Menu

Din indkomst ændrer sig

Hvis din løn ændrer sig væsentligt, eller du fx kommer på dagpenge, kontanthjælp, pension eller efterløn, bør du rette din forskudsopgørelse.

På den måde undgår du at skulle betale penge tilbage, når året er gået.

Du kan se og rette din forskudsopgørelse i TastSelv.

Din løn falder eller stiger

En lønændring får især betydning, når der er tale om store ændringer, fx når:

 • Din løn inkl. am-bidrag kommer over eller under 521.304 kr. i 2017 (507.935 kr. i 2016).
 • Du betaler topskat og stiger i løn.
 • Du går ned i tid, fx fra fuldtid til deltid.

Du kommer i arbejde eller bliver arbejdsløs

I arbejde

Når du kommer i arbejde, skal du rette din forskudsopgørelse:

 1. Log på TastSelv.
 2. Vælg Nyt job i 2017 under Oftest tilføjede felter.
 3. Skriv i felt 201, hvad du regner med få i løn i løbet af 2017.
 4. Har du fået dagpenge eller kontanthjælp, skal du rette beløbet i felt 304 (dagpenge) eller i felt 216 (kontanthjælp) til det, du forventer at modtage i løbet af 2017.

Som arbejdsløs

Hvis du bliver arbejdsløs, skal du huske at ændre din forskudsopgørelse, fordi du ikke mere er berettiget til beskæftigelsesfradrag. Ændrer du ikke din forskudsopgørelse, betaler du for lidt skat, selvom din indtægt er lavere.

 1. Log på TastSelv.
 2. Vælg Arbejdsløs under Oftest tilføjede felter.
 3. Skriv i felt 304 (dagpenge) eller felt 216 (kontanthjælp), hvad du regner med at få i dagpenge eller kontanthjælp i 2017.
 4. Har du fået løn, skal du rette beløbet i felt 201 til det, du forventer at få i løn i løbet af 2017.

Du får SU, pension eller efterløn

SU

Se Hvis du starter eller stopper med at få SU 

Du går på pension eller efterløn

Når du holder op med at arbejde, bør du rette din forskudsopgørelse, så du får betalt den rigtige skat:

 1. Log på TastSelv.
 2. Vælg På pension/efterløn under Oftest tilføjede felter på forskudsopgørelsen. Her skriver du, hvad du regner med at få i pension/efterløn i løbet af 2017.  
 3. Husk også at rette din forventede lønindkomst i felt 201.

Du skal først ændre forskudsopgørelsen den dag, du faktisk går på pension. 

Læs mere om pension og efterløn

Beskæftigelsesfradrag og kørselsfradrag

Beskæftigelsesfradrag

Alle, der får løn (også løntilskud), har et beskæftigelsesfradrag. Fradraget beregnes automatisk, når du ændrer din løn i din forskudsopgørelse.

Læs mere om beskæftigelsesfradrag

Husk kørselsfradrag

Hvis du for eksempel skifter arbejdsplads eller holder op med at arbejde, skal du huske at rette dit kørselsfradrag i felt 417.

Du kan få kørselsfradrag, hvis du har mere end 12 km til arbejde.

Læs mere om kørselsfradrag

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?