den 9. februar 2017 klokken 1100-1200.

Løst2017-02-09 11:49
2017-02-06 12:40ICS og Manifest

FTP GW (filoverførsel) til ICS og Manifestsystemerne var utilgængeligt søndag den 5/2-2017 mellem kl. 14.53 og 21.50.

The FTP GW for ICS and Manifest were unavailable on Sunday, February 5th, 2017 between 2.53 pm and 9.50 pm.

Løst2017-02-06 12:38
2017-02-02 16:20Import- og Eksportsystemerne

Der har været et kortvarigt udfald på Import og e-Export online i minutterne omkring kl. 16.15. Systemet er tilgængeligt igen.

 

Løst2017-02-02 16:18
2017-02-02 12:38Import

Opdateret kl. 15.32: Import online er nu tilgængeligt igen og det er ikke længere tilladt at anvende nødprocedure. 

Opdateret kl. 14.25: Der er desværre ingen tidshorisont endnu

Opdateret kl. 13.38: Der gives hermed tilladelse til anvendelse af nødprocedure i fornødent omfang (det er kun online der er påvirket).

Vi får meldinger ind på, at der er nogle problemer med at logge på Import online

Det er fejlmeldt

Løst2017-02-02 15:34
2017-02-02 07:06ICS og Manifest

Opdateret kl. 13.33: Nu kører ICS og Manifest igen, men der kan forventes kø der skal afvikles

Opdateret kl. 13.16: Der er stadig ingen tidshorisont

Opdateret kl. 12.18: Der er desværre stadig ingen tidshorisont

Opdateret kl. 11.18: Der er stadig ingen tidshorisont

Opdateret kl. 10.14: Der fejlsøges stadig, så der er desværre ingen tidshorisont endnu

Opdateret kl. 09.14: Der er stadig ingen tidshorisont

Opdateret kl. 08.14: Der er desværre ingen tidshorisont endnu

Der er problemer med at tilgå ICS og Manifest.

Nødprocedure kan anvendes.

Løst2017-02-02 13:33
2017-01-31 09:40Import

Opdateret kl. 09.50. Der er atter stabilitet på systemet

Der kan opleves kortvarigt ustabilitet på importsystemet de næste par minutter.

 

Løst2017-01-31 09:50
2017-01-25 09:59Import

Fejl i import - VAB Å - mængde under 100 liter

Der er pt en fejl i importsystemet der gør at fortoldninger fejler, når den supplerende mængde er mindre end 100 liter og der angives VAB Å (rubrik 44.3) og certifikat (rubrik 44.2).

Indtil fejlen er rettet, må man undlade at angive noget i rubrik 44.2 og 44.3 og i stedet angive certifikatnummeret i rubrik 44.6.

Driftsproblem 
2017-01-23 09:45Transit (NCTS)

Det er konstateret, at der har været problemer med Transit-systemet søndag morgen (22-01-2017), hvilket har bevirket manglende behandling af indsendte angivelser samt forsinket tildeling af MRN i e-Export. Derfor er nogle forsendelser og udførsler afgået under nødprocedure.

Vi er i gang med at undersøge problemets omfang.

Opdatering 24-01-2017: Fejlen er opstået omkring kl. 6 søndag morgen og er løst kl. 7.30

Løst2017-01-24 08:40
2017-01-19 11:07ICS og Manifest

På grund af et servicevindue hos vor leverandør vil det ikke være muligt at tilgå ICS og Manifest tirsdag morgen, den 24. januar 2017, mellem kl. 5-5.30 hverken online eller via filoverførsel.

Due to a service window at our vendor, ICS and Manifest will be unavailable on Tuesday, January 24th, 2017 between 5 am and 5.30 am.

Planlagt nedlukning2017-01-24 07:46
2017-01-18 13:36EMCS

Orientering vedrørende EMCS-SEED.

Der er konstateret driftsforstyrrelse på en SEED-service fra EU's Centrale SEED. Det betyder, at virksomheder som har fået foretaget ændringer de seneste par uger i deres registreringsforhold for harmoniserede punktafgifter, ikke i alle tilfælde er blevet opdateret i medlemslandenes nationale applikationer. Fejlen er identificeret, og EU vil foretaget den nødvendige rettelse den 21. januar 2017.  (Tilføjet kl. 15.56): De manglende registreringer vil blive indlæst i de nationale systemer den 23. januar 2017.

