Menu

Omregistrering

Ejerskifte-/brugerskifte

Den nye ejer skal omregistrere eller afmelde køretøjet inden tre uger. Bliver det ikke gjort, kan sælger bede SKAT afmelde køretøjet.

Du kan omregistrere dit nye køretøj på tre måder:

Virksomheder skal møde op hos en nummerpladeoperatør eller i et af SKATs motorcentre.

Sælgers rolle

Når du har solgt et køretøj, har køber tre uger til at omregistrere (ejer-/brugerskifte) eller afmelde køretøjet. Indtil køretøjet er omregistreret, er det dig som sælger, der betaler afgifter og ansvarsforsikringer på bilen.

Tjek, om køretøjet er blevet afmeldt

 1. Log på TastSelv med NemID.
 2. Vælg Motor og Motorregistret.
 3. Vælg Administration og derefter Vis borger/virksomhedsoplysninger.
 4. Du kan se dine Aktuelle og Historiske køretøjer. Når et køretøj er afmeldt, eller du ikke længere står som ejer, står det under Historiske.

Hvis køber ikke har omregistreret eller afmeldt køretøjet

Har køber ikke omregistreret (ejer-/brugerskiftet) eller afmeldt køretøjet inden tre uger, kan du bede SKAT om at afmelde det i et af SKATs motorcentre eller ved at skrive til SKAT.

Skriv til SKAT for at afmelde køretøjet:

 1. Log på TastSelv.
 2. Vælg Kontakt og så Skriv til SKAT.
 3. Vælg Bil og motor, så Registrering/nummerplader og så Afmeld køretøj.
 4. Skriv din besked.
 5. Vedhæft en slutseddel med oplysning om købers navn og eventuelt adresse og salgsdato.
 6. Tryk Send.

En slutseddel skal indeholde:

 • dato for salg
 • navn på sælger
 • navn og adr. på køber
 • evt. fødselsdato
 • evt. førerbevisnr.
 • underskrifter
 • stelnummer, mærke eller
 • registreringsnummer

Afmeld køretøjet i et af vores motorcentre:

Henvend dig i et af SKATs motorcentre. Medbring en slutseddel eller oplysning om købers navn og evt. adresse og salgsdato.

Afmeldelsen sker den dag, vi har modtaget din henvendelse, dog tidligst tre uger efter salgsdatoen. Har du ikke en slutseddel, regner vi fristen på tre uger, fra vi har modtaget din anmodning.

Det koster 60 kr. at afmelde et køretøj ved personlig betjening.

Købers rolle

Som køber har du ansvaret for at omregistrere eller afmelde dit nye køretøj.

Omregistrer i Motorregistret (kun private)

Som privat person og ny ejer kan du omregistrere et køretøj i Motorregistret. Du skal bruge køretøjets registreringsattest og dit NemID.

Lastbiler, traktorer, motorredskaber, sættevogne, traktorpåhængsvogne og påhængsredskaber kan du dog ikke omregistrere i Motorregistret. Her skal du i stedet gå til en nummerpladeoperatør eller et af SKATs motorcentre

Virksomheder kan ikke omregistrere via Motorregistret, men skal møde op hos en nummerpladeoperatør eller hos SKAT.

Sådan omregistrerer du i Motorregistret:

 1. Log på TastSelv med NemID.
 2. Vælg Motor og Motorregistret.
 3. Vælg Registrering og Privat ejer/brugerskifte. Tryk derefter Start bruger-/ejerskifte.
 4. Skriv registrerings- eller stelnummer.
 5. Lås køretøjet op med kontroltal eller kodedel 1 og 2 fra registreringsattesten.
 6. Tilknyt eventuelt andre brugere eller ejere, som har givet fuldmagt.
 7. Vælg forsikringsselskab og vælg Anmod om forsikring (i sjældne tilfælde skal du indtaste forsikringsbevisnummer).
 8. Vælg Godkend registrering.
 9. Betal.
 10. Vælg Videre og print kvitteringen.

Du får en ny registreringsattest med posten i løbet af 14 dage. Opkrævningen af periodiske afgifter bliver sendt til den primære bruger af køretøjet.

Du kan ikke fortryde eller ændre din registrering, når du har godkendt. Taster du forkert, må du betale for et nyt ejer-/brugerskifte.

Fuldmagt til tilføjelse af sekundær ejer eller flere brugere

Hvis du som ny primær ejer skal registrere en anden person som sekundær ejer eller primær eller sekundær bruger af køretøjet, skal vedkommende først logge på og give dig en fuldmagt.

Sådan opretter du en fuldmagt

Den nye primære bruger eller nye sekundære ejer/bruger skal:

 • Logge på TastSelv med NemID.
 • Vælge Motor og Motorregistret.
 • Vælge RegistreringMine fuldmagter og derefter Opret ny.
 • Indtaste registreringsnummer eller stelnummer.
 • Vælge, om du skal være ejer eller bruger af køretøjet og derefter vælge Opret.

Fuldmagten gælder kun til det specifikke køretøj og udløber efter 24 timer. Du kan slette den igen under Mine fuldmagter.

Omregistrer hos nummerpladeoperatør eller SKATs motorcentre (borgere og virksomheder)

Du skal medbringe:

 • Registreringsattest
 • Oplysning om et forsikringsselskab, der er online, eller et forsikringsbevis
 • Billedlegitimation
 • Fuldmagt, hvis du kommer på vegne af en anden

Du betaler et tillæg på 100 kr. for personlig betjening i et motorcenter. Nummerpladeoperatører tager typisk også et gebyr.

I motorcentret kan du betale med kontanter, Dankort eller Visa/Dankort.

Find nummerpladeoperatør eller et af SKATs motorcentre

Fuldmagt, hvis du kommer på vegne af en anden

Hvis du ikke er ejer af køretøjet, skal du have en fuldmagt fra ejeren med og vise legitimation. Skal der registreres en anden person som bruger, skal du også have en fuldmagt med fra den nye bruger.

En fuldmagt bør indeholde:

 • Navn og CPR-nummer på den, som møder op
 • Navn og CPR-nummer på den, som giver fuldmagten
 • Det der gives fuldmagt til
 • Dato og underskrift

Omregistrering af særlige køretøjer 

Biler til kørestolsbrugere, taxaer og andre særlige køretøjer med nedsat eller ingen registreringsafgift kan kun blive omregistreret i et af SKATs motorcentre.

Læs om registreringsafgift for særlige kørertøjer under "Nedsat registreringsafgift for særlige køretøjer"

Unge under 18 år

Du kan være registreret som ejer og bruger af knallerter og i visse tilfælde som ejer af for eksempel kørestolsbusser, men du må ikke blive registreret som bruger af andre køretøjer end knallerter.

Du skal omregistrere dit køretøj hos en nummerpladeoperatør eller i et af SKATs motorcentre.

Syn af køretøj 

Du skal have foretaget syn på køretøjet:                                    

 • Ved ejerskifte, hvis køretøjet ikke løbende er godkendt ved periodisk syn
 • Når køretøjet har været afmeldt i mere end et år
 • Når køretøjet er registreret i udlandet
 • Hvis periodisk syn ikke er overholdt

Find nummerpladeoperatør eller i et af SKATs motorcentre

Syn og køretøjer (fstyr.dk)

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?