Menu

Skattekontoen

Skattekontoen giver dig et samlet overblik over din virksomheds indberetninger, opkrævninger samt ind- og udbetalinger til og fra SKAT.

Det dækker Skattekontoen

Skattekontoen giver dig et samlet overblik over, hvad du har indberettet og betalt, og hvad du skylder i blandt andet moms, lønsumsafgift, A-skat og AM-bidrag, selskabsskat, a conto-selskabsskat, udbytteskat, punkt- og miljøafgifter, andre afgifter samt gebyrer og renter.

Du kan også se eventuel gæld, som vi har sendt til inddrivelse.

Du har en Skattekonto pr. cvr-nr. eller SE-nr. Har din virksomhed flere SE-numre, har du en Skattekonto pr. SE-nr. 

Har du en personligt ejet virksomhed, er din B-skat ikke omfattet af Skattekontoen. B-skat skal du stadig betale via din forskudsopgørelse i TastSelv Borger.

Liste over afgifter og skatter omfattet af Skattekontoen

Betaling til Skattekontoen

Se din indberetning på Skattekontoen

 • Du indberetter via TastSelv Erhverv.
 • Du vil få påmindelsesmails fra TastSelv Erhverv, når det er tid til at indberette.

Sådan ser en indberetning ud på Skattekontoen

Når du har indberettet, vil du normalt kunne se din indberetning dagen efter på din Skattekonto.

Hvis du har indberettet, at du skal betale et beløb, vil beløbet stå som et negativt beløb. En opkrævning er altså et minus på kontoen.

Hvis du har indberettet, at du skal have et beløb tilbage, altså et tilgodehavende, vil beløbet stå som et positivt beløb. Et tilgodehavende er altså et plus på kontoen.

Hvis du indberetter, at du skal betale, inden indberetnings- og betalingsfristen, vil beløbet stå som en negativ, fremtidig postering på Skattekontoen. Beløbet flytter op under Aktuelle posteringer, når datoen for sidste rettidige betalingsdato nås.

Hvis du indberetter, at du skal have penge tilbage, vil beløbet stå som en positiv, fremtidig postering på Skattekontoen uden en dato. Når beløbet bliver godkendt, flytter beløbet op under Aktuelle posteringer, og datoen vil være identisk med godkendelsesdatoen.

Betaling til Skattekontoen

Hvis du ikke indberetter

Hvis du ikke indberetter, laver vi en foreløbig fastsættelse. Den foreløbige fastsættelse vil indgå på Skattekontoen på samme måde, som hvis du havde indberettet. Når vi modtager din indberetning, erstatter din indberetning den foreløbige fastsættelse.

Når din virksomhed har penge til gode

Udbetalinger sker til virksomhedens NemKonto

De beløb, du har stående på virksomhedens Skattekonto, udbetaler SKAT til virksomhedens NemKonto. Vi udbetaler som udgangspunkt kun beløb på over 200 kr. Hvis du vil have udbetalt et beløb på 200 kr. og derunder, skal du derfor ringe til SKAT på 72 22 18 18. 

Vi udbetaler ikke penge, før vi har tjekket, om du har gæld eller øvrige beløb med betalingsfrist til os inden for de næste fem hverdage (bankdage). Hvis det ikke er tilfældet, sender vi pengene til udbetaling den næste bankdag, men alt efter hvilken bank du har, kan der godt gå en bankdag mere, før du kan se pengene på din NemKonto.

Du kan ændre din udbetalingsgrænse

Hvis du ikke selv har sat en udbetalingsgrænse, vil alle tilgodehavender over 200 kr. blive udbetalt.

Du kan selv ændre udbetalingsgrænsen på din Skattekonto i menuen Udbetalingsgrænse. Udbetalingsgrænsen kan højst være 200.000 kr. SKAT giver ikke dispensation for reglen om udbetalingsgrænse på højst 200.000 kr.