Danske leverandører, som ikke kan oprette ledsagedokumenter til kunder hvor excise nummeret kan ses i Centrale SEED, men ikke i det danske EMCS, og som ikke kan vente til efter den 21. januar 2017, må rette henvendelse til Servicedesken.

Løst2017-01-23 15:20
2017-01-13 12:23e-Export

Opdatering 20/1-2017 - Servicevinduet er aflyst

Der vil være servicevindue på e-Export onsdag den 25. januar 2017 mellem kl. 06.30 - 08.00. Nærmere besked følger senere.

Planlagt nedlukning2017-01-20 10:26
2017-01-12 20:17ICS og Manifest

Manifest har været uden menuer fra kl. ca. 19.35 til kl. 20.10 - problemet er løst.

Løst2017-01-12 20:13
2017-01-12 13:23TFE

e-Export TFE-miljøet (Test for Erhvervslivet) vil være utilgængeligt fredag den 13. januar 2017 imellem kl. 10-12

Løst2017-01-13 11:31
2017-01-10 13:25VIES

Der opleves problemer med at validere danske momsnumre på DKVIES. Der fejlsøges.

Driftsproblem 
2017-01-06 11:15e-Export

Servicevindue afsluttet
e-Export er nu tilgængelig igen og det er ikke længere tilladt at anvende nødprocedure. 
Filer indsendt under servicevinduet vil automatisk blive behandlet.

 

På grund af en hastende rettelse vil e-Export være utilgængeligt mandag den 9. januar 2017 ml. kl. 7-8. Rettelsen vedrører ankomst til udpassage for udførsler fra 2016.

Filer, der indsendes under servicevinduet, vil blive behandlet når e-Export genåbner. I fornødent omfang må nødprocedure anvendes.

Løst2017-01-09 08:00
2017-01-06 09:08Import

Der har været et kortvarigt udfald på Toldsystemet i minutterne omkring kl. 09. Systemet er tilgængeligt igen.

Løst2017-01-06 09:07
2017-01-05 14:28Servicedesk

Filerne til download af toldtariffen vil blive opdateret i morgen, den 6/1-2017.

Løst2017-01-06 08:33
2017-01-03 14:03Eksport

Ankomst til udpassage - udenlandske angivelser fra 2016

Opdatering 6/1-2017 kl. 11.15: Rettelse af denne fejl sker mandag morgen den 9. januar 2017 ml. kl. 7-8, hvor e-Export vil være utilgængeligt. Filer, der indsendes under servicevinduet, vil blive behandlet når e-Export genåbner. I fornødent omfang må nødprocedure anvendes.

Opdatering 4/1-2017 kl. 15.42: Det er konstateret, at problemet også omfatter DANSKE udførsler. Dvs. ankomst til udpassage for angivelser fra 2016 fejler, hvis der bruges filoverførsel. Vi forventer at fejlen løses mandag morgen, forudsat at test af løsningen går godt torsdag/fredag.

Når en virksomhed via filoverførsel melder ankomst til udpassage på udenlandske udførsler oprettet før 2017, strander disse i status 50 uden at gå videre til status 51 (frigivet til udpassage).

Dette er fejlmeldt, men der er ingen tidshorisont for en løsning endnu.

Fejlen rammer som nævnt alene ved filoverførsel. Hvis der meldes ankomst til udpassage via e-Export ender udførslen i status 51, som den skal. Udførsler, der er fanget i status 50, kan angives under koden for nødprocedure i en evt. afgangsdeklaration og lukkes af toldekspeditionen.

Løst2017-01-09 08:05
2017-01-03 13:14Taric

Der opleves fejl i de filer, der ligger til grund for eVita og download af toldtariffen.

Opdatering af de bagvedliggende filer er bestilt og vil blive gjort tilgængelige hurtigst muligt.

Løst2017-01-06 08:33
2017-01-02 10:54Import

Denne fejl er nu rettet.

Det er konstateret, at der mangler toldordning 103 på flere varekoder i 0805 samt 0804 40 00. Det betyder, at angivelser med præferencekode 100 vil gå i status 09 - fejl. De manglende toldordninger er fejlmeldt.

Løst2017-01-04 11:35
2017-01-02 10:46ICS og Manifest

Adgangen virker igen.

