Skat ved dødsfald

Du skal anmelde dødsfaldet senest to dage efter dødsfaldet. Kirkekontoret giver besked til SKAT, skifteretten, folkeregisteret og andre offentlige myndigheder.

Anmeld dødsfaldet (Personregistrering.dk)

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.