Eksempel: En virksomhed, som har en udbetalingsgrænse på 200.000 kr., og som har en saldo på 200.500 kr., får udbetalt 500 kr. Hvis saldoen er 200.190 kr., bliver de overskydende 190 kr. ikke udbetalt, da der ikke udbetales beløb på 200 kr. og derunder fra Skattekontoen.

Hvis du har sat en udbetalingsgrænse, men gerne vil have dit tilgodehavende på din Skattekonto udbetalt, skal du ændre udbetalingsgrænsen til 0 kr. I så fald kan du få udbetalt beløb på over 200 kr. Hvis du vil have udbetalt et beløb på 200 kr. og derunder, skal du ringe til SKAT på 72 22 18 18. 

Selv om du hæver din udbetalingsgrænse, vil tilgodehavender altid kunne bruges til modregning, hvis du har gæld til andre myndigheder.  

Vi tjekker først, om du har gæld

Skal du have penge tilbage fra SKAT, tjekker vi automatisk, om du har gæld, før pengene bliver udbetalt til din virksomheds NemKonto. Det gælder også gæld, som er sendt til inddrivelse.

Kreditrente

 • Fra 1. september 2015: 0 procent.
 • Fra 1. januar 2014 - 31. august 2015: 0,1 procent pr. måned, dog maksimalt af 5.000 kr. 

Hvis din virksomhed ikke betaler til tiden (ikke told)

Disse regler gælder ikke for told. Læs om renter af told nedenfor under Hvis din virksomhed ikke betaler told til tiden.

Rentetilskrivning

Hvis beløb ikke betales til tiden, løber der renter på fra sidste rettidige betalingsdato og frem til betalingstidspunktet. Det gælder også gebyrer.

 • Satsen er 0,8 procent om måneden (fra 1. januar 2014). 
 • Renten revideres en gang årligt og næste gang ved udgangen af 2016.

Renter beregnes som en saldorente. I praksis vil det sige, at renten beregnes dagligt på baggrund af den skyldige saldo. Rentesatsen er fælles for alle krav, der indgår i saldoen. Den beregnede rente tilskrives en gang om måneden og indgår i den skyldige saldo.

Eksempel på renteberegning

Dato Saldo
12. september -11.000
10. september -22.000
1. september -10.000

For september bliver der beregnet rente på 0,8 procent:

 • af saldoen på 10.000 kr. i 9 dage fra og med den 2. til den 10.
 • af saldoen på 22.000 kr. i 2 dage fra og med den 11. til den 12.
 • af saldoen på 11.000 kr. i 18 dage fra og med den 13. til og med den 30.

Det beregnede beløb vil indgå i den rentebærende saldo fra den 30. september.

Hvis du ønsker at få opgjort din saldo inkl. renter pr. en bestemt dato, kan du ringe til os på 72 22 18 18.

Du kan ikke trække renten fra. 

Rykkerproces og overdragelse til inddrivelse (gæld)

Du får en rykker, når du skylder over 5.000 kr.

 • Rykkeren sendes, så snart du skylder over 5.000 kr. I praksis betyder det efter 5 hverdage.
 • Rykkeren sendes på hele saldoen.
 • Når rykkeren sendes, opkræver vi samtidig et rykkergebyr på 65 kr.
 • Rykkeren udsendes med en frist på 8 hverdage.
 • Hvis vi efter yderligere 3 hverdage ikke har modtaget din betaling, så overdrager vi hele saldoen til inddrivelse.
 • Når et beløb bliver overdraget til inddrivelse, bliver posteringen markeret med "Inddrivelse" på Kontostatus og Kontoudtog.
 • Der beregnes renter på Skattekontoen helt frem til udgangen af måneden, uanset om beløbet allerede er overdraget til inddrivelse, for eksempel den 5. i måneden.   
 • For ophørte virksomheder rykkes der for beløb på over 200 kr. Læs mere nedenfor under Bagatelgrænser for ophørte virksomheder.

