Menu

Indberet løn (eIndkomst)

Når du udbetaler løn eller honorarer, skal du indberette det til SKAT. Det gør du ved at logge på TastSelv Erhverv og under fanebladet Ansatte vælge eIndkomst.

Du skal være registreret som arbejdsgiver på virk.dk og tilmeldt som bruger af eIndkomst i TastSelv, før du kan komme i gang.

Du finder en guide til at tilmelde dig som bruger af eIndkomst under Ansatte i TastSelv Erhverv.

eindkomst

Du finder guides til at indberette og betale til eIndkomst under Ansatte i TastSelv Erhverv.

Du kan også ringe på det direkte nummer: 72 22 28 24.

Til dig som er ny arbejdsgiver, er der mere information på siden Ansat din første medarbejder?

Det skal du indberette

Hver måned skal du for hver medarbejder indberette blandt andet:

  • A-indkomst
  • bruttoindkomst
  • feriepenge
  • løntimer
  • A-skat
  • AM-bidrag
  • ATP.

Du skal indeholde A-skat, AM-bidrag og ATP på det tidspunkt, hvor indkomsten bliver udbetalt til medarbejderen. Det gælder også ved aconto-vederlag, forskud og lignende.

Når du har indberettet, beregner eIndkomst automatisk det samlede beløb, du skal betale i A-skat og AM-bidrag for måneden.

Læs mere på

Hvis du en måned ikke udbetaler løn

Er der en måned, hvor du ikke udbetaler løn, skal du lave en nulangivelse.

Hvis du har registreret dig som arbejdsgiver midt i en måned og ikke udbetaler løn i den måned, skal du også lave en nulangivelse.

Virksomhedens status er ændret fra lille til stor

Hvis SKAT har ændret din virksomhed fra lille til stor, skal du huske at indsætte nye indberetningsfrister og betalingsfrister i dit lønsystem.

På dit registreringsbevis i TastSelv Erhverv kan du se, om din virksomhed er registreret som lille eller stor.

Indberetter din virksomhed via et lønbureau, skal du give lønbureauet besked om de nye frister.

Du kan indberette selv eller få andre til det

Du kan selv indberette til SKAT eller få fx en revisor eller et lønbureau til at gøre det.

Du kan finde trin-guiden Få og giv adgang til eIndkomst under Ansatte i TastSelv Erhverv.

 

Udover at indberette selv direkte i eIndkomst i TastSelv Erhverv kan du også indberette på disse måder:

Eget lønsystem

Du kan sende indkomstoplysninger via filer fra et lønsystem på din egen computer.

SKATs indtastningsprogram

Programmet eIndkomst-indberetning kan du bruge til at danne filer til fil-upload til eIndkomst.

Hent indberetningsprogram til eIndkomst

Revisorordningen

I TastSelv Erhverv kan du autorisere en revisor/firma til at indberette for dig. Autorisationen giver samme adgang, som du har. Revisor har samme adgang som den indberetningspligtige virksomhed.

Lønbureau

Ofte står lønbureauet selv for at få den rette adgang, så de kan indberette for dig. Du kan dog også selv give dem adgang via eIndkomst i TastSelv Erhverv. Tjek med dit lønbureau for mere information.

Letløn

LetLøn er et tilvalg til eIndkomst. Når du er tilmeldt beregningsordningen, kan du få hjælp til at beregne dine ansattes A-skat, AM-bidrag, ATP og feriepenge.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?