Menu

Fradrag for fagforening, A-kasse, efterløn og fleksydelse

Du får automatisk fradrag for dine kontingenter og indbetalinger til fagforening, A-kasse, efterløn og fleksydelse.

  • 2016 og 2017: Højst fradrag for 6.000 kr. til fagforeningskontingenter.

Fagforening

Loftet for fradrag for fagforeningskontingenter er forhøjet fra 3.000 kr. til 6.000 kr. fra 2015.

Du får automatisk det ekstra fradrag, når året er gået, men hvis du vil have det løbende gennem året, skal du rette din forskudsopgørelse, felt 458.

Du kan kun få fradrag for dit årlige kontingent til din fagforening og højst 6.000 kr.:

  • Hvis du for eksempel betaler 400 kr. om måneden, kan du få fradrag for 12 x 400 kr. = 4.800 kr.

  • Hvis du betaler mere end 500 kr. om måneden, skal du kun skrive 6.000 kr. på din forskudsopgørelse.

Du får fradrag for:

  • Det normale kontingent til din fagforening.
  • Ekstra strejkekontingenter, hvis de er pålagt af fagforeningen.
  • Klubkontingenter til en anden forening, hvis formål er at varetage medlemmernes faglige interesser.
  • Særlige bidrag til en forening, når de skal dække tilskud til pensionerede medlemmer.

A-kasse, efterløn og fleksydelsesordning

Der er ikke noget loft over det beløb, du kan få fradrag for, når det gælder kontingent til A-kasse og bidrag til efterløn og fleksydelsesordning.

Skriv det samlede beløb i felt 439 på din forskudsopgørelse, når du begynder eller slutter med at betale til en af ordningerne.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.

Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?