Når du bruger udenlandsk arbejdskraft

Når du bruger udenlandsk arbejdskraft, skal medarbejderne betale skat i Danmark fra første dag. Det gælder også midlertidigt ansatte som sæsonarbejdere og håndværkere.

  • De ansatte skal søge om at få et skattepersonnummer og en forskudsopgørelse med skattekort.
  • Du får et brev med skattepersonnummeret og besked om, hvornår du kan hente skattekortet i eIndkomst.

Ansøg om skattekort og dansk skattepersonnummer

Informationsmøder

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?