Menu

Forskudsopgørelse og skattekort

Din skat for 2016

På din forskudsopgørelse kan du se din trækprocent og fradrag for 2016. Når du retter din forskudsopgørelse, retter du også dit skattekort, som automatisk bliver sendt til for eksempel din arbejdsgiver, SU eller dit pensionsselskab.

Du kan se og rette din forskudsopgørelse i TastSelv. Eller du kan bruge SKATs app. Hent den i App Store eller Google Play.

Forskudsopgørelsen for 2017 ligger klar i TastSelv den 15. november 2016.

Regn ud, hvad du får udbetalt

Beregn forventet udbetaling
Find tallene i TastSelv
I TastSelv, øverst på forskudsopgørelsen, finder du din trækprocent og dit månedsfradrag. Indtast disse tal sammen med din næste forventede månedsindkomst - så ved du, hvad du får udbetalt. Log på TastSelv
Forudsætninger
Din indkomsttype Almindelig løn Pensionsudbetaling SU Dagpenge Kontanthjælp Efterløn
Hovedkort eller bikort Hovedkort Bikort
Indtægt pr. måned Trækprocent Månedsfradrag
kr.
%
kr.
! Bikortet giver ikke personfradrag/månedsfradrag (Månedsfradraget er derfor sat til 0)
Er du usikker på din præcise månedsløn - hvad skal regnes med?
Ønsker du en præcis udregning, skal du bruge den lønindkomst, der normalt på lønsedler betegnes som AM-indkomst. Det er den løn de fleste opfatter, som deres bruttoløn, dvs. ens løn uden evt. arbejdsgiveradministreret pension.
Er du i tvivl, er det nemmest at finde den seneste månedsløn i TastSelv. Sådan finder du den:
 1. Log på TastSelv. Hvis du allerede er på forsiden af TastSelv, klikker du på "Søg i indkomstoplysninger"
 2. Vælg sidste måned, hvor du har fået udbetalt løn (fra og til skal stå som samme måned)
 3. Klik i "Indkomstoplysninger mv., summeret"
 4. Du skal bruge tallet, der står ud for "A-indk. med AM-bidrag". Det er dette tal, plus/minus evt. indkomstændringer, du skal taste ind her.
Resultat Beregningen er vejledende
Resultatet vises her, når du har indtastet indkomst, trækprocent og månedsfradrag
Udbetalt pr måned:
Skat
Se beregning
1. AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag): på 8 procent af din månedsindkomst på
2. Beløb, du skal betale A-skat af (din månedsindkomst fratrukket AM-bidrag og dit månedsfradrag): -
3. A-skat: (din trækprocent) af de i skat =
4. Samlet skat (AM-bidrag og A-skat):
> Udbetalt: (månedsindkomst - samlet skat):
Flere indtægtskilder
 • Har du indtægter fra flere steder, skal du være opmærksom på hvem der bruger hovedkortet og bikortet - ellers bliver beregningen ikke rigtig.
 • Vær også opmærksom på, at resultatet ikke viser den samlede indkomst, hvis du har flere indtægtskilder.
Tilfreds med denne service?
Fortæl os om denne service tak

Situationer, hvor du bør rette din forskudsopgørelse

Du bør rette din forskudsopgørelse, når der sker større ændringer i din økonomi:

Mere eller mindre i løn
Pension og efterløn
SU og skat
Kørselsfradrag (befordringsfradrag)  
Fradrag for renteudgifter
Salg af bolig
Køb af bolig 
Start virksomhed
Skilsmisse og skat

Retter du din forskudsopgørelse, skal du skrive tallene for hele 2016.

Hvad er skattekort, hovedkort og bikort?

Skattekort er en fællesbetegnelse for frikort, bikort og hovedkort. Alle, der tjener mere end beløbet på deres frikort, har et hovedkort og et bikort. Du skal fortælle din arbejdsgiver, SU eller for eksempel dit pensionsselskab, om de skal bruge dit hovedkort eller bikort.

 • Dit hovedkort bruges der, hvor du tjener mest (fx arbejde eller SU).
 • Dit bikort bruges kun, hvis du har flere udbetalere, og kan bruges flere steder.

Se, hvem der bruger dit hovedkort og bikort, ved at logge på og klik på Søg i indkomstoplysninger. 

Læs om frikort

Brug kun dit hovedkort ét sted

Du skal fortælle udbetaleren, om det er dit hovedkort eller bikort, der skal bruges.

Dit hovedkort bør kun bruges af én arbejdsgiver eller én anden udbetaler. Alle andre skal bruge dit bikort. Bliver hovedkortet brugt mere end ét sted, kan du komme til at betale for lidt i skat.

Din udbetaler bruger forkert skattekort

Det kan ske, at din arbejdsgiver eller andre udbetalere (SU, pensionsselskab) kommer til at bruge et forkert skattekort. Du skal bede din udbetaler om at hente det rigtige skattekort digitalt hos SKAT.

 • Fortæl udbetaleren, om det er dit hovedkort eller bikort, der skal bruges.
 • Når din udbetaler har hentet det nye skattekort, kan han/hun rette din udbetaling.
 • Hvis du har betalt for meget i skat, får du pengene tilbage, når året er gået.
 • Hvis din udbetaler har problemer med at trække dit skattekort, er det dem, der skal kontakte os på telefon 72 22 28 24.

Hvis du vil ændre din trækprocent

Vil du sætte din trækprocent op, skal du bede din arbejdsgiver om at gøre det. Du kan ikke selv gøre det, og vi kan heller ikke gøre det for dig.

Sæt dine fradrag ned i stedet

Du kan sætte dine fradrag ned (fx rentefradrag eller kørselsfradrag) for at betale mere skat i løbet af året. På den måde mindsker du sandsynligheden for at skulle betale penge tilbage, når året er gået.

Pas på med at sætte din indkomst op

Du kan sandsynligvis heller ikke få ændret din trækprocent ved at sætte din indkomst op. Det fungerer kun, hvis du betaler topskat.

Er din indkomst på under 337.360 kr., risikerer du at komme til at betale for lidt i skat, hvis du sætter din indkomst op. Det sker, fordi du automatisk vil få et større beskæftigelsesfradrag, end du har ret til.

Beregn din skat for 2016

Hvis din økonomi ændrer sig, kan du selv regne ud, om du også bør ændre i din forskudsopgørelse. Det gør du ved at beregne din skat for 2016 og sammenholde resultatet med din nuværende forskudsopgørelse. Det kræver dog, at du har godt styr på din økonomi, da du selv skal taste alle relevante beløb.

Beregn din skat for 2016

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?