Det er ikke muligt at logge på ICS og Manifest - det er fejlmeldt.

Nødprocedure er tilladt i fornødent omfang.

Løst2017-01-02 11:03
2017-01-02 09:37Information

Opdateret kl. 11.14: Der kan atter ringes til Servicedesk.

Der er i øjeblikket problemer med at ringe til Servicedesk.

Lerverandøren er ved at fejlsøge.

Man kan kontakte os via mail:

Servicedesk@skat.dk

Løst2017-01-02 11:14
2017-01-02 02:50Import

Opdateret 02/01-2017, kl. 11.34: Angivelser i status 10 er nu skubbet videre.

Opdateret 02/01-2017, kl. 11.22: Der er nu sat gang i et skubbejob, der skal skubbe angivelser i status 10 videre.

Skubbejobbet i forbindelse med de nye varekoder pr. 1. januar 2017 er desværre fejlet. Angivelserne ligger ikke som forventet i status 11, men i status 10. En del er skubbet videre manuelt, men desværre ikke alle. Angivelserne kan med held godkendes, hvorefter de går i status 11. Vær OBS på at forventet ankomst skal være fremtidigt, da de ellers vil fejle på tidspunktet.

Der arbejdes på en løsning, men der er desværre ingen tidshorisont.

Løst2017-01-02 11:34
2017-01-01 14:15ICS og Manifest

Opdatering kl. 18.17: Der er atter menuer i Manifest.

Menuer mangler i Manifest - det er fejlmeldt.

Nødprocedure er tilladt i fornødent omfang.

Løst2017-01-01 18:17
2016-12-23 12:21Information

Der sker omfattende ændringer til toldtariffen pr. 1. januar 2017. Læs mere i dette nyhedsbrev. I samme nyhedsbrev findes endvidere link til en vejledning om, hvordan man kan finde de nye varekoder i tariffen.

I samme forbindelse er der udsendt nyhedsbrev om brug af nye varekoder.

Der er udarbejdet en tabel med en oversigt over de væsentligste ændringer. Tabellen findes her.

  
2016-12-23 09:53VIES

Validering af danske momsnumre fejler på EU's hjemmeside. Dette er fejlmeldt.

Løst2016-12-28 08:00
2016-12-21 12:45Information

Disse ekspeditionssteder lukkes formelt i e-Export pr. 1. januar 2017:

DK003104 - andre havne
DK003105 - Skive havn
DK005605 - Åbenrå havn

Anvend i stedet nærmeste gyldige ekspeditionstoldsted.

  
2016-12-20 12:10Information

Der er udsendt nyhedsbrev om toldens åbningstider imellem jul og nytår.

  
2016-12-19 07:40ICS og Manifest

Opdateret kl. 08.28: Der er atter adgang til systemerne. Nødprocedure kan ikke længere anvendes.

Der er problemer med at logge på ICS og Manifest. Det er også fejlmeldt, at skat.dk er nede.

Der kan muligvis logges på disse direkte link:

https://manifest.skat.dk

https://ics.skat.dk

Der er tilladelse til at anvende nødprocedure, hvis der ikke kan logges på

Løst2016-12-19 08:28
2016-12-12 09:35ICS og Manifest

Der har søndag den 11/12-2016 i mellem kl. 17.50 - 22.15 været driftsproblemer med Manifest, der har påvirket både online adgangen og filoverførsel.

Problemet er løst.

Løst2016-12-12 09:35
2016-12-08 11:10ICS og Manifest

Klarmelding - det er igen muligt at logge på ICS, Manifest og EMCS

Der er opstået problemer med at logge på ICS, Manifest og EMCS.

Løst2016-12-08 11:21
2016-12-07 12:25Import

Fejl i speditøroplysninger (Toldsystemet - Naviger - Virksomhed - Med CVR/SE-nummer - Speditøroplysninger).

Desværre optræder oplæggelsesadresser under speditøroplysninger, selv om de pågældende adresser er lukket. En løsning er under udarbejdelse. Korrekte oplæggelsesadresser kan oplyses af tolden eller varemodtager.

Driftsproblem 
2016-12-07 10:44Transit (NCTS)

Opdateret kl. 20.27: Programrettelsen er gennemført.

