Blanketnummer
04.012
Formål med og beskrivelse af blanketten

Denne blanket anvendes til at selvangive den årlige indkomst for personer, der har udenlandsk indkomst.
Oplysningerne indgår i årsopgørelsen.
Der skal skrives en blanket for hvert land pr. indkomstår.
Personer der er omfattet af digital pligt skal benytte TastSelv.

Pdf-udgave

Hent blanket 04.012   2017

2016   2015  2014  2013   2012   2011   2010   2009  2008   2007   2006   2005   2004   2003

Hvis du sender blanketten som en vedhæftet fil i en mail til SKAT, skal filen først gemmes på din egen computer, før filen vedhæftes mailen.

Log på TastSelv på skat.dk, klik på Kontakt - Skriv til SKAT - Indsend/Indberet til os (fx blanket).

Blanketten kan også sendes til SKAT, postboks 9, 4930 Maribo. 

 

Du kan se og udfylde din selvangivelse for 2017 i TastSelv fra den 12. marts.

Selvangivelsen sendes først på papir i slutningen af maj 2018.

Hvis du indsender selvangivelsen på papir, kan du først forvente at modtage din årsopgørelse i september 2018. 

 

Henvendelse rettes til
72 22 18 18
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.