Menu

Din virksomhed skal betale regninger på 10.000 kr. og derover digitalt

Når din virksomhed køber varer eller ydelser og betaler mindst 10.000 kr. inklusive moms, skal du:

 • Betale dine regninger digitalt.
 • Eller betale kontant og sende besked til os via TastSelv Erhverv senest i forbindelse med din virksomheds selvangivelsesfrist.

Betaler du mindst 10.000 kr. inklusive moms kontant uden at sende besked til os, må du ikke trække udgiften fra i skat. Hvis din leverandør snyder, kan du også komme til at betale den moms, som din leverandør skulle have betalt.

Sådan sender du en besked om kontanthandel til SKAT

Du skal være tilmeldt kommunikation med SKAT for at kunne sende en besked om kontanthandel. Læs her hvordan du gør: Tilmeld din virksomhed kommunikation med SKAT.

Når du er tilmeldt kommunikation med SKAT, kan du sende en besked om kontanthandel. Du kan finde en guide til, hvordan du gør under Kontakt i TastSelv Erhverv.

Hvis du betaler en fast, løbende ydelse for mindst 10.000 kr. om året

Hvis du fast får leveret en ydelse (fx telefoni, rengøring, husleje, vagt, revision eller har en vedligeholdelsesaftale), hvor de enkelte regninger er på mindre end 10.000 kr., skal du også betale disse regninger digitalt eller sende besked via TastSelv Erhverv, hvis regningerne til den enkelte leverandør er på mindst 10.000 kr. inklusive moms på et år.

Eksempel:

Hvis du får gjort rent for 1.000 kr. om måneden, svarer det til 12.000 kr. på et år. Du skal derfor sørge for at betale digitalt (fx med dankort, via netbank, på posthuset eller i banken). Så mister du ikke din fradragsret for skat, og du slipper for at betale, hvis din leverandør snyder med momsen.

Betalingsmåder, der tæller som digital betaling

 • Betaling fra konto til konto.
 • Betaling på anden måde til modtagerens konto (fx med betalingskort), som sikrer en entydig digital identifikation af betaler og betalingsmodtager.
 • Betaling af indbetalingskort på posthuset eller i et pengeinstitut.
 • Betaling, der fuldt ud afvikles ved byttehandel, modregning eller udligning af mellemregningskonti. Hvis betalingen ikke afvikles fuldt ud, tæller det som kontant betaling.

Betaling med checks tæller som kontant betaling

Fra og med den 15. november 2012 tæller betaling med check som kontant betaling. Det skyldes, at en check - selv som crosset - ikke altid hæves af (og dermed entydigt identificerer) den, der modtager betalingen.

Hvis du har betalt med check i perioden fra og med den 1. juli 2012 til og med den 14. november 2012, skal du ikke betale for eventuelt snyd, og du kan også stadig få fradrag. Det skyldes, at reglerne om, hvad der kan sidestilles med digital betaling, gælder fra den 15. november 2012.

Restbetaling ved bytte, modregning eller udligning ved mellemregning tæller som kontant betaling

Hvis du ikke betaler fuldt ud med det samme, men der er en restbetaling ved bytte, modregning eller udligning ved mellemregning tæller det som kontant betaling. Du skal indberette disse betalinger i TastSelv senest 14 dage efter betalingen for at få fradrag og undgå at komme til at betale for eventuelt snyd.

Eksempler:

Eksempel 1:

Samlet betaling for varer eller ydelser 15.000 kr., hvoraf 6.000 kr. betales, og 9.000 kr. tages i bytte, modregnes eller udlignes ved mellemregning.

 • Der er ikke krav om digital betaling eller indberetning, idet de 6.000 kr. er under 10.000 kr.

Eksempel 2:

Samlet betaling for varer eller ydelser 15.000 kr., hvoraf 11.000 kr. betales, og 4.000 kr. tages i bytte, modregnes eller udlignes ved mellemregning.

 • Der er krav om enten digital betaling eller indberetning af de 11.000 kr., der skal betales i forbindelse med byttehandlen, som beløb efter modregning eller ved udligning af mellemregningskonti.
 • Der er ikke krav om digital betaling eller indberetning af de 4.000 kr.

Både digital og kontant betaling

Hvis du køber varer eller ydelser for 10.000 kr. eller mere og betaler en del af beløbet kontant, skal du via TastSelv Erhverv give os besked om den del af købet, der er betalt kontant.

Du skal indberette det senest i forbindelse med din virksomheds selvangivelsesfrist.

Giver du os ikke besked, har din virksomhed ikke fradrag for den del af købet, der er betalt kontant. Samtidig risikerer du, at din virksomhed skal betale momsen af det kontante beløb til SKAT, hvis leverandøren ikke afregner momsen.

Hvis du har taget fradrag for en kontant betaling, som ikke er indberettet

Hvis du har taget fradrag for en udgift på mindst 10.000 kr. inklusive moms, som du har betalt kontant, men ikke indberettet inden for fristen, skal du gøre følgende:

 • Hvis betalingen skete i dette år, skal du regulere det fratrukne beløb tilbage, så du ikke tager fradraget.
 • Hvis betalingen sker efter udløbet af indkomståret, skal du skrive det tidligere fratrukne beløb på som en indtægt i det indkomstår, hvor betalingen sker.

Når du bruger en udenlandsk virksomhed

Hvis det er en udenlandsk virksomhed, der udfører arbejde for dig, skal du bede om dokumentation for, at virksomheden står i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Hvis du ikke får denne dokumentation, skal du give besked til Arbejdstilsynet senest tre dage efter, at arbejdet er gået i gang. Ellers risikerer du en bøde på 10.000 kr.

Du kan selv slå virksomheder op i RUT-registeret:

Slå op i RUT-registeret (indberet.virk.dk)

Kontakt Arbejdstilsynet

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning

Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?