Hvis din virksomhed ikke betaler told til tiden

Ny rentemetode på Skattekontoen fra den 1. maj 2016

Der er udviklet en ny metode til at beregne renter af toldfordringer på Skattekontoen. Den nye rentemetode er udviklet på grund af det nye EU toldkodeks.

Toldfordringer skal fremover beregnes med simpel rente. Det betyder, at der ikke må beregnes renter af renter. Desuden beregnes toldfordringer med deres egen rentesats.

Indtil den 1. maj 2016 blev alle renter beregnet dagligt på baggrund af den skyldige saldo. Rentesatsen var fælles for alle krav, der indgik i saldoen (dvs. både toldfordringer og alle andre krav omfattet af Skattekontoen). Den beregnede rente blev tilskrevet en gang om måneden og indgik i den skyldige saldo (dvs. renters rente).

Dette er stadigvæk gældende for alle andre krav end toldfordringer.

Der er nu to rentetyper på Skattekontoen:

 • Saldorente (ikke for told)

 • Toldrente (kun for told)

Ingen renteberegning på toldfordringer under 75 kr. (10 EUR):

Hvis den oprindelige toldfordring er under 75 kr., bliver der ikke beregnet renter af den.

Der beregnes dog stadig renter, hvis virksomheden delvis betaler sin toldfordring,  og saldoen på den enkelte toldfordring ender under 75 kr.

Eksempel: Toldfordringen er på 150 kr. Virksomheden betaler 100 kr., så toldfordringen kommer ned under 75 kr. Der beregnes stadig renter af de 50 kr., der er tilbage af toldfordringen. 

Ændring af toldrentesats hver måned

 • Rentesatsen for toldfordringer opdateres én gang månedligt til den rente, som er debetrente fra Nationalbanken + 2 procent point.

 • Opdatering sker hver den 1. i måneden. Nationalrenten har ikke ændret sig siden januar 2015.

Rykkerproces og overdragelse til inddrivelse (gæld)

Toldfordringer og andre fordringer håndteres efter samme rykkerproces, som før. Det vil sige:

Du får en rykker, når du skylder over 5.000 kr.

 • Rykkeren sendes, så snart du skylder over 5.000 kr. I praksis betyder det efter 5 hverdage.
 • Rykkeren sendes på hele saldoen.
 • Når rykkeren sendes, opkræver vi samtidig et rykkergebyr på 65 kr.
 • Rykkeren udsendes med en frist på 8 hverdage.
 • Hvis vi efter yderligere 3 hverdage ikke har modtaget din betaling, så overdrager vi hele saldoen til inddrivelse.
 • Når et beløb bliver overdraget til inddrivelse, bliver posteringen markeret med "Inddrivelse" på Kontostatus og Kontoudtog.
 • Der beregnes renter på Skattekontoen helt frem til udgangen af måneden, uanset om beløbet allerede er overdraget til inddrivelse, for eksempel den 5. i måneden.
 • For ophørte virksomheder rykkes der for beløb på over 200 kr. Læs mere nedenfor under Bagatelgrænser for ophørte virksomheder. 

Når toldfordringer overdrages til inddrivelse, bliver der opkrævet renter på Skattekontoen frem til udgangen af måneden, og renteberegningen i inddrivelsen starter fra den første dag i den næste måned.

Bagatelgrænse for ophørte virksomheder

Fra den 1. juli 2016 er der en ny bagatelgrænse på 200 kr., så det bliver nemmere for virksomhederne og nemmere for SKAT: 

 • Højere grænse i forhold til udbetalinger

 • Ingen rykkere på gæld på 200 kr. og derunder for ophørte virksomheder

 • Ingen renter på gæld på 200 kr. og derunder for ophørte virksomheder

 • SKAT indtægtsfører beløb på 200 kr. og derunder efter 3 år for ophørte virksomheder, dvs. SKAT fjerner pengene fra virksomhedens Skattekonto og overfører dem til statskassen.

