Menu

Deleøkonomi

Deleøkonomi er et økonomisk princip, hvor privatpersoner deler, lejer, køber eller bytter produkter og tjenester. Det spænder over at udleje bolig og bil til at tilbyde hjælp mod betaling eller udveksle tjenester. Hvad det betyder for din skat afhænger af, hvilken form for deleøkonomi det er.

Udlejning af bolig

Når du lejer din bolig eller et værelse ud, skal du betale skat af indkomsten. Det gælder uanset, hvordan udlejningen bliver formidlet og omfatter fx bed and breakfast og Airbnb.

Læs om skattereglerne for udlejning af bolig, værelse og sommerhus

Samkørsel og udlejning af bil

Samkørsel

Du skal ikke betale skat af det beløb, du fx får fra en kollega, som kører med dig til arbejdspladsen. Det har hverken indflydelse på dit eller din medpassagers kørselsfradrag (befordringsfradrag), at I kører sammen.

Taxa- og fragtkørsel er skattepligtigt

Du skal betale skat af den indkomst, du får, hvis en passager bestiller og bestemmer ruten (taxa- og vognmandslignende kørsel), eller hvis du kører varer ud (fragt- og budkørsel). Det gælder, uanset hvordan det er formidlet og omfatter fx Uber.

Udgifter, der er forbundet med kørslen, kan fratrækkes indkomsten.

Skriv din indkomst fratrukket udgifter i rubrik 20 på din årsopgørelse og felt 250 på din forskudsopgørelse. Er det erhvervsmæssigt, skriver du indkomsten fratrukket udgifter i rubrik 111 på din årsopgørelse og felt 221 på din forskudsopgørelse.

Biludlejning er skattepligtigt

Når du udlejer din bil til andre private, skal du betale skat af indkomsten. Det gælder, uanset hvordan det er formidlet og omfatter fx GoMore.

Udgifter, der er forbundet med biludlejningen, kan fratrækkes indkomsten.

Skriv din indkomst fratrukket udgifter i rubrik 20 på din årsopgørelse og felt 250 på din forskudsopgørelse. Er det erhvervsmæssigt, skriver du indkomsten fratrukket udgifter i rubrik 111 på din årsopgørelse og felt 221 på din forskudsopgørelse.

Salg og bytte af tjenester og ting

Salg af tjenester

Du skal betale skat af den indkomst, du som privatperson tjener på at udføre en opgave. Det gælder, uanset hvordan det er formidlet og omfatter fx Helpfully og Ahandyhand.

Udgifter, der er forbundet med udførslen af tjenesten, kan fratrækkes indkomsten.

Skriv din indkomst fratrukket eventuelle udgifter i rubrik 20 på din årsopgørelse og felt 250 på din forskudsopgørelse. Er det erhvervsmæssigt, skriver du indkomsten fratrukket udgifter i rubrik 111 på din årsopgørelse og felt 221 på din forskudsopgørelse.

Bytte af tjenester

Udfører du som privatperson en opgave i bytte for en anden, skal I begge betale skat af værdien af den tjeneste, I hver især modtager. Det gælder, uanset hvordan det er formidlet.

Hvis du fx designer en hjemmeside og til gengæld får fældet et par træer, skal du betale skat af værdien af træfældningen, mens han, der har fældet træerne, skal betale skat af værdien af designopgaven.

Udgifter, der er forbundet med udførslen af tjenesten, kan fratrækkes værdien.

Værdien fratrukket eventuelle udgifter skriver du i rubrik 20 på din årsopgørelse og felt 250 på din forskudsopgørelse. Er det erhvervsmæssigt, skriver du værdien fratrukket udgifter i rubrik 111 på din årsopgørelse og felt 221 på din forskudsopgørelse.

Er der tale om tale om vennetjenester, skal du ikke betale skat af indkomsten.

Bytte af tjenester plus betaling

Aftaler I, at den ene af jer skal betale et beløb for tjenesten, fx fordi designopgaven er mere værd end træfældningen, skal den af jer, som modtager ekstra betaling også betale skat af beløbet. Får designeren fx 2.000 kr. oveni byttehandlen, skal designeren betale skat af træfældningens værdi plus de 2.000 kr. Træfælderen skal betale skat af designopgavens værdi fratrukket de 2.000 kr.

Eksempel på bytte af tjeneste plus betaling:

Designopgaven har en værdi på 3.500 kr., og træfældningsopgaven en værdi på 1.500 kr. Designeren modtager derfor 2.000 kr. oveni byttehandlen.

  • Designeren skal betale skat af 1.500 kr. (træfældningens værdi) plus de 2.000 kr. han modtager = 3.500 kr.
  • Træfælderen skal betale skat af 3.500 kr. (designopgaven) minus de 2.000 kr. han har betalt = 1.500 kr.

Værdien fratrukket eventuelle udgifter skriver du i rubrik 20 på din årsopgørelse og felt 250 på din forskudsopgørelse. Er det erhvervsmæssigt, skriver du værdien fratrukket udgifter i rubrik 111 på din årsopgørelse og felt 221 på din forskudsopgørelse.

Salg og bytte af ting

Hvis du sælger private ting som tøj og møbler indkøbt til eget brug på et loppemarked eller gennem fx Den Blå Avis, skal du ikke betale skat af de beløb, du modtager. Det samme gælder, hvis du bytter dine private ting med andre.

Hvis du derimod sælger ting, som du har købt med henblik på videresalg, skal du betale skat af fortjenesten. Du skal skrive fortjenesten i rubrik 20 på din årsopgørelse og felt 250 på din forskudsopgørelse. Er det erhvervsmæssigt, skal du skrive fortjenesten i rubrik 111 på din årsopgørelse og felt 221 på din forskudsopgørelse.

Det har ingen betydning, om de solgte ting er nye eller brugte, hvor de er købt, eller hvor længe du har haft dem. Det afgørende er alene, om tingene er købt med henblik på videresalg.

Lovgivningen om skat har i øvrigt ingen regler for, hvad du må og ikke må sælge. Der er dog anden lovgivning, som fx forbyder salg af hælervarer og euforiserende stoffer, og som kræver bevilling eller lejlighedstilladelse for salg af alkohol.

Crowdfunding

Der er forskellige regler for, hvad du skal betale i skat, afhængigt af hvilken type crowdfunding, du bruger.

Læs om skattereglerne for crowdfunding

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?