Den juridiske vejledning 2017-2
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledningOm Den juridiske vejledning
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Collapse C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Expand C.A.1 Principperne for personers indkomstopgørelseC.A.1 Principperne for personers indkomstopgørelse
Expand C.A.2 Principperne for indkomst og fradragC.A.2 Principperne for indkomst og fradrag
Expand C.A.3 IndtægterC.A.3 Indtægter
Expand C.A.4 FradragC.A.4 Fradrag
Collapse C.A.5 PersonalegoderC.A.5 Personalegoder
Expand C.A.5.1 Generelle regler for og værdiansættelse af personalegoderC.A.5.1 Generelle regler for og værdiansættelse af personalegoder
Expand C.A.5.2 Beskatning af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelseC.A.5.2 Beskatning af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse
Expand C.A.5.3 MassemedierC.A.5.3 Massemedier
C.A.5.4 Undervisning
Expand C.A.5.5 Gaver, gratialer og gevinsterC.A.5.5 Gaver, gratialer og gevinster
Expand C.A.5.6 FirmaarrangementerC.A.5.6 Firmaarrangementer
C.A.5.7 Beklædning
Expand C.A.5.8 Kreditkort og personalelånC.A.5.8 Kreditkort og personalelån
C.A.5.9 Løsøre til rådighed (herunder hjemmearbejdsplads)
C.A.5.10 Benyttelse af arbejdsgivers faciliteter
C.A.5.11 Firmabørnepasning
Collapse C.A.5.12 Kost og logiC.A.5.12 Kost og logi
C.A.5.12.1 Fri kost/kantineordninger: Oversigt over brugen af regelsæt
C.A.5.12.2 Fri kost og logi
C.A.5.12.3 Kantineordninger [Væsentlige ændringer]
Expand C.A.5.13 BoligC.A.5.13 Bolig
Expand C.A.5.14 TransportC.A.5.14 Transport
Expand C.A.5.15 SundhedsydelserC.A.5.15 Sundhedsydelser
Expand C.A.5.16 Fritid og fornøjelserC.A.5.16 Fritid og fornøjelser
Expand C.A.5.17 AktielønC.A.5.17 Aktieløn
Expand C.A.6 Gaver, legater og gevinsterC.A.6 Gaver, legater og gevinster
Expand C.A.7 RejseudgifterC.A.7 Rejseudgifter
Expand C.A.8 Beskatning af ægtefællerC.A.8 Beskatning af ægtefæller
Expand C.A.9 Beskatning af børnC.A.9 Beskatning af børn
Expand C.A.10 Pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger mv.C.A.10 Pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger mv.
Expand C.A.11 RenterC.A.11 Renter
Expand C.A.12 Arbejdsmarkedsbidrag for lønmodtagere mv.C.A.12 Arbejdsmarkedsbidrag for lønmodtagere mv.
Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Erhvervsbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Expand D.A MomsD.A Moms
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Expand E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
Expand H.A EjendomsvurderingH.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2017-2

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

C.A.5.12 Kost og logi

Indhold

Afsnittet indeholder:

Fik du svar på dine spørgsmål?