Transitsystemet vil være utilgængeligt i aften (onsdag 7. december 2016) mellem kl. 20 - 20.30 (max.) på grund af en hastende programrettelse. Øvrige toldsystemer vil ikke være berørt.

Vi beklager den korte tidsfrist.

Løst2016-12-07 20:27
2016-12-06 14:42ICS

På grund af en hastende systemmæssig rettelse vil "udskriv blanket"-funktionen i ICS være utilgængelig i aften, tirsdag den 6. december 2016, mellem kl. 23.00 - 01.00. "Udskriv"-knappen vil kunne anvendes.

The "Print form" functionality in ICS will be unavailable tonight (Tuesday, December 6th, 2016) between 23.00 pm and 01.00 am. The "Print" function will be available.

Løst2016-12-07 01:00
2016-12-05 10:21ICS og Manifest

Filoverførslen til ICS og Manifest var utilgængelig imellem kl. 10.00 - 10.19, men er atter stabil.

Mange filer til ICS og Manifest fejler. Fejlsøgning pågår.

The file transfer for ICS and Manifest was unavailable between 10.00 and 10.19 am.

File transfer to to ICS and Manifest is partly available.

Løst2016-12-05 10:26
2016-12-05 07:49Transit (NCTS)

Klarmelding - NCTS har virket normalt siden kl. 11.30

Opdatering 06-12-2016 kl. 09.45: Imellem søndag 04-12-2016 og mandag 05-12-2016 har filoverførsel til NCTS været delvist fejlramt, hvilket i praksis har betydet, at nogle virksomheder har kunnet få kontakt med SKAT's FTP-drev, mens andre ikke har kunnet. Det står ikke helt klart, hvornår fejlen begyndte i løbet af søndagen. En række forsendelser er derfor afgået under nødprocedure.

Opdatering kl. 11.00: Vi har desværre ingen tidshorisont endnu.

Opdatering 9:00 : Det er ikke kun enkelte virksomheder der er ramt. Der er tale om et generelt problem.
Der er lige nu ingen tidshorisont.

Det ser ud til, at enkelte virksomheder ikke får filsvar fra NCTS - de berørte bevilges nødprocedure i fornødent omfang.

Problemet undersøges.

Løst2016-12-05 11:38
2016-12-02 08:56Alle toldsystemer

Opdateret kl. 13.51: Filoverførsel er nu klarmeldt.

Opdateret kl. 12.34: Filoverførsel lader til at virke igen. Vi afventer endelig klarmelding fra leverandør.

Opdateret kl. 12.15: Trafikken forventes at være oppe igen senest kl. 13. 

Opdateret kl. 12: Vi har desværre ingen løsning endnu.

Opdateret kl. 10.20: Der kommer en del filer igennem, men mange virksomheder har fortsat problemer med at logge på. Vi har fuld fokus på at finde en løsning.

Opdateret kl. 09.30: Der er ingen tidshorisont på løsning af fejlen, nødprocedure kan anvendes. Bemærk det er vedr. filoverførsel og ikke online.

Vi oplever problemer med filoverførsel - flere virksomheder kan ikke logge på.

Teknikerne er ved at genstarte FTP-servicen.

Løst2016-12-02 13:51
2016-12-02 08:47EMCS

Opdateret kl. 12.33: Der er igen adgang til EMCS. Dermed er nødprocedure afsluttet.

Der er i øjeblikket problemer med at logge på EMCS.

Der kan anvendes nødprocedure indtil problemet er løst.

Opdateret kl. 12: Der er desværre ingen tidshorisont for en løsning endnu.

Opdateret kl. 12.03: Problemet er identificeret og en løsning ventes at være på plads omkring kl. 13.

 

Løst2016-12-02 12:33
2016-12-01 13:44Import- og Eksportsystemerne

Der har været driftsproblemer med filoverførsel onsdag aften (30/11-2016) mellem kl. 21.15 - 00.13.

Der har ligeledes været driftsproblemer periodisk i søndags (i flere omgange), mest på ICS og Manifest.

Løst2016-12-01 13:40
2016-11-30 16:03Alle toldsystemer

Servicevindue fredag 2/12-2016 kl. 5.30 - 7.10

Alle toldsystemer (ICS, Manifest, Import, e-Export, Transit) vil være utilgængelige fredag morgen mellem kl. 5.30 - 7.10 på grund af en hasterettelse af fejlen i import (21-hængere). Vi beklager den korte varsel, men dette skønnes absolut nødvendigt. Filer indsendt under servicevinduet vil blive behandlet, når servicevinduet afsluttes.

