Driftsmeddelelser og status på toldsystemer

Visning af billede: tolderhverv

Told - drift af systemerne

Her kan du se aktuelle driftsproblemer og planlagte nedlukninger på SKATs toldsystemer.

Visning af billede: linkiconTeknisk helpdesk for toldsystemerne og EMCS
Visning af billede: linkiconFind nødproceduren - hvis systemerne ikke er tilgængelige

Driftsstatus

Du kan sortere meddelelserne ved at klikke på Dato, System, Beskrivelse og Status. Når du klikker på titlen vises meddelelsen på en ny side. Tilmeld dig også RSS øverst i højre hjørne på denne side.  Historisk arkiv:


DatoSystemBeskrivelseStatusKlarmelding
2017-12-08 15:38e-Export

Opdateret kl. 16.22: Ventetiden ved filoverførsel ser nu ud til at være tilbage til normal.

Filoverførsel til e-Export har lige nu en behandlingstid på ca. 15 minutter på grund af et meget stort antal indsendte filer.
Vi holder øje med situationen.

 

Løst2017-12-08 16:19
2017-12-07 14:05Import

Der vil være en kortvarig nedetid på Toldsystemets importdel den 8. december 2017 kl. 14 på cirka 5 minutter for at genaktivere mailordningen for MIG og MIO. Se nyhedsbrev.

INC000000261055

Planlagt nedlukning2017-12-08 14:06
2017-12-07 10:34e-Export

Filoverførsel til e-Export har nu en behandlingstid på ca. 18 minutter på grund af et meget stort antal indsendte filer. Vi holder øje med situationen.

Opdatere kl. 14.40: Ventetiden ved filoverførsel ser nu ud til at være tilbage til normal.

Opdateret kl. 13.25: Ventetiden ved filoverførsel er nu nede omkring 3 minutter.

Løst2017-12-07 14:40
2017-12-05 11:20Alle toldsystemer

Servicevindue på SKATs IT-systemer lørdag den 16. december 2017 klokken 15.15 - 00.15.

Det bevirker, at følgende systemer vil være utilgængelige i perioden:

  • Import, e-Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

Filer til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest indsendt under servicevinduet kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Service window for customs systems Saturday December 16th, 2017, 03.15 pm - 00.15 am. The use of fallback procedure is allowed within the service window. Files sent to Import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest will be processed after the service window.

Planlagt nedlukning 
2017-12-04 16:03Import

Det har vist sig, at mailen vedrørende erindring om udløb af MIG eller MIO ved hhv. 60, 30 og 3 dages frist ikke er blevet udsendt siden 27. november 2017. Fejlen vil blive rettet hurtigst muligt.

Driftsproblem 
2017-12-01 10:39EMCS

EMCS er blevet tilgængeligt igen kl. 11.30. Nødprocedure må ikke længere anvendes.

På grund af utilgængelighed på den centrale sikkerhedsløsning er der ikke adgang til EMCS via onlinedelen og B2B. Der fejlsøges. Nødprocedure er tilladt.

INC000000258053

Løst2017-12-01 11:43
2017-12-01 10:13ICS og Manifest

Opdatering kl. 11.44: Systemerne er tilgængelige igen. Nødprocedure må ikke længere anvendes.

Opdatering kl. 10.54: Problemet ligger i den centrale sikkerhedsløsning (digital signatur). Der fejlsøges fortsat.

Opdateret kl. 10.39: Der gives hermed tilladelse til nødprocedure.

Der er i øjeblikket problemer med at logge på ICS og manifest. Der er fejlmeldt.

Access to ICS and Manifest has been unavailable since 9 am (approx.). The use of fallback procedure is allowed.

INC000000258044

Løst2017-12-01 11:44
2017-11-30 11:00EMCS

Vi minder om besked til EMCS' B2B-brugere fra 2017-11-27 kl. 15.22:

SKATs SSL certifikat til EMCS B2B Web Services udløber snart og skal derfor udskiftes. (Se mere info i den originale besked nævnt herover).

  
2017-11-30 10:02e-Export

Filoverførsel til e-Export: Der er igen lange svartider, p.t. omkring 20 minutter. Det skyldes en meget stor mængde filer. Onlinedelen kører normalt.

Opdateret kl. 10.49: Svartiden er normaliseret.

Opdateret kl. 10.32: Svartiden er nu omkring 5 minutter.

Løst2017-11-30 10:49
2017-11-29 07:04ICS og Manifest

Opdateret kl. 08.45 Problemet med FTP GW (filoverførsel til ICS og Manifest) og on-line er nu løst. Det er ikke længere tilladt at anvende nødprocedure.

(Problemet startede ca. kl. 3.15)

Problem med FTP GW (filoverførsel til ICS og Manifest). Der fejlsøges.

Der er problemer med at logge på online på ICS og Manifest.

Der må i fornødent omfang anvendes nødprocedure

INC000000256589

Løst2017-11-29 08:45
2017-11-28 14:31Alle toldsystemer

Servicevindue er afsluttet.

Reminder: På grund af et servicevindue vil al filoverførsel være lukket tirsdag den 28. november 2017 klokken 18.30-19.30 for alle systemer: import, e-Export, NCTS (transit), ICS og Manifest. Onlineadgang til systemerne vil ikke være berørt. Indsendte filer vil fejle. Nødprocedure må anvendes.

Due to a service window all FTP access will be unavailable on Tuesday, November 28, 2017 between 6.30-7.30 pm. File transfer for all customs systems (import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest) will fail during the service window. Online access will be available. Fallback procedure will be allowed.

Løst2017-11-28 19:30
2017-11-27 15:22EMCS

Til Udbydere og virksomheder som kalder services på B2B,

Opdatering 28/11-2017: Certifikaterne kan nu rekvireres hos servicedesk@skat.dk.  Blot må det sikres, at det nuværende certifikat "COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA" som root, ikke fjernes før efter den 6/12-2017.

SKATs SSL certifikat til EMCS B2B Web Services udløber snart og skal derfor udskiftes.

Det nye certifikat har "GlobalSign Extended Validation CA - SHA256 - G3" som root.
Det nuværende har "COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA" som root.

Det betyder at de klienter som kalder services på B2B, skal truste GlobalSign for at kunne kalde uden fejl.

SKAT udskifter certifikat i produktion den 6/12-2017 kl. 9:00.

Endepunkter til EMCS B2B services forbliver uændret. Bemærk: der er alene tale om det SSL-certifikat til kryptering af forbindelsen ind til SKAT. Det VOCESII-certifikat, der anvendes til at kryptere beskeden, der sendes, ændres ikke.

