We use cookies at skat.dk, for example to gather statistics and improve our information campaigns. By continuing to use our website or by closing this box, you are agreeing to our use of cookies. Click here to reject cookies. Read more about cookies at skat.dk..

På skat.dk bruger vi cookies til at samle statistik og til at forbedre vores informationskampagner. Vi begynder, når du klikker dig videre eller lukker denne boks. Du kan sige nej tak til cookies her. Læs mere om cookies på skat.dk.

 

 
Skattefri kørselsgodtgørelse
- befordringsgodtgørelse, kørepenge

En arbejdsgiver kan vælge at udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til medarbejdere for erhvervsmæssig kørsel efter nogle faste satser. Erhvervsmæssig kørsel er:

  • Kørsel mellem hjem og arbejdsplads i højst 60 dage inden for 12 måneder (60 dages-reglen).
  • Kørsel mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver i egen bil.
  • Kørsel inden for samme arbejdsplads i egen bil.
  • Du skal indberette den skattefri kørselsgodtgørelse.

Sådan indberetter du i eIndkomst

Du skal indberette det udbetalte beløb i felt 48, med mindre du har udbetalt kørselsgodtgørelsen sammen med honorarer, så skal du bruge felt 36 eller 38.

Satser for skattefri kørselsgodtgørelse

2014   

 2013

2012

Kørsel (bil eller motorcykel)
op til 20.000 km./år

 3,73 kr./km

3,82 kr./km

3,80 kr./km

Kørsel (bil eller motorcykel)
ud over 20.000 km./år

 2,10 kr./km

2,13 kr./km

2,10 kr./km

Kørsel på egen cykel, knallert
eller EU-knallert

 0,51 kr./km

0,51 kr./km

0,50 kr./km

Højere eller lavere satser

Arbejdsgiveren kan både vælge at bruge højere eller lavere satser end dem i tabellen.

Hvis medarbejderen får en godtgørelse med højere satser end dem i tabellen, er hele beløbet skattepligtigt, medmindre den andel af beløbet, som overstiger satserne, beskattes som almindelig løn.

Får medarbejderen en godtgørelse med lavere satser, end dem i tabellen, er godtgørelsen stadig skattefri.

Kørselsfradrag i stedet for kørselsgodtgørelse

Medarbejderen kan ikke både få godtgørelse og kørselsfradrag. Udbetaler arbejdsgiver ikke skattefri kørselsgodtgørelse, kan medarbejderen i stedet få kørselsfradrag.

Visning af billede: linkiconLæs om kørselsfradrag

Krav om egen bil

Medarbejderen skal køre i egen bil for at få skattefri kørselsgodtgørelse.

En firmabil tæller ikke som egen bil. Arbejdsgiveren kan dog udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til medarbejderen for kørsel i en firmabil, som medarbejderen har fået stillet til rådighed af en anden arbejdsgiver, hvis medarbejderen betaler den anden arbejdsgiver det fulde vederlag for den kørsel, medarbejderen udfører for den arbejdsgiver, der ikke har stillet bilen til rådighed.

Et fast beløb udløser skattepligt

Godtgørelsen skal udregnes efter det faktiske antal kilometer. Får medarbejderen et fast beløb i godtgørelse uafhængigt af den faktiske kørsel, så er beløbet skattepligtigt som almindelig løn.

Nedsat løn udløser skattepligt

En arbejdsgiver kan ikke udbetale kørselsgodtgørelse skattefrit, hvis der er lavet en aftale om, at medarbejderen får mindre i løn, mod til gengæld at få udbetalt kørselsgodtgørelse.

Bro og færge

Skattefri kørselsgodtgørelse omfatter ikke udgifter til færgebilletter, motorvejs- eller broafgifter. Derfor kan arbejdsgiveren vælge at betale udgifterne som udlæg efter regning. Det er et krav, at medarbejderen afleverer originalbilag til arbejdsgiveren.

Arbejde i eget hjem

En medarbejder kan kun få skattefri kørselsgodtgørelse for at køre i egen bil mellem hjem og arbejdspladsen, hvis betingelserne i 60-dages-reglen er opfyldt. Kørsel mellem hjem med egen arbejdsplads og virksomheden bliver altså ikke regnet som kørsel mellem to arbejdspladser.

Visning af billede: linkicon60-dages-reglen

Sommerbolig og to boliger

Medarbejderen kan få skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel mellem sommerbolig og arbejdsplads, men højst for det antal kilometer, der er mellem den sædvanlige bopæl og arbejdspladsen.

Hvis medarbejderen har to bopæle (sommerhuse er undtaget), for eksempel hvis medarbejderen arbejder langt fra hjemmet, og derfor har logi (fx hotel, værelse eller lejlighed) tættere på arbejdspladsen, kan medarbejderen kun få skattefri kørselsgodtgørelse for det faktiske antal kilometer.

Eksempel på kørsel fra og til to bopæle

Jens Jensen bor i Holte og bliver af sin arbejdsgiver sendt til Ribe for at arbejde i tre måneder.

Jens kører fra arbejdspladsen i Ribe og til sin bopæl i Holte fredag eftermiddag og omvendt mandag morgen. Resten af ugen kører Jens fra logiet 20 km. uden for Ribe og til arbejdspladsen i Ribe og retur. I denne situation bliver alle ugens fem arbejdsdage regnet med i de 60 dage, fordi Jens dagligt kører til og fra den samme arbejdsplads.

Hvis Jens derimod bor på arbejdspladsen i Ribe i ugens løb og derfor kun kører fra bopælen i Holte og til arbejdspladsen i Ribe mandag og fra arbejdspladsen fredag, er det kørslen til eller fra arbejdspladsen to gange pr. uge, der skal tælles med i de 60 dage. Her bliver der derfor medregnet to dage pr. uge, selv om Jens mandag og fredag ikke kører tur/retur til bopælen.

Skattefrihed ved efteruddannelse

Ved efteruddannelse kan medarbejderen normalt få skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel til kursus- eller uddannelsesstedet. Efteruddannelse er uddannelse, som vedligeholder den uddannelse, du allerede har.

Det er en betingelse, at undervisningen sker på arbejdsgiverens foranledning og interesse. Undervisningen skal også have sammenhæng med medarbejderens arbejde.

Du skal indberette det udbetalte beløb i felt 48 i eIndkomst og angive indtægtsart 49 i kode-68-feltet.

Skattepligt ved videreuddannelse

Medarbejderen kan ikke få skattefri kørselsgodtgørelse ved videreuddannelse. Videreuddannelse er enten uddannelse, som opgraderer din nuværende uddannelse, eller en helt ny uddannelse.

Kørselsgodtgørelse og udland

Både danske og udenlandske arbejdsgivere kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelse.

Kører medarbejderen i udlandet, så gælder der de samme regler som ved kørsel i Danmark.

Bestyrelsesmedlemmer, ulønnede og honorarmodtagere 

Personer, der modtager B-indkomst, kan ikke få skattefri kørselsgodtgørelse. Det gælder for eksempel for foredragsholdere eller kunstnere, som får et honorar.

Personer, der modtager A-indkomst, kan få skattefri kørselsgodtgørelse. Det gælder for eksempel nogle medlemmer af bestyrelser, råd og kommissioner.

Foreninger kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, som yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed.

Fandt du det, du søgte?
Uenig
Enig
UenigEnig