Menu

Moms ved handel med udlandet

Når du handler med udlandet, afhænger momsreglerne blandt andet af, om du handler med varer eller ydelser, med virksomheder eller private, og om handlen er med andre EU-lande eller lande uden for EU.

Du kan bruge SKATs app til at tjekke momsnumre. Hent den i App Store og Google Play.

Moms ved salg af nye motorkøretøjer til fx privatpersoner i andre EU-lande

Hvis du som momsregistreret virksomhed sælger nye motorkøretøjer til ikke registrerede virksomheder og privatpersoner i andre EU-lande, eller hvis du er registreret for enkeltstående salg af nye motorkøretøjer til en køber i et andet EU-land, skal kopier af salgsfakturaerne sendes elektronisk til SKAT. 

Et motorkøretøj anses som nyt, når leveringen finder sted senest 6 måneder efter første ibrugtagning, eller når køretøjet har kørt højst 6.000 km.

Sådan gør du:

  1. Log på TastSelv Erhverv og klik på Kontakt i øverste bjælke
  2. Klik på Send besked til SKAT i venstremenuen
  3. Vælg Moms, Lønsum og EU-salg uden moms
  4. Klik på Fakturakopi - Reeksport
  5. Vedhæft filer under Skriv mail - klik her

Du må kun vedhæfte én fil pr. land. Hvis din virksomhed har solgt 10 biler til Frankrig og to til Tyskland, skal du gentage processen to gange. Du kan danne én fil med 10 fakturaer og én fil med to fakturaer. Husk at skrive hvilket land fakturaerne vedrører.

Hvad bruger SKAT fakturaerne til?

SKAT videresender fakturaerne til skattemyndighederne i de EU-lande, hvor de private købere bor. Det pågældende lands skattemyndigheder kan så tjekke om køberen har betalt moms af købet i hjemlandet. 

Nye regler for tele-og elektroniske ydelser 1. januar 2015

Fra 1. januar 2015 gælder der nye momsregler, hvis din virksomhed sælger teleydelser, elektroniske ydelser eller radio- og tv-spredningstjenester.

Momsen skal afregnes i det land, hvor dine kunder bor eller sædvanligvis opholder sig.

Du skal kunne dokumentere, hvor dine kunder opholder sig, også selv om du regner med, at alle kunderne er danske.

skat.dk/onestopmoms 

Frister for at indberette EU-salg uden moms

Se fristerne for at indberette EU-salg uden moms under 'Frister for at indberette moms'.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?