To Providers and companies that call services on B2B,

SKATs SSL certificate for EMCS B2B Web Services expires in a short period of time and must therefore be replaced. The new certificate has "GlobalSign Extended Validation CA - SHA256 - G3" as root. The current has "COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA" as root.

This means that clients calling B2B services must trust GlobalSign to be able to call without errors.

SKAT replaces certificate in Production on 6/12-2017 at 9:00 AM.

Endpoints to EMCS B2B services remain unchanged. Note: This is the SSL certificate for encrypting the connection to SKAT. The VOCESII certificate used to encrypt the message sent does not change.

INC000000256141

  
2017-11-27 09:17Import

Der vil være en kortvarig nedetid på Toldsystemets importdel kl. 13 i dag den 27. november 2017 på nogle få minutter, da teksten til mailordningen for MIG og MIO skal ændres. Se nyhedsbrev.

Planlagt nedlukning2017-11-27 13:05
2017-11-24 13:51Eksport

Der er lidt længere svartider på e-Eksport i øjeblikket. Man skal regne med ca. 10 -15 minutter

Løst2017-11-24 15:56
2017-11-24 08:55Alle toldsystemer

På grund af et servicevindue vil al filoverførsel være lukket tirsdag den 28. november 2017 klokken 18.30-19.30 for alle systemer: import, e-Export, NCTS (transit), ICS og Manifest. Onlineadgang til systemerne vil ikke være berørt. Nødprocedure må anvendes.

Due to a service window all FTP access will be unavailable on Tuesday, November 28, 2017 between 6.30-7.30 pm. File transfer for all customs systems (import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest) will fail during the service window. Online access will be available. Fallback procedure will be allowed.

Planlagt nedlukning2017-11-28 19:30
2017-11-23 09:55Import

Mailservicen vedrørende varsling om udløb af MIG/MIO blev opdateret i går, så der bliver udsendt remindere 60, 30 og 3 dage før udløb. Det ser desværre ud til at der er fejl i teksten, så der står "3 dage" uanset hvad.

Opdatering kl. 19.30: Nyhedsbrev udsendt.

Opdatering kl. 15.00: Leverandøren kan desværre ikke nå at rette mailteksten i dag. Remindermails vil derfor stadig indeholde 3 dages varsel, uanset om der er 60, 30 eller 3 dage til udløb. Nyhedsbrev følger.

Opdatering kl. 11.06: Remindermails der udsendes i aften den 23/11 og fremover bør indeholde en tekst der fortæller, at der enten er 60, 30 eller 3 dage til udløb. (Der er kun mulighed for 1 mailtekst i systemet, så det er den samme mail der udsendes alle tre gange).

Løst2017-11-27 13:05
2017-11-23 07:14Alle toldsystemer

Servicevindue på Toldsystemerne

Som varslet er der Servicevindue på Toldsystemer lørdag 25. november 2017 klokken 15.15-20.00 (se eventuelt varsel fra 2017-11-09 15:42).

 Det bevirker, at følgende systemer vil være utilgængelige i perioden:

  • Import, e-Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum. Filer til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest indsendt under servicevinduet kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Service window for customs systems – Saturday November 25th, 2017, 03.15 pm - 08.00 pm.

The use of fallback procedure is allowed within the service window. Files sent to Import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest will be processed after the service window.

Planlagt nedlukning2017-11-25 20:03
2017-11-23 07:12Import

Fra og med 23/11-2017 vil Speditøroplysninger i Toldsystemet blive vist korrekt for så vidt angår bevillingstype 176 (godkendt modtager), 292 (MIO) og 293 (Forenklet ekspresangivelse). 

Desværre kan de nye bevillingstyper 406 (MIO) og 416 (godkendt modtager) endnu ikke ses i Speditøroplysninger. Det forventes, at type 406 og 416 vil blive gjort tilgængelige primo 2018.

  
2017-11-20 13:46e-Export

Der er lange svartider på e-Export (filoverførsel) på grund af kraftig belastning.

Opdateret kl. 14.26: Ventetiden er nu under 2 minutter.

Løst2017-11-20 14:25
2017-11-20 09:42Alle toldsystemer

Servicevindue på Toldsystemerne

Som varslet er der Servicevindue på Toldsystemer onsdag den 22. november 2017 klokken 18.00-21.00 (se eventuelt varsel fra 2017-11-09 15:42).

Det bevirker, at følgende systemer vil være utilgængelige i perioden:

Import, e-Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

Filer til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest indsendt under servicevinduet kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Service window for all customs systems - Wednesday November 22nd, 2017, 06.00 pm - 09.00 pm.

The use of fallback procedure is allowed within the service window. Files sent to Import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest will be processed after the service window.

Planlagt nedlukning2017-11-22 21:41
2017-11-17 14:13Alle toldsystemer

Reminder

Servicevindue på SKATs IT-systemer fra lørdag den 18. november 2017 klokken 15.15 til søndag den 19. november 2017 klokken 01.00. (Se oprindelig besked fra 2017-11-13 kl. 13.16)

Husk også servicevindue onsdag den 22. november 2017 kl. 18-21.30 (nærmere besked følger mandag).

Planlagt nedlukning2017-11-19 00:49
2017-11-16 10:58e-Export

Der er lange svartider ved filoverførsel til e-Export. Systemet er ikke gået ned, men presset på systemet er meget stort. Vi holder øje.

Opdateret 11.29: Fejlsøgning pågår.

INC000000250109

Løst2017-11-16 13:04
2017-11-14 19:01TFE

Test for Erhvervslivet 

Testmiljøet vil være utilgængelig torsdag den 16. november 2017 klokken 1000-1245 på grund af opdateringer.

Planlagt nedlukning2017-11-16 12:39
2017-11-13 13:16Alle toldsystemer

Servicevindue på SKATs IT-systemer fra lørdag den 18. november 2017 klokken 15.15 til søndag den 19. november 2017 klokken 01.00.

Det bevirker, at følgende systemer vil være utilgængelige i perioden:
- Import, e-Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

Filer til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest indsendt under servicevinduet kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Service window for customs systems - Saturday November 18th, 2017, 15.15 pm - Sunday November 19th, 2017 01.00 am.

The use of fallback procedure is allowed within the service window. Files sent to Import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest will be processed after the service window.

Planlagt nedlukning2017-11-19 00:49
2017-11-10 13:31Import

Flere og flere eksportører i GSP-landene bliver REX-registreret og følgende problem vokser derfor i import:

Felt 44.2 åbner sig ikke ved korrektion efter depositum for præference. Og i felt 44.2 skal man angive certifikatkode C100 + REX nummeret. 

