Energibesparelser

Isolering af tag

Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Det betyder, at du ikke kan få fradrag for udskiftning af taget, selvom det sker i forbindelse med efterisolering. Isolering af tag på fx carporte, garager og udestuer er omfattet, hvis taget er del af samme tagkonstruktion som boligens tag.

Indberet dit håndværkerfradrag (servicefradrag) for 2017

Reparation og forbedring af skorsten

Indsættelse af isolerende foring

Indsættelse af filter

Montering af røgsuger

Ændring af skorstenshøjde

Indberet dit håndværkerfradrag (servicefradrag) for 2017

Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas

Nye ruder og vinduer

Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas

Forsatsvinduer

Udskiftning af vinduer og døre i udestuer

Fradraget omfatter ikke:

Vindueshul, der laves om til dørhul og omvendt

Nye vindues- eller dørhuller

Reparation af vinduesrammer mv.

Indberet dit håndværkerfradrag (servicefradrag) for 2017

Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv.

Nye døre (dørlåse er kun omfattet af fradraget ved udskiftning af yderdøre og terrassedøre)

Indberet dit håndværkerfradrag (servicefradrag) for 2017

Isolering af ydervægge

Isolering

Hulmursisolering

Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen, bortset fra lukning af huller til indblæsning af isoleringsmateriale

Indberet dit håndværkerfradrag (servicefradrag) for 2017

Isolering af gulv

Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv

Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Der er altså ikke fradragsret, når du lægger nyt gulv, selvom det sker i forbindelse med efterisolering.

Indberet dit håndværkerfradrag (servicefradrag) for 2017

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg

Radiatortermostatventiler

Vejrkompenseringsanlæg

Urstyring

Udskiftning af radiatorer og rørføring til radiatorer

Fradraget omfatter ikke gulvvarme og rørføring til gulvvarme

Indberet dit håndværkerfradrag (servicefradrag) for 2017

Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring

Bevægelsesfølere, inkl. afledt ledningsarbejde

Dagslysføler, inkl. afledt ledningsarbejde

Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring (intelligente bygningsinstallationer), inkl. afledt ledningsarbejde

Du kan kun få fradrag for udendørsbelysning, hvis lamperne er monteret på selve boligen.

Indberet dit håndværkerfradrag (servicefradrag) for 2017

Solafskærmning af vinduer og glasdøre

Udvendig eller rudeintegreret afskærmning af vinduer og glasdøre, herunder montering af skodder, markiser, persienner, screens (udvendige rullegardiner) og solfilm, samt indvendig solfilm.

Indberet dit håndværkerfradrag (servicefradrag) for 2017

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller

Installation, reparation eller udskiftning af solfangere

Installation, reparation eller udskiftning af solceller - dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller - dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

Du kan ikke få fradrag for arbejde på solcelleanlæg og husstandsvindmøller, hvis der også modtages tilskud i form af offentlig driftsstøtte til disse anlæg.

Indberet dit håndværkerfradrag (servicefradrag) for 2017

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg

Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder

Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler mv.

Etablering af stikledning

Fradraget omfatter ikke reparation eller udskiftning af oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler.

Indberet dit håndværkerfradrag (servicefradrag) for 2017

Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits

Indberet dit håndværkerfradrag (servicefradrag) for 2017

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper

Varmepumper, herunder luft til luft-varmepumper med og uden kølefunktion

Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange

Indberet dit håndværkerfradrag (servicefradrag) for 2017

Installation eller forbedring af ventilation

Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding

Indberet dit håndværkerfradrag (servicefradrag) for 2017

Energirådgivning til energiforbedringer

Du kan kun få fradrag, hvis der foreligger en skriftlig rapport eller lignende som dokumentation for rådgivningsydelsen. Fradraget omfatter ikke lønudgifter til tilstands- og energimærkerapporter, som udarbejdes i forbindelse med salg af bolig.

Indberet dit håndværkerfradrag (servicefradrag) for 2017

Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse

Montering af tætsluttende skodder mv. på yderdøre og vinduer

Indberet dit håndværkerfradrag (servicefradrag) for 2017

Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger

Udskiftning af faste belægninger med permeable (vandgennemtrængelige) belægninger i fx indkørsel og terrasse. Den permeable belægning kan bestå af armeringsfliser og asfalt, fliser og fuger med vandgennemtrængelige egenskaber oven på et bærelag, der kan bestå af grus, skærver eller kassetter.

Indberet dit håndværkerfradrag (servicefradrag) for 2017

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn

Kloakarbejder på egen grund

Udskiftning af kloakrør

Fornyelse og etablering af dræn

Udskiftning og etablering af opsamlingstank

Nedsivningsanlæg

Minirensningsanlæg

Rodzoneanlæg

Højvandslukkere

Regnvandsfaskiner

Fradraget omfatter ikke kloakinspektion.

Indberet dit håndværkerfradrag (servicefradrag) for 2017