Nødprocedure er tilladt under servicevinduet.

Service window Friday, December 2nd, 2016 between 5.30 am - 7.10 am

All customs systems (ICS, Manifest, Import, e-Export, Transit) will be unavailable on Friday morning, December 2nd, between 5.30-7.10 am due to an urgent update. We are very sorry for the inconvenience and the short notice. Files sent to SKAT during the service window will be processed when the service window has passed.

The use of fallback procedure is allowed during the service window.

Løst2016-12-02 06:48
2016-11-30 15:56TFE

Servicevinduet er overstået og TFE for Erhvervslivet er igen tilgængeligt

Servicevinduet gennemføres imellem kl. 14.45 - 16.45

Servicevinduet på TFE er aflyst.

TFE - Test for Erhvervslivet - vil være utilgængeligt torsdag den 1. december 2016 mellem kl. 12-14 (cirka) på grund af en hastende rettelse. Vi beklager den korte varsel, men dette er absolut nødvendigt.

Løst 
2016-11-29 10:25Transit (NCTS)

Problemet anses for løst. Oprydning pågår.

På grund af en driftsfejl mangler nogle kautioner at blive afskrevet, idet det ikke er muligt at afslutte forsendelserne.

Virksomheder der oplever at mangle dækning på deres kaution/garanti kan få tilladelse til at anvende nødprocedure ved henvendelse til servicedesk. Uden for servicedesks åbningstid kan tilladelse gives af ekspeditionsstedet.

Der arbejdes naturligvis kraftigt på en løsning.

Opdatering 29/11 kl. 14.10: Som en følge af den opståede fejl ved udlægningen / programopdateringen i lørdags (26/11) har vi nu fået en rettelse. Den vil blive lagt på i dag 29/11/2016 imellem kl. 18 og 19. Der kan forekomme en kortvarig afbrydelse.

Løst2016-12-01 12:11
2016-11-25 16:24e-Export

e-Export genstartes kl. 16.25 på grund af fejlen med procedurekode 7131xxx (toldoplag). Beklager den korte varsel. En genstart tager mindst 5 og højest 15 minutter.

Fejlen er nu rettet. Angivelser med procedurekode 7131xxx virker igen som inden udlægningen 23/11-2016. Nødprocedure skal ikke længere anvendes. Angivelser, der er gået i fejl på grund af dette, skal blot genindsendes (med rettet ekspeditionstidspunkt).

Løst2016-11-25 16:28
2016-11-25 08:50Alle toldsystemer

Servicevindue lørdag 26. november 2016 klokken 1530-2055. (Nødprocedure tilladt under servicevinduet).

Konsekvens:
Export, NCTS og ECN+ er utilgængelige i service vinduet
Filer til Export og NCTS indsendt under service vinduet kan stadig modtages men behandles først efter service vinduets afslutning.
Afgangs meddelelser og deklarationer til Manifest vil fejle i servicevinduet.

Planlagt nedlukning2016-11-26 19:15
2016-11-24 11:20e-Export

Opdateret 25/11-2016 kl. 16.53: Fejlen er nu rettet. Angivelser med procedurekode 7131xxx virker igen som inden udlægningen 23/11-2016. Nødprocedure skal ikke længere anvendes. Angivelser, der er gået i fejl på grund af dette, skal blot genindsendes (med rettet ekspeditionstidspunkt).

Udførsler med procedurekode 3171000 må indtil videre afgå under nødprocedure. Se nødproceduren her: http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2230330&chk=212649

Nogle oplagstyper fejler helt, andre kræver angivelse af bevilling.

Opdateret kl. 15.45: Der er desværre ingen afklaring endnu.

Opdateret 25/11-2016 kl. 09.26: Der arbejdes på flere løsningsmuligheder. Tidshorisont er desværre ukendt.

Opdateret 25/11-2016 kl. 15.37: En midlertidig løsning er nært forestående, dog kræves genstart af e-Export. Vi forventer en nedetid på 5-15 minutter. Vi giver besked her, når systemet genstartes.

Løst2016-11-25 16:53
2016-11-24 08:51Import

Fortoldninger hænger fast i status 21. Fejlrettelse pågår.

