Transfer pricing

Transfer pricing drejer sig om prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner. Hermed menes overdragelse af varer, serviceydelser mv. mellem koncernforbundne selskaber, hovedaktionærer eller faste driftssteder.

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal denne prisfastsættelse foretages på armslængdevilkår. Det vil sige, at priser og vilkår skal være fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået mellem uafhængige parter, jf. Ligningsloven § 2.

Selskaber og personer omfattet af SKL § 3 B, stk. 1 skal udfærdige og opbevare skriftlig dokumentation for denne prisfastsættelse, jf. SKL § 3 B, stk. 5.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?