Fakta om SKAT

SKAT er en del af Skatteministeriets koncern, som omfatter Skatteministeriets departement og tre styrelser - SKAT, Spillemyndigheden og Skatteankestyrelsen.

SKAT har ansvaret for den borger- og virksomhedsvendte skatteforvaltning, sagsbehandling og udvikling, herunder digitalisering og it-udvikling.

SKATs kerneopgaver er ligning og opkrævning af en række skatter og afgifter i henhold til gældende lovgivning. Det drejer sig om person-, erhvervs- og selskabsskat, arbejdsmarkedsbidrag, ejendomsværdiskatter, afgifter, moms og told. Herudover varetager SKAT opgaven med inddrivelse af offentlig gæld.

Skatteprovenuet

I 2017 forventer SKAT at opkræve ca. 954 mia. kr. i samlede skatter og afgifter.

På skatteministeriets hjemmeside kan du se, hvordan skatten er fordelt på skattearterog afgiftstyper.

Vi er 6.200 ansatte

Ved indgangen til 2017 har SKAT et driftsbudget på 5,3 mia. kr.

I tabellen kan du se, hvordan personaleforbruget har udviklet sig siden 2005. Forbruget i dag svarer til ca. 6.200 fuldtidsansatte.

Fra 2009 til 2010 er personaleforbruget påvirket af, at SKAT og Skatteministeriets departement blev lagt sammen. Fra 2005 til 2006 steg antallet af ansatte, fordi den kommunale og den statslige skatteforvaltning blev lagt sammen. Tallet for 2005 omfatter også de tidligere kommunalt ansatte, dog kun for november og december måned. Tallet for 2006 omfatter samtlige statslige og kommunalt ansatte (omregnet til fuldtidsansatte).

Fra 2013 blev SKAT og Skatteministeriets departement adskilt igen, og Spillemyndigheden blev etableret som selvstændig myndighed.

 

Vis printvenlig udgave