Opdateret 30/11-2016: Vi forventer en systemrettelse fredag 2/12-2016 mellem kl. 5.30 - 7.30. Dette betyder desværre, at alle toldsystemer vil være utilgængelige i tidsrummet. Se nærmere ovenfor.

Opdateret 28/11-2016 kl. 13.40: Der opstår fortsat situationer, hvor angivelser hænger fast i status 21. Situationen overvåges og angivelser skubbes videre statusmæssigt af vore teknikere.

Opdateret kl. 15.55: Angivelserne i status 21 er skubbet videre. Vi er dog ikke sikre på at problemet er helt løst, hvorfor vi ikke klarmelder endnu. I konkrete tilfælde kan frigivelse aftales med ekspeditionsstedet.

Opdateret 25/11-2016 kl. 09.29: Der er fortsat tilfælde, hvor fortoldninger hænger fast i status 21. Disse vil blive skubbet videre af vor leverandør. I konkrete tilfælde kan frigivelse aftales med ekspeditionsstedet. Fejlsøgning pågår.

Løst2016-12-02 10:06
2016-11-23 17:19Alle toldsystemer

Opdateret kl. 21.20: Der er nu igen adgang til alle toldsystemer.

Reminder

Servicevindue onsdag den 23. november 2016 kl. 18:00 - 21:25.

Import, e-Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) and Manifest er utilgængelige i service vinduet. Nødprocedure er tilladt under servicevinduet.

Filer til Import, Export, NCTS, ICS og Manifest indsendt under service vinduet kan stadig modtages, men behandles først efter service vinduets afslutning.

Service window Wednesday November 23, 2016 between 6:00 pm and 9.25 pm

Import, e-Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window. The use of fallback procedure is allowed during the service window.

Files sent to Import, Export, NCTS, ICS and Manifest during the service window will be processed after the service window ends.

Løst2016-11-23 21:20
2016-11-21 08:38Information

Fra og med 30. november 2016 vil det ikke længere være muligt at logge på ICS med en Windows XP computer, der bruger Internet Explorer 8.

  
2016-11-18 11:08Information

Oversigt over servicevinduer resten af november

Lørdag 26. november 2016 klokken 1530-2055. (Nødprocedure tilladt under servicevinduet).
Opdatering af toldsystemerne. Systemerne er utilgængelige i tidsrummet.

Servicevinduer på TFE (Test for Erhvervslivet)

Fredag 25. november 2016 klokken 0700-1100.
Testmiljøerne for ICS, Manifest og EMCS er utilgængelige.

  
2016-11-18 08:53TFE

Testmiljøerne er ikke tilgængelige i dag fredag d. 18. november 2016 kl. 10-15.05. Vi beklager den korte varsel.

Løst2016-11-18 14:40
2016-11-17 09:37EMCS

Der er igen adgang til systemet. Nødprocedure er ikke længere tilladt.

Der er i øjeblikket ikke adgang til EMCS. Nødprocedure må anvendes. Der fejlsøges.

Løst2016-11-17 10:26
2016-11-16 12:11VIES

Der meldes om fejl ved brug af DK-VIES (verificering af danske momsnumre). Dette er fejlmeldt.

Løst2016-11-18 14:00
2016-11-11 11:33Alle toldsystemer

Servicevindue onsdag den 23. november 2016 kl. 18:00 - 21:25.

Import, e-Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) and Manifest er utilgængelige i service vinduet. Nødprocedure er tilladt under servicevinduet.

Filer til Import, Export, NCTS, ICS og Manifest indsendt under service vinduet kan stadig modtages, men behandles først efter service vinduets afslutning.

Service window Wednesday November 23, 2016 between 6:00 pm and 9.25 pm

Import, e-Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window. The use of fallback procedure is allowed during the service window.

Files sent to Import, Export, NCTS, ICS and Manifest during the service window will be processed after the service window ends.

Planlagt nedlukning2016-11-23 21:20
2016-11-11 11:27Alle toldsystemer

Servicevindue til Told onsdag den 23. november 2016 kl. 18 - 21.30

Se ovenstående besked for detaljer.