Indtil fejlen rettes anbefales det, at C100 sættes ind allerede på deponeringstidspunktet (hvis altså man kender  REX nummeret allerede da). Kendes det ikke på det tidspunkt, må der indsendes rettelsesangivelse, hvor SKAT så indsætter det ved regulering til præference.

Driftsproblem 
2017-11-09 15:42Alle toldsystemer

 

 Kommende servicevinduer i november Planned service windows in November 
18. november kl. 15.15-01.00
22. november kl. 18-21.30
25. november kl. 15.15-20
November 18: 6:15 pm -01.00 am
November 22: 6-9.30 pm
November 25: 3.15-8 pm

 

Planlagt nedlukning 
2017-11-09 14:05Eksport

Der er i øjeblikket problemer med lange svartider på filoverførsel e-Eksport. Der fejlsøges.

Hastigheden er nogenlunde normaliseret. Der er ikke tale om en fejl, men høj belastning.

Løst2017-11-09 15:16
2017-11-07 10:31Alle toldsystemer

Der vil lørdag den 11. november 2017 klokken 15:30-21:00 periodevis kunne opleves længere svartider.

Planlagt nedlukning2017-11-11 17:17
2017-11-02 13:56Servicedesk

Mails til SKAT og dermed servicedesk er i nogle tilfælde meget forsinket. Ved hastende henvendelser bedes man derfor følge op med en telefonisk henvendelse.

Løst2017-11-02 20:33
2017-11-01 23:24Alle toldsystemer

Problemet er nu løst og der kan ikke længere anvendes nødprocedure.

Der kan i øjeblikket opleves problemer med FTP GW (filoverførsel) . Der fejlsøges.

Onlinedelen virker. Nødprocedure må benyttes i fornødent omfang.

The FTP GW is currently unavailable. The use of fallback procedure is allowed.

INC000000243346

Løst2017-11-02 02:37
2017-11-01 17:26TFE

Test for Erhvervslivet 

Testmiljøet vil være utilgængelig torsdag den 9. november 2017 klokken 1400-1600 på grund af opdateringer.

Planlagt nedlukning2017-11-09 14:51
2017-11-01 08:39Information

Opdateret kl 10.12: eVita virker igen

eVita melder denne fejl på siden:

Ingen tilgang til Produkt/Dokumentet

Løst2017-11-01 10:12
2017-10-30 17:07ICS og Manifest

Servicevindue ICS og Manifest

Aflyst indtil videre.

På grund af servicevindue vil adgangen til ICS/Manifest være utilgængelig onsdag den 15. november 2017 klokken 07:00-07:30.

Det forventes at påvirke såvel filoverførsel som onlineadgang. 

Nødprocedure må benyttes i tidsrummet. 

Planlagt nedlukning2017-10-31 10:33
2017-10-25 10:18Import- og Eksportsystemerne

Der opleves lange svartider på import og e-Export systemerne. Der fejlsøges.

Løst2017-10-25 10:38
2017-10-23 13:22Alle toldsystemer

Servicevindue - skift til normaltid
Import, eksport, NCTS, ICS og Manifest lukkes søndag den 29-10-2017 i tidsrummet fra kl 02:45 (sommertid) til kl 03:15 (normaltid) grundet skift fra sommertid til normaltid. Nedetiden er således 1,5 time. Nødprocedure må anvendes.


Service window - Daylight saving time
The import, export, NCTS, ICS and Manifest systems will be unavailable on Sunday, October 29, 2017 between 02.45 am (DST) and 03.15 (standard time) am due to adjustment to standard time. The duration of the service window will therefore be 1,5 hours. The use of fallback procedure is allowed within the service window.

Planlagt nedlukning2017-10-29 03:29
2017-10-22 10:45EMCS

Kære udbydere som anvender B2B-løsning for EMCS,

Servercertifikat på SKATs B2B i Produktion udløber den 30. oktober 2017. I den anledning vil et nyt blive lagt på torsdag den 26. oktober 2017, kl 7:30. 

Når servercertifikatet bliver skiftet på B2B, er det ikke muligt at bruge det gamle certifikat - og B2B vil ikke virke før udbyderne også har skiftet. 

Jeg vil derfor bede jer planlægge jeres installering af det nye servercertifikat.

Certifikatet kan hentes på følgende link:  https://github.com/skat/emcs-b2b-ws#server-certificate

Dear providers who use B2B solution for EMCS,

Server certificate on SKAT's B2B in Production expires on 30 October 2017. For this reason, a new one will be posted on Thursday, October 26, 2017, at 7:30 AM.

When the server certificate is changed on B2B, it is not possible to use the old certificate - B2B will not work until the providers have also changed.

Therefore, I would like to ask you to plan your installation of the new server certificate.

The certificate can be obtained from the following link: :  https://github.com/skat/emcs-b2b-ws#server-certificate 

Planlagt nedlukning2017-10-26 07:30
2017-10-20 15:36Import

Ved oplæggelse på toldoplag fejler bevillingsnummeret i felt 44.1, hvis der i felt 44.9 er angivet DEPOSITUM-FAKT og OPLAGSHAVER. Indtil fejlen er rettet, bedes DEPOSITUM-FAKT i stedet angivet i felt 44.6

Driftsproblem 
2017-10-20 11:59Eksport

Opdateret kl. 13.20: Behandlingstiden på filoverførsel til e-Export er normaliseret nu. Der var ikke tale om en fejl, men om et meget stort antal angivelser.

Der er længere svartider på e-Eksportsystemet i øjeblikket. Der fejlsøges.

INC000000237186

Løst2017-10-20 13:20
2017-10-18 10:23Alle toldsystemer

Servicevindue til Told

Tidspunkt: Lørdag 21-10-2017 kl. 15:15 - søndag 22-10-2017 kl. 02:45

Konsekvenser:

Import, e-Export, NCTS (Transit), ICS/ Manifest og TARIC er utilgængelige i service vinduet.

Filer til Import, Export og NCTS indsendt under service vinduet kan stadig modtages men behandles først efter service vinduets afslutning.

Filer til ICS og Manifest indsendt i perioden 15:15-18:30 (lørdag den 21/10) vil blive afvist og skal gensendes. Øvrige filer, der er indsendt under udlægningen vil blive behandlet, når adgangen er genåbnet.

Beredskabsprocedure (nødprocedure) er tilladt under servicevinduet.

Service window - all customs systems

When: Saturday, October 21, 2017 from 3.15 pm to Sunday, October 22, 2.45 am.