Ingen saldorenter hvis saldoen er 200 kr. eller derunder

Ophørte virksomheder med en saldo på 200 kr. eller derunder vil ikke blive tilskrevet saldorenter i den periode, hvor gælden er 200 kr. eller derunder.

Hvis virksomhedens gæld øges, bliver renter tilskrevet fra den dato, hvor gælden overstiger 200 kr. Omvendt vil rentetilskrivningen stoppe fra den dag, hvor beløbet ender på 200 kr. eller derunder.

Selvom dette kun vedrører saldorenter, så beregnes den samlede saldo ud fra alle fordringer inkl. toldfordringer

Eksempel: Virksomheden har en gæld på 175 kr., da de ophører den 31. juli 2016. Renteberegningen stopper samme dato, da beløbet er mindre end 200 kr. Den 1. august 2016 indsender virksomhedens revisor en momsefterangivelse på 180 kr. Efterangivelsen har sidste rettidige betalingsdag den 15. august 2016, og den betales ikke til tiden. Renteberegningen genoptages fra den 15. august 2016, da den samlede gæld nu er over 200 kr.

Toldrenter beregnes stadigvæk

Reglerne om ingen rentetilskrivning for gæld på  200 kr. og derunder gælder ikke toldrenter. Derfor beregnes der stadigvæk renter af toldfordringer, selvom saldoen er på 200 kr. eller derunder.

Eksempel 1: Den ophørte virksomhed har en gæld på 150 kr., der består af 60 kr. moms og 90 kr. told. Der beregnes toldrente af de 90 kr., men der beregnes ikke saldorente af de 60 kr.

Eksempel 2: En ophørt virksomhed har en samlet gæld på 210 kr., der består af en toldfordring på 110 kr., en toldfordring på 70 kr. og en momsfordring på 30 kr. Her beregnes saldorente af de 30 kr. og toldrente af de 110 kr. Der beregnes ikke rente af de 70 kr., da denne toldfordring er under minimumsgrænsen på 75 kr. (10 euro).

Indtægtsføring af beløb på 200 kr. og derunder 

Ophørte virksomheder vil på grund af ændring af bagatelgrænsen på 200 kr. for udbetaling ikke få udbetalt beløb på 200 kr. eller derunder.

Ophørte virksomheder skal derfor kontakte SKAT inden for 3 år efter deres afmeldelsesdato, hvis de vil have beløb på 200 kr. eller derunder udbetalt.  Ellers vil SKAT indtægtsføre beløbet 3 år efter virksomhedens ophør, dvs. fjerne beløbet fra virksomhedens Skattekonto og overføre det til statskassen. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning

Hvad er med på skattekontoen?

Fordringstype:

Kan dække over:

Overskrift på skattekontoen:

A-skat

FF

A-skat mv.

A-skat

Efterbetalinger

A-skat mv.

A-skat

 

A-skat mv.

A-skat, Grønlandsk

FF

A-skat - grønland

A-skat, Grønlandsk

Efterbetalinger

A-skat - grønland

A-skat, Grønlandsk

 

A-skat - grønland

A-skat, Arbejdsudleje

 

A-skat mv. arbejdsudleje

Refusion af stenfiskerfartøjer

Efterbetalinger

Punktafgifter

Refusion af stenfiskerfartøjer

A-skat, udb rejse/befordring 

Refusion af stenfiskefartøjer

A-skat, udb rejse/befordring

Efterbetalinger

A-skat mv. - arbejdsgiverbetal

A-skat, udb rejse/befordring

 

A-skat mv. - arbejdsgiverbetal

SLUT special rente, bøder m.m.

