Vil du vide, hvad registreringsafgiften bliver ved fx import, eksport, ombygning af varebil til personbil eller nedvejning af et køretøj, kan du bede SKAT om et bindende svar.

  • Et bindende svar koster 400 kr.
  • Du skal betale via netbank.
  • Du skal medsende ansøgningen en kopi af registreringsattesten.
  • Svartid: Op til to måneder.
  • Et bindende svar om registreringsafgift er gyldigt i 3 måneder*.

* Gyldigheden ophører dog, hvis der inden udløbet af de 3 måneder sker ændringer i love eller bekendtgørelser, som har betydning for svaret.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?