Planlagt nedlukning2016-11-23 21:20
2016-11-11 10:57Servicedesk

Servicevindue - udveksling af meddelelser til/fra Danmark
På grund af et EU-servicevindue, mandag den 21. november 2016, mellem kl. 18:00-22:00, vil beskeder til og fra Danmark blive lagt i kø og først behandlet, når servicevinduet er overstået. Toldsystemerne vil være fuldt tilgængelige under dette servicevindue.
Eksempler:
Servicevinduet vil have indflydelse på udveksling af meddelelser fra e-Export, Transit, ICS og Manifest når mere end et land er involveret (internationale bevægelser).
En forsendelse oprettet i DK med NO som modtagerland under servicevinduet, vil først kunne ses i NO efter kl. 22 og vice versa.
En ENS (ICS) oprettet i DE under servicevinduet, vil først kunne ses i DK efter kl. 22 og vice versa.
En national angivelse - med start og slut i DK - vil ikke være berørt.

En forsendelse der skal afgå på en udenlandsk kaution kan ikke startes under servicevinduet, da der ikke er kontakt mellem landene i forsendelsesordningen. 

 

Service window - messages between Denmark and other countries
Due to a EU service window, November 21, 2016 between 6pm and 10pm (UTC+2), messages to and from Denmark will not be available for other member countries untill the service window is ended. All customs systems will be available during the service window.
Examples:
The service window will impact messages from e-Export (ECS), Transit, ICS and Manifest when more than one country is involved (international movements).
A movement made in DK destined for NO during the service window will only be available in NO after the service window ends
A movement made in DE during the service window will only be available in DK after the service window ends.
A national Danish movement (made in DK destined for DK) will be available.

Planlagt nedlukning2016-11-21 22:00
2016-11-10 16:18Alle toldsystemer

Opdatering kl. 18.08: Problemet er løst og det er ikke længere tilladt at benytte nødprocedure.

Opdatering kl. 17:06 Desværre stadig ingen tidshorisont.

 

Der er i øjeblikket problemer med filoverførsler på alle toldsystemer.

Nødprocedure må anvendes i fornødent omfang

Løst2016-11-10 18:08
2016-11-08 08:57TFE

Servicevinduet er nu overstået og TFE er tilgængelig igen.

The Servicewindow is now over and TFE is now again available.

 

Testmiljøerne for toldsystemerne (import, export, transit, ICS og manifest) vil være utilgængelige fredag den 11. november 2016 kl. 11.00 - 13.00.

The Customs test environments (import, export, transit, ICS and manifest) will be unavailable on Friday, November 11th, 2016 between 11 am - 13 pm

 

Løst2016-11-11 13:02
2016-11-04 08:54TFE

Servicevinduet er nu overstået og TFE er tilgængelig igen.

The Servicewindow is now over and TFE is now again available.

Testmiljøerne for toldsystemerne (import, export, transit, ICS og manifest) vil være utilgængelige fredag den 11. november 2016 kl. 11.00 - 13.00.

The Customs test environments (import, export, transit, ICS and manifest) will be unavailable on Friday, November 11th, 2016 between 11 am - 13 pm.

Løst2016-11-11 13:02
2016-11-03 12:04Import- og Eksportsystemerne

Opdateret kl 12.19: Hentning af filer til Import og e-Export er nu klarmeldt. Hvis der stadig opleves problemer så kontakt Told ServiceDesk. 

Indsendte filer bliver modtaget og behandlet, og der sendes filsvar. Men vi har fået meldinger om, at nogle virksomheder ikke kan hente svar fra SKAT's FTP-server (filoverførsel). Problemerne er sikkert relaterede til fejlen på Transit-systemet.

Angivelserne kan udsøges i onlinedelen af import/exportsystemet.

Løst2016-11-03 12:19
2016-11-03 11:03Transit (NCTS)

Problemet er nu løst og filer behandles igen. Hvis man afventer svar på en indsendt meddelelse, er Servicedesk klar til at hjælpe. Generelt kan vi ikke gensende de strandede filer, da de kan være afgået under nødprocedure.

Opdateret kl. 11.57: Tidshorisonten holder ikke. Der fejlsøges igen.

Opdateret kl. 11.27: Tidshorisont: En løsning er nært forestående, har vi fået at vide.

Filoverførsel til/fra Transit (NCTS) er gået i stå kl. 10.29. Der fejlsøges.

Nødprocedure er tilladt.

Løst2016-11-03 12:18