Om eKapital

eKapital er betegnelsen for de obligatoriske pligter til at indberette, som mange virksomheder og organisationer har. eKapital omfatter dog kun de pligter, som ikke er omfattet af eIndkomst (løn). Det er primært finansielle virksomheder, som skal indberette til eKapital, men det kan også være andre typer af virksomheder og private.

Det drejer sig om indberetning af oplysninger på følgende områder:

  • Indskud og udlån
  • Værdipapirer - finansielle kontrakter
  • Pensioner
  • Finansielle oplysninger til udveksling med andre lande (FATCA og CRS)
  • Øvrige områder - gaver, fagforening/A-kasse, lejeindtægter vedr. fritidsbolig, anparter.

Modernisering af eKapitals indberetningsløsninger
SKAT er i gang med at modernisere eKapitals indberetningsløsninger, hvilket du kan læse mere om på Modernisering af Rente.

Abonnér på nyheder og driftsinfo om eKapital 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.