Skattekontoen §5

Dagbøder - skattekontrolloven

Bo- og gaveafgift

 

Bo- og gaveafgift

Stempelafgifter

Efterbetalinger

Stempelafgift

Stempelafgifter

 

Stempelafgift

Tinglysningsafgift

FF

Tinglysningsafgift

Tinglysningsafgift

Efterbetalinger

Tinglysningsafgift 

Tinglysningsafgift

 

Tinglysningsafgift 

Tinglysningsafgift, private

 

Tinglysningsafgift - private

Bøder-Konfiskationer

Toldlovgivningen

Bøder

Bøder-Konfiskationer

Afgiftslovgivningen

Bøder

Bøder-Konfiskationer

Indkomstbeskatning

Bøder

Bøder-Konfiskationer

Militær straffelov

Bøder

Bøder-Konfiskationer

Statslig andel

Bøder

Bøder-Konfiskationer

Fiskerilov

Bøder

Bøder-Konfiskationer

Mælk/æg

Bøder

Bøder-Konfiskationer

Foderstoflov

Bøder

Merværdiafgift

FF

Moms

Merværdiafgift

Efterbetalinger

Moms

Merværdiafgift

 

Moms

Forskudsvis udb. moms -udb

 

Moms forskudsvis udbetaling af

Forskudsvis udb. moms-opkr

 

Moms regulering af forskudsvis

Stenkulsafgift m.v.

FF

Punktafgifter

Stenkulsafgift m.v.

Efterbetalinger

Punktafgifter

Stenkulsafgift m.v.

 

Punktafgifter

El afgift

FF

Punktafgifter

El afgift

Efterbetalinger

Punktafgifter

El afgift

 

El afgift

Natur-og bygasafgift

FF

Punktafgifter

Natur-og bygasafgift

Efterbetalinger

Punktafgifter

Natur-og bygasafgift

 

Natur-og bygasafgift

Visse olieproduktafgifter     

FF

Punktafgifter

Visse olieproduktafgifter     

Efterbetalinger

Punktafgifter

Visse olieproduktafgifter

 

Punktafgifter

Benzinafgift

FF

Punktafgifter

Benzinafgift

Efterbetalinger

Punktafgifter

Benzinafgift

 

Punktafgifter

Ansvarsforsik.f. motorkøretø

FF

Ansvarsforsikring for motorkør

Ansvarsforsik.f. motorkøretø

Efterbetalinger

Ansvarsforsikring for motorkør

Ansvarsforsik.f. motorkøretø

 

Ansvarsforsikring for motorkør

Kuldioxidafg af visse energpr

FF

Punktafgifter

Kuldioxidafg af visse energpr

Efterbetalinger

Punktafgifter

Kuldioxidafg af visse energpr

 

Punktafgifter

Kvælstofoxider

FF

Kvælstofoxider

Kvælstofoxider

Efterbetalinger

Kvælstofoxider

Kvælstofoxider

 

Kvælstofoxider

Metanafgift

FF

Punktafgifter

Metanafgift

Efterbetalinger

Punktafgifter

Metanafgift

 

Methanafgift

Svovlafgift

FF

Svovlafgift

Svovlafgift

Efterbetalinger

Svovlafgift

Svovlafgift

 

Svovlafgift

Emballageafgift,engangsserv 

FF

Engangsservice

Emballageafgift,engangsserv  

Efterbetalinger

Engangsservice

Emballageafgift,engangsserv  

 

Engangsservice

Emballageafgift

FF

Punktafgifter

Emballageafgift

Efterbetalinger

Punktafgifter

Emballageafgift

 

Emballageafgift

Emballageafgift, blød PVC foli

FF

PVC folier

Emballageafgift,blød PVC foli

Efterbetalinger

PVC folier

Emballageafgift,blød PVC foli

 

PVC folier

CFC, samt HFC, PFC -og SF6-a

FF

CFC dækningsafgift - varemodta

CFC, samt HFC, PFC-og SF6-a

Efterbetalinger

CFC dækningsafgift - varemodta

CFC, samt HFC, PFC-og SF6-a

 