Consequences:

Import, e-Export, NCTS (Transit), ICS/ Manifest og TARIC will be unavailable during the service window.

Files for Import, Export og NCTS will be processed when the service window ends.

Files for ICS og Manifest on Saturday, October 21, 2017, between 3.15-6.30 pm will fail and must be re-sent. Otherwise, files will be processed when the service window ends.

Fallback procedure is allowed during the service window.

 

Planlagt nedlukning2017-10-22 03:22
2017-10-17 11:18Import

Reminder - Servicevindue på told - Import og Manifest

Import og Manifest-systemerne vil være utilgængelige onsdag den 18. oktober mellem kl. 06.30 - 08.00 på grund af en rettelse (toldoplag). Se nyhedsbrev af 5. oktober 2017. Filer indsendt til de to systemer vil blive behandlet når servicevinduet afsluttes. Nødprocedure kan anvendes i tidsrummet.

De øvrige toldsystemer (Transit, e-Export og ICS) vil ikke være berørt.

Service Window - Import and Manifest

The import and Manifest systems will be unavailable on Wednesday, October 18, 2017 between 6.30-8.00 am. The Transit, export and ICS applications will not be affected. Files sent to import and Manifest during the service window will be processed when the service window has passed. Fallback procedure may be used during the unavailability.

Planlagt nedlukning2017-10-18 07:58
2017-10-16 16:10Eksport

Opdateret kl. 20.55:
Problemet var tilsyneladende kortvarigt. Hvis angivelser stadig "sidder fast" i status 18 (Risikoanalyse), bør de kunne komme videre ved at sætte nyt Forventet tidspunkt ind (eller anden rettelse/ændring) og gensende - alternativt kan en kopi gensendes (og den oprindelige slettes).

Vi oplever lige nu at angivelser går fra status 18 (Risikoanalyse) til status 09 (Fejl i angivelsen) med fejlteksten: "7999: Der mangler en fejlkode i databasen. kontakt venligst systemadministrator"

Der fejlsøges

INC000000235433

Løst2017-10-16 20:49
2017-10-16 09:39EMCS

Kære udbydere som anvender B2B-løsning for EMCS,

Servercertifikat på SKATs B2B i Produktion udløber den 30. oktober 2017. I den anledning vil et nyt blive lagt på torsdag den 26. oktober 2017, kl 7:30. 

Når servercertifikatet bliver skiftet på B2B, er det ikke muligt at bruge det gamle certifikat - og B2B vil ikke virke før udbyderne også har skiftet. 

Jeg vil derfor bede jer planlægge jeres installering af det nye servercertifikat.

Certifikatet kan hentes på følgende link:  https://github.com/skat/emcs-b2b-ws#server-certificate

 

Dear providers who use B2B solution for EMCS,

Server certificate on SKAT's B2B in Production expires on 30 October 2017. For this reason, a new one will be posted on Thursday, October 26, 2017, at 7:30 AM.

When the server certificate is changed on B2B, it is not possible to use the old certificate - B2B will not work until the providers have also changed.

Therefore, I would like to ask you to plan your installation of the new server certificate.

The certificate can be obtained from the following link: :  https://github.com/skat/emcs-b2b-ws#server-certificate  

Planlagt nedlukning2017-10-26 07:30
2017-10-15 10:26Alle toldsystemer

Opdateret 16.55:
Problemet er løst - der er atter adgang til toldsystemerne og nødprocedure er derfor ikke længere tilladt.

Opdateret 16.35:
Fejlen er lokaliseret og problemet forsøges løst - ingen tidshorisont.

Opdateret 14.20:
Der arbejdes fortsat på at løse problemet - stadig ingen tidshorisont.

Opdateret 11.30:
Der arbejdes fortsat på at løse problemet.

Alle toldsystemer
er p.t. utilgængelige - systemleverandøren arbejder på at løse problemet. Tidshorisont ukendt

Nødprocedure er tilladt i fornødent omfang.

Løst2017-10-15 16:54
2017-10-12 12:42TFE

Import test

Det er ikke muligt at test ændringen vedr. oplæggelse på toldoplag på TFE lige nu.

Det er fejlmeldt og forventes løst i dag.

Løst2017-10-12 12:54
2017-10-11 12:27Alle toldsystemer

På grund af et servicevindue vil alle toldsystemer være utilgængelige lørdag den 21. oktober 2017 fra kl. 15.15 frem til kl. 02.45. Nærmere besked følger senere.

(Sluttidspunkt justeret 17-10-2017)

All customs systems will be unavailable from Saturday, October 21th, 2017 from 3.15 pm to 02.45 am (Sunday). More info to follow.

Planlagt nedlukning2017-10-22 03:22
2017-10-10 14:51Import

Servicevindue på told - Import og Manifest

Import og Manifest-systemerne vil være utilgængelige onsdag den 18. oktober mellem kl. 06.30 - 08.00 på grund af en rettelse (toldoplag). Se nyhedsbrev af 5. oktober 2017. Filer indsendt til de to systemer vil blive behandlet når servicevinduet afsluttes. Nødprocedure kan anvendes i tidsrummet.

De øvrige toldsystemer (Transit, e-Export og ICS) vil ikke være berørt.

Service Window - Import and Manifest

The import and Manifest systems will be unavailable on Wednesday, October 18, 2017 between 6.30-8.00 am. The Transit, export and ICS applications will not be affected. Files sent to import and Manifest during the service window will be processed when the service window has passed. Fallback procedure may be used during the unavailability.

Planlagt nedlukning2017-10-18 07:58
2017-10-02 13:56e-Export

Opdateret kl. 15.50: Hastigheden er stort set normaliseret.

Filoverførsel til e-Export kører med 15-25 minutters forsinkelse. Der fejlsøges.

Opdatering kl. 14.15: Langsomheden skyldes et meget stort antal udførsler. Filoverførslen følges fortsat nøje.

INC000000228645

Løst2017-10-02 15:52
2017-10-02 12:48TFE

Servicevindue er afsluttet.

Test for Erhvervslivet

Testmiljøet vil være utilgængelig torsdag den 5. oktober 2017 klokken 10.00-12.00 på grund af opdateringer.

Løst2017-10-05 11:25
2017-10-02 09:36e-Export

Efter weekendens udlægning har det vist sig at der er problemer med at indsætte faktisk ekspeditionstid i eksport angivelser som er oprettet før udlægningen. Disse kan gensendes med nyt forventet ekspeditionstid. Herefter kan man indsætte faktisk ekspeditionstid.

Husk forudanmeldelsesfristen på 15 minutter.

