Menu

Udenlandsk arbejdskraft

Når du bruger udenlandsk arbejdskraft, skal medarbejderne betale skat i Danmark fra første dag. Det gælder også midlertidigt ansatte som sæsonarbejdere og håndværkere.

 • De ansatte skal søge om at få et skattepersonnummer og en forskudsopgørelse med skattekort.
 • Du får et brev med skattepersonnummeret og besked om, hvornår du kan hente skattekortet i eIndkomst.

Midlertidigt ansatte - sæsonarbejdere og håndværkere

Dine udenlandske medarbejdere, som er midlertidigt ansatte og ikke har fast bolig i Danmark, skal søge om at få et skattepersonnummer og en forskudsopgørelse med skattekort.

Hvis de allerede har et skattepersonnummer fra tidligere ophold, er det vigtigt, at de skriver det på den digitale ansøgning eller blanketten 04.063. 

De kan tidligst få et skattepersonnummer otte dage før, de begynder at arbejde hos dig.

Du kan eventuelt hjælpe dem med at udfylde den digitale ansøgning (er på dansk, engelsk, tysk, polsk, rumænsk og litauisk) eller udfylde blanketten 04.063, som er på de samme sprog: 

04.063/PL   04.063/LT   04.063/RO  04.063/DK   04.063/EN  04.063/DE 

De skal blandt andet oplyse:

 • Løn for hele året i Danmark
 • Fradrag (fx kørselsfradrag, udgifter til kost og logi)
 • Ansættelsesperiodens startdato og slutdato
 • Boligforhold

SKAT danner et skattepersonnummer og en forskudsopgørelse med skattekort. Du kan hente skattekortet via eIndkomst. SKAT sender forskudsopgørelsen til den ansattes opholdssted i Danmark eller bopæl i hjemlandet.   

Læs mere:

Indberet løn (eIndkomst)

Skat af ansattes løn 

Begrænset skattepligt og grænsegængerreglen

Hvis den ansatte er begrænset skattepligtig, kan pågældende få fradrag for de udgifter, som vedrører den løn, han betaler skat af i Danmark:  

I forbindelse med at årsopgørelsen dannes, kan ansatte, der har tjent mere end 75 procent af deres årsindkomst i Danmark, opgjort efter særlige regler, vælge at få skatten beregnet efter grænsegængerreglen.

Hvis den ansatte i forbindelse med forskudsopgørelsen ønsker beskatning efter grænsegængerreglen, skal den ansatte kontakte SKAT og herefter indsende flere oplysninger. 

Du har pligt til at indeholde A-skat og AM-bidrag

Midlertidig udenlandsk arbejdskraft er lønmodtagere. Derfor skal du indeholde A-skat og AM-bidrag lige som for dine danske ansatte i eIndkomst.

Dette gælder også, selvom pågældende i sit hjemland driver selvstændig erhvervsvirksomhed (eventuelt via eget selskab) og også selv anser sig som selvstændigt erhvervsdrivende i forhold til det arbejde, som han skal udføre for dig.

Det er de danske skatteregler, som afgør, om arbejdskraften er lønmodtager eller driver selvstændig virksomhed. Læs om det her:

Lønmodtager, honorarmodtager eller erhvervsmæssig virksomhed

Den udenlandske arbejdskraft kan også komme via en entreprise, hvor en udenlandsk arbejdsgivers medarbejdere arbejder i din virksomhed. Så skal du indeholde bruttoskat. Læs om det her:

Leje af medarbejdere fra udlandet - arbejdsudleje

Når den ansatte rejser fra Danmark

Når den ansatte stopper med at arbejde hos dig, og opholdet i Danmark slutter, skal du oplyse sidste ansættelsesdag i din indberetning til eIndkomst. Det er vigtigt af hensyn til den ansattes årsopgørelse.

Når ansættelsen stopper, kan den ansatte allerede komme med oplysninger til årsopgørelsen ved at udfylde blanket 04.069 og sende den til SKAT.

Udfyld blanket 04.069 som er supplerende oplysninger til årsopgørelsen.

Husk at fortælle den ansatte, at han ikke skal lukke sin bankkonto i Danmark, før årsopgørelsen er på plads året efter, at han er stoppet. Det er vigtigt af hensyn til eventuel overskydende skat.