CFC dækningsafgift - varemodta

Klored.opløsn.midler

FF

Klorerede opløsningsmidler

Klored.opløsn.midler

Efterbetalinger

Klorerede opløsningsmidler

Klored.opløsn.midler

 

Klorerede opløsningsmidler

Bekæmpelsesmidler

FF

Bekæmpelsesmidler

Bekæmpelsesmidler

Efterbetalinger

Bekæmpelsesmidler

Bekæmpelsesmidler

 

Bekæmpelsesmidler

Visse vækstfremmere

FF

Antibiotika og vækstfremmere

Visse vækstfremmere

Efterbetalinger

Antibiotika og vækstfremmere

Visse vækstfremmere

 

Antibiotika og vækstfremmere

Affaldsafgift

FF

Affaldsafgift

Affaldsafgift

Efterbetalinger

Affaldsafgift

Affaldsafgift

 

Affaldsafgift

Råstofmaterialer, afgift

FF

Råstofafgift

Råstofmaterialer, afgift

Efterbetalinger

Råstofafgift

Råstofmaterialer, afgift

 

Råstofafgift

Spildevandsafgift

FF

Spildevand

Spildevandsafgift

Efterbetalinger

Spildevand

Spildevandsafgift

 

Spildevand

Ledningsført vand, afgift

FF

Ledningsført vand

Ledningsført vand, afgift

Efterbetalinger

Ledningsført vand

Ledningsført vand, afgift

 

Ledningsført vand

Ni-Cd batterier

FF

Nikkelcadmium batterier

Ni-Cd batterier

Efterbetalinger

Nikkelcadmium batterier

Ni-Cd batterier

 

Nikkelcadmium batterier

PVC og Ftalater

FF

PVC og ftalater

PVC og Ftalater

Efterbetalinger

PVC og ftalater

PVC og Ftalater

 

PVC og ftalater

Kvælstofsafgift

FF

Kvælstof indeholdt i gødning

Kvælstofsafgift

Efterbetalinger

Kvælstof indeholdt i gødning

Kvælstofsafgift

 

Kvælstof indeholdt i gødning

Foderfosfatafgift

FF

Mineralsk fosfor i foderfosfat

Foderfosfatafgift

Efterbetalinger

Mineralsk fosfor i foderfosfat

Foderfosfatafgift

 

Mineralsk fosfor i foderfosfat

Spil på væddeløb

Efterbetalinger

Punktafgifter

Spil på væddeløb

 

Spil på væddeløb

Gevinst, afg. af - lotteri mv

Efterbetalinger

Punktafgifter

Gevinst, afg. af - lotteri mv

 

Gevinstafgift lotteri

Klasselotteriet

Efterbetalinger

Spil klasselotteriet

Klasselotteriet

 

Spil klasselotteriet

Spil - gevinstopsparing

FF

Spil Gevinstopsparing

Spil - gevinstopsparing

Efterbetalinger

Spil Gevinstopsparing

Spil - gevinstopsparing

 

Spil Gevinstopsparing

Tipning (omsætningafg)

Efterbetalinger

Punktafgifter

Tipning (omsætningafg)

 

Tipning omsætningsafgift

Spil - væddemål, afgift af

FF

Spil væddemål

Spil - væddemål, afgift af

Efterbetalinger

Spil væddemål

Spil - væddemål, afgift af

 

Spil væddemål

Kasinoafgift

FF

Kasinoafgift

Kasinoafgift

Efterbetalinger

Kasinoafgift

Kasinoafgift

 

Kasinoafgift

Spil -online kasino, afgift af

FF

Spil online kasino

Spil -online kasino, afgift af

Efterbetalinger

Spil online kasino

Spil -online kasino, afgift af

 

Spil online kasino

Gevinstgivende spilleautoma

FF

Gevinstgivende spilleautomater

Gevinstgivende spilleautoma

Efterbetalinger

Gevinstgivende spilleautomater

Gevinstgivende spilleautoma

 