 INC000000228087

Driftsproblem 
2017-09-29 14:59Alle toldsystemer

Reminder: Servicevindue lørdag den 30. september 2017 klokken 15.30-19.30

Alle toldsystemer vil være utilgængelige lørdag den 30. september 2017 mellem klokken 15.30-19.30. Filer der indsendes i tidsrummet vil blive behandlet ved servicevinduets afslutning. Der er udsendt nyhedsbrev om ændringerne i e-Export (landekoder og bunkring).

Nødprocedure må anvendes i fornødent omfang.

All customs systems will be unavailable Saturday September 30th 2017 from 3.30-7.30 pm due to system updates. Files sent in during the service window will be processed when the service window ends. Fallback procedure may be used during the service window.

Planlagt nedlukning2017-09-30 19:30
2017-09-27 13:19Servicedesk

Problemet løst kl. 17.30

Aarhus havn er i forbindelse med gravearbejde ramt af nedbrud, hvilket bl.a. går ud over 7237 0352.

Løst2017-09-27 17:30
2017-09-27 08:49ICS

Servicevindue der påvirker ICS

Fredag den 29. september kl. 15.00 - mandag den 2. oktober 2017 kl. 09.00

Servicevinduet vil betyde at "Udskriv blanket" vil ikke virke i ICS i dette tidsrum. "Udskriv"-knappen vil dog virke.

INC000000225119

Planlagt nedlukning2017-10-02 09:00
2017-09-26 10:37VIES

Validering af danske momsnumre på EU's hjemmeside fejler. Der fejlsøges.

Driftsproblem 
2017-09-24 12:08Alle toldsystemer

Servicevindue lørdag den 30. september 2017 klokken 15.30-19.30

Alle toldsystemer vil være utilgængelige lørdag den 30. september 2017 mellem klokken 15.30-19.30. Filer der indsendes i tidsrummet vil blive behandlet ved servicevinduets afslutning.

Der er udsendt nyhedsbrev om ændringerne i e-Export (landekoder og bunkring). Nødprocedure må anvendes i fornødent omfang.

All customs systems will be unavailable Saturday September 30th 2017 from 3.30-7.30 pm due to system updates. Files sent in during the service window will be processed when the service window ends. Fallback procedure may be used during the service window.

 

Planlagt nedlukning2017-09-30 19:30
2017-09-24 10:01Transit (NCTS)

Behandlingen af filer er gået igang igen kl. 11.39

Filer, der indsendes til Transit behandles ikke.

Fejlen ser ud til at være opstået i går (23-09-2017) omkring kl. 18.30.

Nødprocedure må benyttes i fornødent omfang, men vær opmærksom på, at de indsendte filer vil blive behandlet, når fejlen er udbedret.

INC000000224755

Løst2017-09-24 11:47
2017-09-22 13:13Alle toldsystemer

Reminder:
Servicevindue lørdag 23. september 2017 kl. 15.30-18.30

Alle toldsystemer vil være utilgængelige lørdag den 23. september 2017 mellem kl. 15.30-18.30. Filer der indsendes i tidsrummet vil blive behandlet ved servicevinduets afslutning. Nødprocedure må anvendes i fornødent omfang.

All customs systems will be unavailable from 3.30-6.30 pm due to system updates. Files sent in during the service window will be processed when the service window ends. Fallback procedure may be used during the service window.

 

Planlagt nedlukning2017-09-23 18:07
2017-09-21 08:57Taric

Frihandelsaftalen med Canada træder i kraft i dag. I den forbindelse er der kommet mange nye varekoder, de fleste har vi først modtaget tirsdag og onsdag aften. Der kommer hurtigst muligt et nyhedsbrev. Det drejer sig om varekoder i kapitlerne 2, 3, 13, 16, 18, 19, 20 og 21.

Der vil nok være nogle angivelser, som går i fejl - varekoderne kan findes i taric.

  
2017-09-20 16:09Servicedesk

På grund af personalemøder er SKAT's telefoner lukket imellem kl. 9.45 og 10.45 torsdag den 21-09-2017.

Servicedesk kan dog kontaktes via email selv om telefonerne er lukket.

 2017-09-21 10:45
2017-09-20 07:52TFE

Servicevindue er afsluttet. TFE er igen tilgængelig.

Test for Erhvervslivet

TFE-miljøet vil være utilgængelig torsdag den 21. september 2017 klokken 09:00-16:00 på grund af opdateringer.

Løst2017-09-21 14:51
2017-09-19 07:24ICS og Manifest

Opdateret kl. 10:20: Problemet med FTP GW (filoverførsel til ICS og Manifest) er nu løst. 

Update at 10.20 am: The FTP GW problem is now solved.

 Problem med FTP GW (filoverførsel til ICS og Manifest). Der fejlsøges.

Onlinedelen virker.

Opdateret kl. 08.10: Filoverførslen er blevet stabil igen kl. 7.25. Filer indsendt mellem kl. 5.21-7.21 mangler måske svar, dette er ved at blive undersøgt. Sandsynligvis kan disse angivelser udsøges online.

Update at 08.10 am: The FTP GW has been stable since 7.25 am. Files sent between 5.21-7.21 am may be missing the response file, this is being investigated. 

INC000000222266

Løst2017-09-19 10:20
2017-09-18 13:02Alle toldsystemer

Servicevindue lørdag 23. september 2017 kl. 15.30-18.30

Alle toldsystemer vil være utilgængelige lørdag den 23. september 2017 mellem kl. 15.30-18.30. Filer der indsendes i tidsrummet vil blive behandlet ved servicevinduets afslutning. Nødprocedure må anvendes i fornødent omfang.

All customs systems will be unavailable from 3.30-6.30 pm due to system updates. Files sent in during the service window will be processed when the service window ends. Fallback procedure may be used during the service window.

Planlagt nedlukning2017-09-23 18:07
2017-09-18 13:01Alle toldsystemer

Servicevindue lørdag 23. september 2017 kl. 8-8.30

I omkring 5 minutter i ovenstående tidsrum vil alle SKAT's systemer være utilgængelige - herunder alle toldsystemer. Indsendelse af filer vil muligvis fejle i disse få minutter.

Service window, Saturday, September 23, 2017, 8-8.30 am

For around 5 minutes during this service window all SKAT systems will be unavailable, including all customs systems. Files sent to the customs systems might fail during these few minutes.

Planlagt nedlukning2017-09-23 08:40
2017-09-16 08:29Alle toldsystemer

Reminder: Servicevindue lørdag den 16. september 2017 ml. kl. 15.45-20.15.

