Menu

Gæld (restance) for virksomheder

Hvis du har fået et brev fra SKAT om, at vi vil inddrive din virksomheds gæld, skal du betale den eller ringe til os på 70 15 73 04. Du kan også ringe til os, hvis du har brug for en oversigt over din virksomheds gæld.

SKAT har p.t. standset den automatiserede inddrivelse via det digitale inddrivelsessystem EFI. Inddrivelsen sker derfor manuelt.

Folketinget har i den forbindelse vedtaget at forlænge muligheden for at inddrive gæld ved at ændre reglerne for forældelse. Det betyder, at forældelsesfristen for gæld til inddrivelse først begynder at løbe fra den 20. november 2018, uanset hvornår gælden er opstået.

Sådan betaler du din gæld

I det brev, du har fået, kan du se, hvordan du skal betale. Hvis du har mistet brevet, skal du ringe til os på 70 15 73 04.

Hvis du vil betale et beløb af på din personlige eller din virksomheds gæld, kan du også ringe til os.

Betaling fra udlandet kan ske ved at benytte bankoverførsel til SWIFT adr. DABADKKK IBAN DK6102164069170749. Husk at angive, hvem der indbetaler, og hvilket krav betalingen vedrører.

Hvilken gæld bliver betalt først

Når du betaler af på din gæld, er der en fast rækkefølge for, hvordan gælden bliver betalt:

  1. Bøder.
  2. Privatretlige underholdsbidrag.
  3. Forskudsvist udlagte underholdsbidrag.
  4. Anden gæld i den rækkefølge, gælden er sendt til inddrivelse, med den ældste gæld først. Renter betales før hovedstol.

Overblik over din gæld

På din skattekonto kan du se de skatter og afgifter, der er sendt til inddrivelse. Har du anden gæld, fx til en kommune, kan du få den oplyst enten ved at kontakte din kommune eller SKAT på 70 15 73 04.

Hvis du er uenig i gælden

Du skal kontakte dem, du skylder penge, hvis du er uenig i gælden. SKAT kan ikke tage stilling til, om du skylder pengene, eller om størrelsen på gælden er korrekt.

Skylder du SKAT penge, og er du uenig i gælden, skal du ringe til os på 72 22 18 18.

Hvis du ikke betaler din virksomheds gæld

Det er SKATs opgave at inddrive din virksomheds gæld til det offentlige, hvis du ikke betaler den. Det kan vi gøre på flere måder:

1. Pantefogeden kan foretage udlæg

Pantefogeden sender en indkaldelse til et møde (tilsigelse) og bestemmer, om mødet skal foregå i virksomheden eller fx hos SKAT.

Pantefogeden kan foretage udlæg i virksomhedens aktiver, som fx inventar, varelager eller de penge, virksomheden har til gode hos sine kunder.

Hæfter du for gælden privat, kan der også tages udlæg i fx dit indbo, din bil eller dit hus.

Når vi foretager udlæg i en eller flere ting, må du som udgangspunkt ikke belåne eller sælge dem. Tingene bliver solgt på tvangsauktion, hvis du ikke betaler inden for en måned.

Afgifterne for pantefogedens besøg og renter bliver lagt til din gæld.

2. Vi kan tage din bevilling eller autorisation

Skylder virksomheden mere end 100.000 kr., kan vi få kommunen eller Erhvervsstyrelsen til at tage din bevilling eller autorisation.

3. Vi kan lukke din virksomhed eller indgive konkursbegæring

Skylder virksomheden mere end 50.000 kr., og har du ikke betalt til tiden fire gange inden for de sidste 12 afregningsperioder, kan vi stille krav om sikkerhed.

En virksomhed kan fx få en bank til at stille sikkerhed. Sker det ikke, afmelder vi virksomheden. Det betyder, at det fremover er ulovligt for virksomheden at drive forretning.

Vi kan også indgive en konkursbegæring til Skifteretten, hvis gælden ikke betales.

Renteregler

Hovedreglen er, at du skal betale 8,05 procent pr. år (2015) i rente på din gæld, når den er blevet sendt til inddrivelse hos SKAT.

Renten tilskrives månedligt som en simpel dag-til-dag-rente af selve gælden plus gebyrer. Der er ingen rente på retsafgifter og andre omkostninger, der er tilknyttet din gæld.

Du skal ikke betale renters rente.

Undtagelser

På toldkrav fortsættes med den rente, der fra 1. august 2013 bruges til at opkræve de skatter og afgifter, virksomheden skal betale.

Hvis et krav hviler på fx en retsafgørelse, et udenretligt forlig eller lignende, og renten er fastsat i afgørelsen eller forliget, fortsættes med denne rente, også under inddrivelse.

Gebyrer

Hvis vi sender dig en tilsigelse til udlægsforretning, koster det 450 kr.

Hvis SKAT gennemfører en udlægsforretning, skal du også betale retsafgift og eventuelle sagsomkostninger.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning

Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?