Menu

Særlige regler for lægemidler, våben og andre varer

Nogle varer må du ikke have med over grænsen, mens du kan få tilladelse til at medbringe andre.

I skemaet kan du se, hvilken myndighed eller virksomhed du skal kontakte for at få mere at vide om reglerne.

Varer Læs mere og kontakt
Bekæmpelsesmidler Miljøstyrelsen
Dopingmidler Sundhedsstyrelsen
Emballage (Pantbelagt emballage til visse drikkevarer) Dansk Retursystem
Fyrværkeri Sikkerhedsstyrelsen
Kæledyr Fødevarestyrelsen
Kød, mælk, ost og andre animalske fødevarer Fødevarestyrelsen
Lægemidler til mennesker og dyr Sundhedsstyrelsen
Narkotika og varer, der kan bruges til at producere narkotika Sundhedsstyrelsen
Varemærkeforfalskede og piratkopierede varer Stop piratkopiering
Våben og sprængstoffer Politiet

Dopingmidler


Det er forbudt at fremstille, indføre, udføre, købe, sælge, fordele eller besidde dopingmidler omfattet af Lov om forbud mod visse dopingmidler med senere ændringer (retsinformation.dk).

Det vil fx sige, at du ikke må tage disse dopingmidler med hjem, når du har været ude at rejse og du må heller ikke bestille dem over internettet.

Det er Anti Doping Danmark (antidoping.dk), som står for dopingkontrol og dopingoplysning i Danmark.

SKAT videregiver alle sager til politiet og kan give bøder eller fængselsstraf.

På Sundhedstyrelsens hjemmeside finder du en Vejledende liste over stoffer der falder ind under § 1 i Lov om forbud mod visse dopingmidler (sundhedsstyrelsen.dk).

Narkotika

Det er forbudt at fremstille, indføre, udføre, købe, sælge, fordele eller besidde narkotiske stoffer omfattet af bekendtgørelse om euforiserende stoffer med senere ændringer (retsinformation.dk).

Det vil fx sige, at du ikke må tage disse stoffer med hjem, når du har været ude at rejse og du må heller ikke bestille dem over internettet.

SKAT videregiver alle sager til politiet og kan give bøder eller fængselsstraf.

Våben og sprængstoffer

Det er forbudt at indføre en lang række våben, skydevåben, sprængstoffer m.m. uden tilladelse. Se evt. Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer (retsinformation.dk).

Du skal have en våbentilladelse, hvis du skal tage dem med hjem, når du har været ude at rejse. Di må heller ikke bestille dem over internettet.

Vejledende liste over våben, der kræver våbentilladelse (borger.dk)

SKAT videregiver alle sager til politiet og kan give bøder eller fængselsstraf.

Fyrværkeri

Det er forbudt at indføre fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler uden tilladelse. Se evt. Bekendtgørelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (retsinformation.dk)

Det vil sige, at du ikke må tage fyrværkeri, du har købt i udlandet med hjem til Danmark. Det gælder også CE-mærket fyrværkeri. Ulovligt fyrværkeri (sik.dk)

SKAT videregiver alle sager til politiet og kan give bøder eller fængselsstraf.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?