Alle SKAT-systemer - herunder Import, e-Export, NCTS, ICS og Manifest - vil være utilgængelige lørdag den 16. september 2017 ml. kl. 15.45-20.15. Filer der indsendes til import, e-Export og NCTS (Transit) vil blive lagt i kø og behandlet ved servicevinduets afslutning. Filer til ICS og Manifest vil fejle under servicevinduet og må indsendes efterfølgende. Nødprocedure må anvendes under servicevinduet.

All SKAT systems - including import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest will be unavailable on Saturday, September 16, 2017 between 3.45-8.15 pm. Files for import, e-Export and NCTS (Transit) will be processed after the service window. Files for ICS and Manifest will fail and must be retransmitted. Fallback procedure is allowed during the service window.

Planlagt nedlukning2017-09-16 19:20
2017-09-13 14:27ICS og Manifest

På grund af et servicevindue på Nemlogin vil adgangen til ICS og Manifest være utilgængelig lørdag den 16. september 2017 klokken 00.00-03.00. Det forventes at påvirke såvel filoverførsel som onlineadgang. Nødprocedure må benyttes i tidsrummet. 

NemLogin will be unavailable Saturday night, September 16th, 2017 between 0000 - 0300 am. This will probably mean that access to ICS and Manifest will be unavailable during the service window. The use of fallback procedure is allowed during the service window..

Planlagt nedlukning2017-09-16 03:00
2017-09-13 14:15Alle toldsystemer

Alle SKAT-systemer - herunder Import, e-Export, NCTS, ICS og Manifest - vil være utilgængelige lørdag den 16. september 2017 ml. kl. 15.45-20.15. Filer der indsendes til import, e-Export og NCTS (Transit) vil blive lagt i kø og behandlet ved servicevinduets afslutning. Filer til ICS og Manifest vil fejle under servicevinduet og må indsendes efterfølgende. Nødprocedure må anvendes under servicevinduet.

All SKAT systems - including import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest will be unavailable on Saturday, September 16, 2017 between 3.45-8.15 pm. Files for import, e-Export and NCTS (Transit) will be processed after the service window. Files for ICS and Manifest will fail and must be retransmitted. Fallback procedure is allowed during the service window.

Planlagt nedlukning2017-09-16 19:20
2017-09-13 09:37EORI

EU-kommissionen har meddelt, at tyske EORI-registreringer ikke er blevet opdateret i EU-basen i denne uge. Forventes løst i løbet af fredag 15-09-2017.

  
2017-09-13 09:21TFE

TFE-miljøet (Test for Erhvervslivet) vil være utilgængelig torsdag den 14. september 2017 klokken 10.00-13.30 på grund af opdateringer.

Planlagt nedlukning2017-09-14 13:32
2017-09-12 13:44e-Export

Reminder: Servicevindue onsdag den 13. september 2017 klokken 06.30-08.00.

e-Export vil være utilgængelig på grund af servicevindue onsdag den 13. september 2017 klokken 06.30-08.00 (se besked fra 24-08-2071 kl. 13.35). Filer til Eksport indsendt under servicevinduet kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning. Nødprocedure vil være tilladt i fornødent omfang i tidsrummet.

Se Nyhedsbrev om ændringerne
Se også præcisering til ovenstående nyhedsbrev

Planlagt nedlukning2017-09-13 07:56
2017-09-11 07:17TFE

Test for Erhvervslivet

TFE-miljøet vil være utilgængelig tirsdag den 12. september 2017 klokken 11.00-13.30 på grund af opdateringer.

Planlagt nedlukning2017-09-12 14:14
2017-09-07 10:56TFE

Testmiljøet for import vil være utilgængelig i dag torsdag den 7. september 2017 klokken 1500-1530 på grund af opdateringer.

For at tilgå TFE Import online efter udlægningen kan det være nødvendigt at slette midlertidige filer i Java's kontrolpanel.

Planlagt nedlukning2017-09-07 15:30
2017-09-07 08:59Alle toldsystemer

Alle SKAT-systemer - herunder Import, e-Export, NCTS, ICS og Manifest - vil være utilgængelige lørdag den 16. september 2017 ml. kl. 15.45-20.15. Nærmere besked følger.

Planlagt nedlukning2017-09-16 19:20
2017-09-07 08:58EMCS

Alle SKAT-systemer - herunder EMCS - vil være utilgængelige lørdag den 16. september 2017 ml. kl. 15.45-20.15. Nærmere besked følger.

Planlagt nedlukning2017-09-16 19:20
2017-09-05 13:14e-Export

Servicevindue onsdag den 13. september 2017 klokken 06.30-08.00.

e-Export vil være utilgængelig på grund af servicevindue onsdag den 13. september 2017 klokken 06.30-08.00 (se besked fra 24-08-2071 kl. 13.35). Filer til Eksport indsendt under servicevinduet kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning. Nødprocedure vil være tilladt i fornødent omfang i tidsrummet.

Service window for e-Export

Wednesday September 13th, 2017, 6.30 - 8.00 am.
Files sent to e-Export will be processed after the service window. Fallback procedure may be used during the service window.

Planlagt nedlukning2017-09-13 07:56
2017-09-05 08:54e-Export

Den langsomme filoverførsel skyldtes høj belastning. Hastigheden er nu normal.

Filoverførsel til e-Export kører med 5-10 minutters forsinkelse. Der fejlsøges.

Løst2017-09-05 10:39
2017-08-31 09:11EMCS

Mandag den 4. september 2017 har NemID et servicevindue. Dette betyder, at det ikke vil være muligt at logge ind på EMCS og andre systemer imellem kl. 6 og 8 om morgenen. B2B-løsningen vil også være utilgængeligt under servicevinduet. Nødprocedure må anvendes i fornødent omfang.

Planlagt nedlukning2017-09-04 08:00
2017-08-31 09:08ICS og Manifest

Mandag den 4. september 2017 har NemID et servicevindue. Dette betyder, at det ikke vil være muligt at logge ind på ICS, Manifest og TastSelv (EMCS) imellem kl. 6 og 8 om morgenen. Filoverførsel til ICS og Manifest vil også være utilgængeligt under servicevinduet. Nødprocedure må anvendes i fornødent omfang.

On Monday, September 4th 2017, between 6-8 am, the NemID (digital signature) is unavailable. Therefore, login to ICS and Manifest and file transfer to these systems will be unavailable during the service window. The use of fallback procedure is allowed during this timeframe.

Planlagt nedlukning2017-09-04 08:00
2017-08-30 17:15ICS og Manifest

Der vil kunne opleves en meget kortvarig afbrydelse i FTP-adgangen til ICS/Manifest kl. 19.30 i aften, den 30-08-2017.