Gevinstgivende spilleautomater

Gevinstg. spilleautom. - Geby

Efterbetalinger

Punktafgifter

Gevinstg. spilleautom. - Geby

 

Gebyr for gevinstgivende spill

Gebyr ansøgn turneringspok

 

Gebyr ansøgning turneringspoke

Spiritusafgift

FF

Punktafgifter

Spiritusafgift

Efterbetalinger

Punktafgifter

Spiritusafgift

 

Spiritusafgift

Vinafgift

FF

Punktafgifter

Vinafgift

Efterbetalinger

Punktafgifter

Vinafgift

 

Vinafgift

Ølafgift

FF

Punktafgifter

Ølafgift

Efterbetalinger

Punktafgifter

Ølafgift

 

Ølafgift

Alkoholsodavand, tillægsafgi

FF

Punktafgifter

Alkoholsodavand, tillægsafgi

Efterbetalinger

Punktafgifter

Alkoholsodavand, tillægsafgi

 

Alkoholsodavand

Tobaksafgift

FF

Punktafgifter

Tobaksafgift

Efterbetalinger

Punktafgifter

Tobaksafgift

 

Tobaksafgift

Chokoladeafgift

FF

Chokolade og sukkervarerafgift

Chokoladeafgift

Efterbetalinger

Chokolade og sukkervarerafgift

Chokoladeafgift

 

Chokolade og sukkervarerafgift

Konsumisafgift

FF

Konsumis

Konsumisafgift

Efterbetalinger

Konsumis

Konsumisafgift

 

Konsumis

Mineralvandsafgift

FF

Mineralvandsafgift

Mineralvandsafgift

Efterbetalinger

Mineralvandsafgift

Mineralvandsafgift

 

Mineralvandsafgift

Fedtafgift (Mættet fedt)

FF

Punktafgifter

Fedtafgift (Mættet fedt)

Efterbetalinger

Punktafgifter

Fedtafgift (Mættet fedt)

 

Afgift/dækningsafgift af mætte

Lov om forskellige forbr.afg.

FF

Punktafgifter

Lov om forskellige forbr.afg.

Efterbetalinger

Punktafgifter

Lov om forskellige forbr.afg.

 

Forbrugsafgift

Lystfartøjsforikring

FF

Lønsum

Lystfartøjsforikring

Efterbetalinger

Lønsum

Lystfartøjsforikring

 

Lønsumsafgift årsregulering

Diverse Told og Afgifter

 

Diverse Told og Afgifter -rej

Lønsumsafgift

FF

Lønsum

Lønsumsafgift

Efterbetalinger

Lønsum

Lønsumsafgift

 

Lønsumsafgift årsregulering

Told

Efterbetalinger

Importspecifikation - Told m.v

Told

 

Told

AM-bidrag, indeholdelsesplig

FF

A-skat mv.

AM-bidrag, indeholdelsesplig

Efterbetalinger

A-skat mv.

AM-bidrag, indeholdelsesplig

 

AM-bidrag

AM-bidrag,arbejdsudleje

 

A-skat mv. arbejdsudleje

AM-bidrag udb rejse/befordri

Efterbetalinger

A-skat mv. - arbejdsgiverbetal

AM-bidrag udb rejse/befordri

 

A-skat mv. - arbejdsgiverbetal

AM-bidrag, kulbrinteskat

 

Kulbrinteskat manuel

AM-bidrag, pensionsinstitutte  

FF

AM-bidr - pensionsinsti aconto

AM-bidrag, pensionsinstitutte   

Efterbetalinger

AM-bidr - pensionsinsti aconto

AM-bidrag, pensionsinstitutte   

 

AM-bidrag - pensionsinstitutte

Dæk, gebyr af

Efterbetalinger

Gebyr på dæk

Dæk, gebyr af

 

