Den juridiske vejledning 2018-1
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledning <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>Om Den juridiske vejledning [Væsentlige ændringer]
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Kapitalgevinstbeskatning
Collapse C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Collapse C.B.1 Beskatning af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter - kursgevinstlovenC.B.1 Beskatning af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter - kursgevinstloven
C.B.1.1 Kursgevinstlovens systematik og indhold
Expand C.B.1.2 Fordringer, gæld og finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven - KGL § 1C.B.1.2 Fordringer, gæld og finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven - KGL § 1
Expand C.B.1.3 Selskabers fordringer og gældC.B.1.3 Selskabers fordringer og gæld
Expand C.B.1.4 Beskatningen af fordringer og gæld for personerC.B.1.4 Beskatningen af fordringer og gæld for personer
C.B.1.5 Generelle ordninger om gældseftergivelse - KGL § 24
C.B.1.6 Gevinst og tab på fordringer og gæld vedrørende ikke indbetalt selskabskapital - KGL § 24 A
Expand C.B.1.7 Opgørelse af gevinst og tab på fordringer og gæld - KGL §§ 25 - 27C.B.1.7 Opgørelse af gevinst og tab på fordringer og gæld - KGL §§ 25 - 27
Collapse C.B.1.8 Finansielle kontrakterC.B.1.8 Finansielle kontrakter
C.B.1.8.1 Overordnede principper for beskatningen af finansielle kontrakter
C.B.1.8.2 Strukturerede fordringer
C.B.1.8.3 Kontrakter der ikke beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter
Expand C.B.1.8.4 Begrænsninger i adgangen til fradrag for tab på kontrakterC.B.1.8.4 Begrænsninger i adgangen til fradrag for tab på kontrakter
C.B.1.8.5 Opgørelse af gevinst og tab på finansielle kontrakter [Væsentlige ændringer]
Expand C.B.1.9 Tilflytning og fraflytningC.B.1.9 Tilflytning og fraflytning
Expand C.B.2 Beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier mv.C.B.2 Beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier mv.
Expand C.B.3 Beskatning af udbytter og udlodninger på aktier mv.C.B.3 Beskatning af udbytter og udlodninger på aktier mv.
Expand C.B.4 Beskatning af gevinst og tab samt udlodninger fra investeringsselskaber, investeringsforeninger, SIKAV'er og værdipapirfondeC.B.4 Beskatning af gevinst og tab samt udlodninger fra investeringsselskaber, investeringsforeninger, SIKAV'er og værdipapirfonde
Erhvervsbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Expand D.A MomsD.A Moms
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Expand E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
H.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2018-1

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

C.B.1.8 Finansielle kontrakter

Dette afsnit handler om gevinst og tab på finansielle kontrakter.

Afsnittet indeholder:

Fik du svar på dine spørgsmål?