The FTP access for ICS and Manifest may be unavailable for a very short period around 19.30 tonight (2017-08-30).

Planlagt nedlukning2017-08-30 19:31
2017-08-29 10:31ICS og Manifest

Status vedrørende filsvar fra ICS og Manifest mandag 28-08-2017

Det er desværre ikke muligt at gensende de filsvar, der gik tabt mandag 28-08-2017.

Update regarding missing responses from ICS and Manifest Monday 2017-08-28

Unfortunately, it is not possible to resend the missing responses from Monday.

INC000000210698

 2017-08-29 10:26
2017-08-28 11:53ICS og Manifest

Problemet er løst kl. ca. 17.45, men der kan forventes længere svartider på grund af kø.

Opdateret kl. 13.43 og kl. 15.38 og kl. 16.45: Vi har desværre ingen tidshorisont endnu.

Der er stadig problemer med filoverførsel til ICS/manifest. Det ser ud til at filerne modtages, og kan ses i on-line systemet, men der kommer ikke svar retur via filoverførsel.

SKAT FTP:  Inbound files are received and processed, but outbound files from ICS and Manifest are missing.

INC000000210698

Løst2017-08-28 17:54
2017-08-28 09:55Alle toldsystemer

Opdateret kl. 11.06 Der er nu problemer med filoverførsel på alle toldsystemerne. Det er ICS/manifest, import, eksport og transit. Det er fejlmeldt.

Der må benyttes nødprocedure i fornødent omfang. Der gøres opmærksom på at on-line systemerne ikke er berørt.

INC000000210748

 

Nogle brugere oplever i øjeblikket problemer med at modtage svar på indsendte filer til manifest/ICS. Det er fejlmeldt.

On-line delen er ikke berørt.

Løst2017-08-28 11:22
2017-08-24 13:35e-Export

Opdateret 01-09-2017: Nedenstående præcisering er nu udsendt som nyhedsbrev. Ændringerne er udsat til den 13. september 2017.

Af nyhedsbrevet Ændringer i Eksportsystemet fra 11. august 2017 fremgår det under afsnittet "Certifikater (type/nr) - rubrik 44.2"; at:

"Listen er desuden ændret så den nu udelukkende omfatter certifikattyper, hvor der er fastsat betingelser om manuel frembydelse for SKAT før frigivelse til eksport."

Det er imidlertid ikke helt korrekt:

Der er stadig en undtagelse - certifikatkode 9999 "Varerne ikke omfattet af torturforordningen". Angivelse af certifikatkode 9999  vil, som før ændringen, fortsat blive automatisk frigivet i eExport (uden manuel frembydelse for SKAT), selv om koden skal angives i 44.2.

  
2017-08-23 12:00Servicedesk

På grund af et EU-servicevindue onsdag 23-08-2017 kl. 19 til torsdag 24-08 kl. 07 kan der forekomme ustabilitet i validering af EORI-numre i toldsystemerne. Omfanget af ustabiliteten forventes at være yderst beskeden.

Hjemmesiden med EU's EORI-valdering vil sandsynligvis være utilgængelig under servicevinduet.

Planlagt nedlukning2017-08-24 07:00
2017-08-22 16:02TFE

Servicevindue er nu afsluttet og TFE-miljøet er igen tilgængeligt.

TFE-miljøet (Test for Erhvervslivet) vil være utilgængeligt onsdag den 23. august 2017 i tidsrummet 11:00 - 12:00 på grund af, at e-Eksport opdateres med certifikatkoder til rubrik 44.2, 44,3 og 44.5 vedr. EU's eksportkontrol toldordninger, som omtalt i nyhedsbrev af 11. august 2017.

Løst2017-08-23 11:58
2017-08-21 12:57Alle toldsystemer

Opdatering: Sluttidspunkt ændret til kl. 2130.

Reminder

Husk servicevindue på SKATs IT-systemer lørdag den 26. august 2017 kl. 1600 - 2230 (se besked fra 18-08-2017 kl. 11.35)

Planlagt nedlukning2017-08-26 21:30
2017-08-18 16:23Alle toldsystemer

Reminder:

Rettelse: Starttidspunktet på Servicevinduet er flyttet fra kl. 15.30 til 15.15

Rettelse: Starttidspunktet på Servicevinduet er flyttet fra kl. 16.00 til kl. 15.30

Servicevindue på SKATs IT-systemer fra lørdag den 19. august 2017 kl. 16.00 til søndag den 20. august 2017 kl. 06.00.

Det bevirker at følgende systemer vil være utilgængelige i perioden:
Import, e-Export, NCTS, ICS og Manifest

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

Filer til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest indsendt under servicevinduet kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Service window for customs systems - Saturday August 19th, 2017, 4.00 pm - Sunday August 20th, 2017 6.00 am.
The use of fallback procedure is allowed within the service window.
Files sent to Import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest will be processed after the service window.

 

Planlagt nedlukning2017-08-20 06:00
2017-08-18 15:34ICS og Manifest

Problemet er løst - Der er atter online adgang til ICS og Manifest

Der er problemer med login online på ICS og Manifest - Der fejlsøges.

 

INC000000207533

Løst2017-08-18 16:08
2017-08-18 11:35Alle toldsystemer

Opdatering:

Sluttidspunkt er ændret til kl. 21.30

The servicewindow ends at 09.30 pm

Servicevindue på SKATs IT-systemer lørdag den 26. august 2017 kl. 1600 - 2230

Det bevirker at følgende systemer vil være utilgængelige i perioden:
Import, e-Export, NCTS, ICS og Manifest

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

Filer til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest indsendt under servicevinduet kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Service window for customs systems - Saturday August 26th, 2017, 4.00 pm - 10.30 pm
The use of fallback procedure is allowed within the service window.
Files sent to Import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest will be processed after the service window.

Planlagt nedlukning2017-08-26 21:30
2017-08-16 10:05Eksport

I forbindelse med ændringer til VAB, Certifikatkoder og Transportdokumenter er Stamdata og Svartekster nu opdateret på: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=17356

 Som omtalt i Nyhedsbrev af 11 august, 2017: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oid=2250608&vid=214964

Løst 
2017-08-15 06:53TFE

Test for Erhvervslivet.

TFE-miljøet vil være utilgængelige torsdag den 17. august 2017 klokken 10.00-15.15 på grund af opdateringer.

