Menu

Udenlandske biler og nummerplader

Flytter du til Danmark og har en bil på udenlandske plader, skal du registrere bilen i Danmark senest 30 dage efter, du er flyttet hertil.

Midlertidigt ophold i Danmark

Opholder du dig i Danmark under 185 dage inden for en periode på 12 mdr., kan du køre på udenlandske nummerplader uden at betale dansk registreringsafgift.

Du skal betale afgift i det land, du hører hjemme.

 • Du er hjemmehørende i det land, hvor du opholder dig mere end 185 dage per kalenderår
 • Har du ægtefælle og børn i udlandet, og opholder du dig på bopælen i udlandet mindst to gange hver måned, er du hjemmehørende i udlandet
 • Har du bopæl i flere lande, kan SKAT afgøre, hvor du er hjemmehørende.

Søg om tilladelse til at køre i Danmark på udenlandske plader

Er du i tvivl om, hvor længe du skal være her, eller hvor du er hjemmehørende, kan du søge om tilladelse til at køre i Danmark på udenlandske nummerplader. Det koster 400 kr. at få behandlet sagen.

Send følgende dokumenter til SKAT for at søge:

 • Blanket 21.059.
 • En kopi af køretøjets registreringsattest.
 • En ansættelseskontrakt eller en studiekontrakt, som skal dokumentere, hvor længe du skal opholde dig i Danmark.
 • En kvittering for, at du har betalt 400 kr.

Elektronisk:
Send dokumenterne via TastSelv. Vælg Kontakt - Send E-mail - E-mail/Kontakt SKAT - Køretøjer, registrering og nummerplader - Udenlandske køretøjer

Post:
Send dokumenterne til SKAT, Motorcenter 9, Helgeshøj Allé 9, 2630 Taastrup.

Ansøgning om tilladelse til kørsel i Danmark med udenlandsk registreret køretøj (Blanket 21.059)

Betal de 400 kr. i sagsbehandling

Du kan betale via din netbank. Brug kortart +73 og konto nr. 86984156. Oplys følgende som meddelelse til modtager på selve betalingen:

- Ansøgers CPR-nr.

- Ansøgers navn

- Køretøjets reg.nr.

- Evt. journalnummer

Kørsel på udenlandske nummerplader - Bopæl i Danmark

Som hovedregel må du ikke føre et køretøj, der er registreret i udlandet, når du selv bor i Danmark.

Det er tilladt at køre et køretøj med udenlandske nummerplader, hvis du importerer køretøjet, eller hvis du har lånt køretøjet på et autoværksted, fordi din egen bil skal til service i udlandet

Brug af et udenlandsk køretøj i Danmark (Den juridiske vejledning)

Indførsel af et køretøj med udenlandske plader - Bopæl i Danmark

Henter du et køretøj med udenlandske nummerplader til Danmark, skal du give SKAT besked, inden du krydser grænsen.

 1. Udfyld denne formular.
 2. Få køretøjet registreret inden 30 dage.

Når du anmelder køretøjet til afgiftsberigtigelse, skal du skrive i bemærkningsfeltet, at køretøjet har udenlandske nummerplader.

Import af bil og MC
Find synshal (under nummerpladeoperatør)

Udenlandske firmabiler

Er du ansat i en udenlandsk virksomhed i et andet EU/EØS-land, eller er du selvstændig erhvervsdrivende og etableret eller arbejdet i et andet EU-land, kan du søge om at lade være med at betale registreringsafgift.

Det er et krav, at du kører mere erhvervsmæssigt i udlandet end du kører i Danmark.

Send følgende dokumenter til SKAT for at søge:

 • Blanket 21.022
 • En erklæring om, at bilen er en udenlandsk firmabil, der enten kører erhvervsmæssigt uden for Danmark i mere end 183 dage inden for 12 måneder eller kører de fleste kilometer erhvervsmæssigt uden for Danmark. (Er du ansat, skal din arbejdsgiver lave erklæringer).
 • Kopi af din ansættelseskontrakt. Hvis du er selvstændigt erhvervsdrivende, skal du sende dokumentation for, at du har erhvervsmæssig virksomhed i udlandet.
 • Kopi af bilen registreringsattest og en eventuel leasingaftale, hvor bilens stelnummer eller registreringsnummer fremgår

Elektronisk:
Send dokumenterne via TastSelv. Vælg Kontakt - Send E-mail - E-mail/Kontakt SKAT - Køretøjer, registrering og nummerplader - Udenlandske køretøjer.

Post:
Send dokumenterne til SKAT, Motorcenter 9, Helgeshøj Allé 9, 2630 Taastrup.

Anmeldelse/ Afgiftsfritagelse / Afgiftsnedsættelse (Blanket 21.022)

Kvartalsafgift

Du kan søge om at betale registreringsafgiften i rater, hvis du er udlænding og skal opholde dig i Danmark i en tidsbegrænset periode over 185 dage. 

Det gælder også, hvis du har en udenlandsk firmabil men ikke opfylder kilometer- eller dagskriteriet.

Søg ved at sende følgende dokumenter til SKAT:

Elektronisk
Send dokumenterne via TastSelv. Vælg Kontakt - Send E-mail - E-mail/Kontakt SKAT - Køretøjer, registrering og nummerplader - Udenlandske køretøjer.

Post:
Send dokumenterne til SKAT, Motorcenter 9, Helgeshøj Allé 9, 2630 Taastrup

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?