Menu

Du udlejer en bolig, som du ikke selv bor i

Hvis du udlejer en ejerbolig, som du ikke bor i, i en periode på mindst 12 måneder, er det erhvervsmæssig udlejning. Du skal lave et regnskab og udfylde en udvidet selvangivelse.

Sådan udfylder du din selvangivelse

Dit overskud er personlig indkomst, som du skal betale skat og AM-bidrag af, som var det almindelig løn.

Hvis du har underskud, kan du trække det fra. Du betaler automatisk skat eller får fradrag, når du udfylder din selvangivelse.

 • Skriv overskud i rubrik 111
 • Skriv underskud i rubrik 112
 • Skriv renteudgifter i rubrik 117

Udvidet selvangivelse for første gang

Du skal sætte hak ved, at du driver virksomhed. Så får du automatisk en udvidet selvangivelse.  

Sådan udfylder du din forskudsopgørelse

Hvis du oplyser om udlejningen på din forskudsopgørelse, får du løbende betalt den rigtige skat.

 • Skriv overskud i felt 221
 • Skriv underskud i felt 435
 • Skriv renteudgifter i felt 488

Du udlejer din leje- eller andelsbolig

Hvis du udlejer en andelsbolig eller fremlejer en lejebolig, er der normalt ikke tale om erhvervsmæssig udlejning.

Det betyder:

 • At du ikke skal bruge en udvidet selvangivelse.
 • At overskud skrives i rubrik 20 på selvangivelsen og i felt 250 på forskudsopgørelsen.
 • At du ikke kan fratrække et eventuelt underskud.
 • At du ikke kan bruge kapitalafkast- eller virksomhedsordningen.

De udgifter, der kan trækkes fra ved udlejningen, er normalt den husleje/boligafgift, du selv betaler.

Du kan bruge virksomheds- og kapitalafkastordningen

Du kan som udgangspunkt bruge virksomheds- og kapitalafkastordningen.

Kapitalafkastordningen

Virksomhedsordningen

Du skal lave et regnskab

Du skal lave et regnskab over dine indtægter og udgifter. Du skal kun vise os regnskabet, hvis vi beder dig om det.

Udgifter, du kan trække fra:

 • Ejendomsskatter
 • Vedligeholdelse
 • Vand-, kloak- og renovationsafgifter
 • Administration og revisorbistand til regnskabet
 • Forsikring af ejendommen
 • Skorstensfejer, snerydning og fejning
 • Kontingent til grundejerforening
 • Afskrivning af eventuelle tilslutningsafgifter
 • El, vand og varme

El, vand og varme

Hvis lejeren betaler el, vand og varme som en del af huslejen, kan du trække det fra i dit regnskab. Beløbet skal samtidig lægges til den samlede lejeindtægt.

Hvis lejeren betaler særskilt for lys, vand og varme, skal det holdes helt ude af regnskabet.

Renteudgifter

Derudover kan du trække renteudgifter som for eksempel prioritetsrenter og renter af vej- og kloakgæld fra i din kapitalindkomst på din selvangivelse, rubrik 117.

Vedligeholdelse

Du kan fratrække udgifter til vedligeholdelse, der er en følge af almindelig slid og ælde i den tid, du har ejet ejendommen, for eksempel udgifter til malerarbejde.

Udgifter til reparation af skader, som for eksempel frostsprængninger og fugtskader, kan du kun trække fra, hvis:

 • De ikke er dækket af en forsikrings- eller erstatningssum.
 • Skaden er sket, efter du har overtaget ejendommen.
 • Ejendommen ikke forbedres i forhold til tilstanden umiddelbart før, skaden skete.

Der er praksis for, at du i de tre første ejerår højst kan fratrække istandsættelsesudgifter svarende til 25 procent af den årlige lejeindtægt for udlejede ejerlejligheder og 35 procent for udlejede en- og tofamilieshuse.

Intet fradrag for forbedringer

Du kan ikke fratrække udgifter, der bringer din ejendom i bedre stand, end den var, da du overtog den, for eksempel indlæggelse af centralvarme og nyt badeværelse.

Ejendomsværdiskat

Du skal kun betale ejendomsværdiskat, hvis du selv har boet i ejendommen eller har haft rådighed over den en del af året.

Det gør du ved at rette din selvangivelse. Vælg Vis ud for ejendommen og skriv, hvor mange dage din bolig har været lejet ud.

Salg af den udlejede ejendom

Når du sælger ejendommen, bliver du beskattet efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Læs mere om loven i den juridiske vejledning

Hvis du har boet i boligen, kan det dog være, at salget er skattefrit.

Læs mere om parcelhusreglen i den juridiske vejledning

Særlige regler for udleje af tofamiliesejendomme

Tofamiliesejendomme er ejendomme, som består af to selvstændige beboelseslejligheder. Lejlighederne kan enten være i samme bygning eller i to separate bygninger på grunden.

Udlejer du den lejlighed, du ikke selv bor i, skal du oplyse hele lejeindtægten på selvangivelsen som kapitalindkomst.

Udlejning af den ene lejlighed i en tofamiliesejendom, hvor du selv bor i den anden lejlighed, er ikke erhvervsmæssig udlejning. Du har derfor ikke fradrag for de faktiske driftsudgifter på ejendommen i forbindelse med udlejningen.

Der er fradrag for de forholdsmæssige ejendomsskatter, hvis udlejningen ikke er uvæsentlig. Du skal betale ejendomsværdiskat af den bolig, som du selv bor i.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?