Du skal også huske at indberette feriepenge for den ansatte. Det skal ske i fratrædelsesmåneden eller i samme måned, som du indberetter den sidste løn til eIndkomst.  

Huskeliste til dine udenlandske ansatte og dig selv

Her er en huskeliste over de vigtigste ting, som den ansatte skal gøre, og som du eventuelt kan hjælpe med. Der er også en huskeliste til dig som arbejdsgiver.

Huskeliste til den ansatte

Når du kommer til Danmark, skal du have

Derfor skal du

skattepersonnummer og skattekort

søge om det via den digitale ansøgning eller udfylde blanket 04.063.

Husk kopi af

 • pas eller IDkort
 • vielsesattest hvis du er gift
 • NemID (NemID er din kode til digital selvbetjening i Danmark både til banken og SKAT og andre offentlige myndigheder)
 • en NemKonto, som det offentlige bruger til at udbetale penge til. Det kan være en dansk lønkonto i en dansk bank eller din udenlandske bankkonto registereret som NemKonto.

enten

 • personligt kontakte et Borgerservicecenter og få udstedt NemID, som du kan bruge til at registrere din udenlandske bankkonto som en NemKonto via www.nemkonto.dk

eller

 • medbringe pas/IDkort og din nye forskudsopgørelse til din bank, som kan oprette en dansk lønkonto som NemKonto og oprette NemID til dig

adgang til dine skatteoplysninger på skat.dk

bruge NemID eller en TastSelv-kode fra SKAT. Den får du via skat.dk - Log på - Bestil kode. 

Når dit job i Danmark slutter, skal du

Derfor skal du

komme med oplysninger om fradrag til årsopgørelsen, der kommer året efter i marts

eller

 • rette årsopgørelsen når den er kommet - dog senest 1. maj.

sørge for stadig at have en NemKonto til eventuelt overskydende skat

vente med at lukke din NemKonto til du har fået din årsopgørelse

melde adresseændring til SKAT

skrive til SKAT via TastSelv.

Listen er også på engelsk.

Huskeliste til dig som arbejdsgiver

Ved ansættelsen

 • Hjælp eventuelt den ansatte med at få skattepersonnummer og skattekort.
 • Hjælp eventuelt den ansatte med at få oprettet NemID.
 • Hent skattekortet i eIndkomst.
 • Fortæl gerne dine udenlandske ansatte om SKATs hjemmeside på skat.dk/English.

Når ansættelsen stopper

 • Indberet sidste ansættelsesdag i eIndkomst.
 • Indberet feriepenge i sidste lønmåned.
 • Hjælp eventuelt den ansatte med at komme med oplysninger til årsopgørelsen på blanket 04.069.
 • Husk eventuelt den ansatte på at beholde sin bankkonto/NemKonto til årsopgørelsen er kommet.

Spørgsmål

Ring til SKAT på 72 22 28 92, hvis du har spørgsmål vedrørende dine udenlandske ansatte.

Forskere og højtlønnede medarbejdere

Hvis du rekrutterer forskere og højtlønnede medarbejdere fra udlandet, kan de under visse betingelser vælge at betale en bruttoskat på 26 procent + AM-bidrag, i alt 31,92 procent af lønnen i fem år.

Læs mere:

Forskerordningen

Skatteordning for udenlandske forskere og højtlønnede medarbejdere (pjece)

Arbejdsudleje

Hvis du som dansk virksomhed lejer en medarbejder, der bor i udlandet og har en udenlandsk arbejdsgiver, skal medarbejderen betale skat efter reglerne om arbejdsudleje.

Læs mere:

Leje af medarbejdere fra udlandet - arbejdsudleje

Eksportchauffører

Hvis du som dansk vognmand har ansat en chauffør, der bor i udlandet og kører både i Danmark og i udlandet, så er chaufføren som hovedregel kun skattepligtig i Danmark af den del af lønnen, der vedrører kørsel i Danmark.

Du skal derfor indberette lønnen for kørsel i Danmark og lønnen for kørsel i udlandet hver for sig til eIndkomst.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridisk vejledning.

 

 

Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?