Planlagt nedlukning2017-08-17 14:00
2017-08-09 12:48Alle toldsystemer

Rettelse: Starttidspunktet på Servicevinduet er flyttet fra kl. 15.30 til 15.15

Rettelse: Starttidspunktet på Servicevinduet er flyttet fra kl. 16.00 til kl. 15.30

Servicevindue på SKATs IT-systemer fra lørdag den 19. august 2017 kl. 16.00 til søndag den 20. august 2017 kl. 06.00.

Det bevirker at følgende systemer vil være utilgængelige i perioden:
Import, e-Export, NCTS, ICS og Manifest

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

Filer til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest indsendt under servicevinduet kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Service window for customs systems - Saturday August 19th, 2017, 4.00 pm - Sunday August 20th, 2017 6.00 am.
The use of fallback procedure is allowed within the service window.
Files sent to Import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest will be processed after the service window.

Planlagt nedlukning2017-08-20 06:00
2017-08-08 19:24ICS og Manifest

Opdateret kl. 21.45: Der er ikke længere tilladelse til nøprocedure. 

Opdateret kl. 19.55: Manifest er blevet genstartet, så problemet skulle være løst. Nødprocedure kan stadig anvendes indtil det er endelig konstateret at det virker.

Der kan være problemer med at logge på Manifest. Dette er fejlmeldt.

Man kan prøve at lukke alle browsere ned, vente lidt og så logge på igen.

Hvis det stadig ikke lykkes at logge på, er det tilladt at anvende nødprocedure.

Løst2017-08-08 21:45
2017-08-01 09:47Import

Opdatering 10.55: Problemet er nu løst. Indsendte filer til import vil blive behandlet i løbet af 15 minutter.
Det er ikke længere tilladt at anvende nødprocedure.

Opdatering 10.15: Vi oplever fortsat problemer med import, online og filoverførsel. Det er nu tilladt at anvende nødprocedure

Vi oplever i øjeblikket fejl på Imortsystemet både online og filoverførsel. Der fejlsøges.

INC000000197614

Løst2017-08-01 10:54
2017-07-28 15:45ICS og Manifest

Opdateret kl. 16.23: ICS og Manifest er nu oppe og køre normalt igen.

Opdateret kl. 16.15: ICS og Manifest skal genstartes. Systemerne forventes oppe igen kl. 16.30. I påkommende tilfælde må nødprocedure anvendes.

Der er i øjeblikket problemer med at logge på ICS og manifest. Det er fejlmeldt.

INC000000196423

Løst2017-07-28 16:23
2017-07-24 12:46Alle toldsystemer

Filoverførsel til alle systemer - Import, e-Export, Transit, ICS og Manifest - gik i stå imellem kl. 12.14 og 12.29.

File transfer for all customs systems was unavailable between 12.14 and 12.29 pm.

INC000000194209

Løst2017-07-24 12:43
2017-07-19 09:21Import- og Eksportsystemerne

Problemet er nu løst. Der kan logges på import/export med nyeste java-version.

Installer venligst ikke den nyeste Java version 8 141, der netop er frigivet. Import og e-Export vil ikke starte med denne version (Unable to launch the application).

Der fejlsøges.

INC000000192626

Løst2017-07-20 13:05
2017-07-14 09:37EMCS

Opd. kl. 14.03: Problemet er løst. Nødprocedure må ikke længere anvendes.

Der opleves problemer med oprettelse af forsendelser i EMCS (forsendelse af punktafgifter) (IE815-beskeder). Der fejlsøges.

Nødprocedure må anvendes.

INC000000191413

Løst2017-07-14 14:03
2017-07-06 10:51EMCS

Der er lange svartider i EMCS. Fejlen undersøges.

Løst2017-07-06 14:56
2017-06-21 14:03ICS

Servicevindue der påvirker ICS den 22. juni 2017

08.00 - 09.00 - "Udskriv blanket" vil ikke virke i ICS i dette tidsrum. "Udskriv"-knappen vil dog virke.

Service windows which will affect ICS on, 22th of June 2017

08.00 am - 9.00 am - The Print Form-button (Udskriv blanket) will not work in this timeframe. The Print-button (Udskriv) will.

 INC000000180523

Planlagt nedlukning2017-06-22 09:00
2017-06-20 19:40ICS og Manifest

Problemet er løst og der må ikke længere anvendes nødprocedure.

Der er i øjeblikket problemer med filoverførslen til ICS og Manifestsystemet.

Det er fejlmeldt. Der må i fornødent omfang anvendes nødprocedure

INC000000179757

Løst2017-06-20 19:43
2017-06-20 15:06ICS og Manifest

ICS og Manifest online er blevet genstartet kl. 15.13. Brugere kan derfor have oplevet "Failure of Apache Bridge" i nogle få minutter. Systemerne er nu i drift igen.

ICS og Manifest kører langsomt. Det er fejlmeldt.

INC000000179730

Løst2017-06-20 15:20
2017-06-19 09:22EMCS

På grund af et servicevindue på Nemlogin vil adgangen til ICS, Manifest og EMCS være utilgængelig i en time fra mandag nat (19-06-2017) kl. 23.59 til kl. 01.00. Det forventes at påvirke såvel filoverførsel som onlineadgang. Nødprocedure må benyttes i tidsrummet.

INC000000178826

Planlagt nedlukning2017-06-20 01:00
2017-06-19 09:21ICS og Manifest

På grund af et servicevindue på Nemlogin vil adgangen til ICS, Manifest og EMCS være utilgængelig i en time fra mandag nat (19-06-2017) kl. 23.59 til kl. 01.00. Det forventes at påvirke såvel filoverførsel som onlineadgang. Nødprocedure må benyttes i tidsrummet. 

NemLogi-in will be unavailable for about an hour tonight, Monday, June 19th, 2017 between 11.59 pm and 01.00 am. This will probably mean that access to ICS, Manifest and EMCS will be unavailable during the service window. The use of fallback procedure is allowed during the service window.

INC000000178826

Planlagt nedlukning2017-06-20 01:00
2017-06-15 11:33e-Export

Opdateret kl. 12.43: Forsinkelsen skyldes at der er indsendt mange filer i tidsrummet mellem kl. 10-12. Køen er afviklet.

Flere oplever forsinkelser på filsvar i filoverførsel på e-Export. Problemet er fejlmeldt.

INC000000176869

Løst2017-06-15 12:43
2017-06-15 10:23Transit (NCTS)

Servicevindue Transit 21-06-2017 kl. 07.30-08.00

Transit vil være utilgængelig i omkring 5 minutter onsdag den 21. juni 2017 på et tidspunkt imellem klokken 07.30-08.00. Filer der modtages i tidsrummet vil blive behandlet, når servicevinduet er overstået.

INC000000176764

Planlagt nedlukning2017-06-21 08:00