Eksport af bil eller MC

Du kan få registreringsafgift tilbage, når du har ført dit køretøj ud af Danmark og afmeldt det i Motorregistret. Sagsbehandlingstiden for værdifastsættelse er ca. 3 uger.

Beregn registreringsafgiften i Motorregistret

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.