Gebyr på dæk

Tilskud CO2-afgift

Efterbetalinger

Punktafgifter

Tilskud CO2-afgift

 

Tilskud CO2-afgift

Miljøbidrag, udtjente biler

FF

Punktafgifter

Miljøbidrag, udtjente biler

Efterbetalinger

Punktafgifter

Miljøbidrag, udtjente biler

 

Miljøbidrag, udtjente biler

Ludomaniafgift

FF

Gevinstgivende spilleautomater

Ludomaniafgift

Efterbetalinger

Punktafgifter

Ludomaniafgift

 

Gevinstgivende spilleautomater

Råstofindvinding fra havet

 

Råstofindvinding fra havet

Diverse

FF

Gebyr FF AM-bidrag pensionsins

Diverse

Gebyr

Rykkergebyr

Udbytteskat

 

Udbytteskat

Udbytteskat, store virksomhe

 

Udbytteskat

Udbytteskat modr. Selskabss

Korrektion, indeholdt udbytt

Udbytteskat, udbetaling

Udbytteskat modr. Selskabss

Korrektion, indeholdt udbytt

Årsopgørelse

Udbytteskat modr. Selskabss

Udbytteskat

Udbytteskat, udbetaling

Udbytteskat modr. Selskabss

Udbytteskat

Årsopgørelse

Udbytteskat modr. Selskabss

Korrektion, indeholdt udbytt

Udbytteskat, udbetaling

Udbytteskat modr. Selskabss

Korrektion, indeholdt udbytt

Årsopgørelse

Royaltyskat

 

Royaltyskat

Royaltyskat, store virksomhe

 

Royaltyskat

Selskabsskat

Friv.Afsl.Ans. Ej ac

Selskabsskat, frivilling indb

Selskabsskat

Friv.Afsl.Ans.EjIndsl.

Selskabsskat, frivilling indb

Selskabsskat

Friv.Afsl.Ans Indslusn.

Selskabsskat, frivilling indb

Selskabsskat

Særindkomst - Datter

Selskabsskat særindkomst ompos

Selskabsskat

Eftergivet

Selskabsskat

Selskabsskat

Uerholdelig

Selskabsskat

Selskabsskat

Rate 1,Ordinær

Selskabsskat

Selskabsskat

Rate 1,FrivIndb.EjIndsl

Selskabsskat - frivillig indbe

Selskabsskat

FrivIndb.Indslusning

Selskabsskat - frivillig indbe

Selskabsskat

Rate 2, Ordinær

Selskabsskat

Selskabsskat

Rate 2,FrivIndb.EjIndsl

Selskabsskat - frivillig indbe

Selskabsskat

FrivIndbet.Indslusning

Selskabsskat - frivillig indbe

Selskabsskat, manuel

 

Selskabsskat manuel

Fondsskat

Friv.Afsl.Ans. Ej ac

Fondsskat, frivilling indb ved

Fondsskat

Friv.Afsl.Ans.EjIndsl.

Fondsskat, frivilling indb ved

Fondsskat

Friv.Afsl.Ans Indslusn.

Fondsskat, frivilling indb ved

Fondsskat

Særindkomst - Datter

Fondsskat særindkomst omposter

Fondsskat

Eftergivet

Selskabsskat

Fondsskat

Uerholdelig

Selskabsskat

Fondsskat

Rate 1,Ordinær

Selskabsskat

Fondsskat

Rate 1,FrivIndb.EjIndsl

Fondsskat - frivillig indbetal

Fondsskat

FrivIndb.Indslusning

Fondsskat - frivillig indbetal

Fondsskat

Rate 2, Ordinær

Selskabsskat

Fondsskat

Rate 2,FrivIndb.EjIndsl

Fondsskat - frivillig indbetal

Fondsskat

FrivIndbet.Indslusning

Fondsskat - frivillig indbetal

Fondsskat, manuel

 

Fondsskat manuel

Kulbrinteskat

Friv.Afsl.Ans. Ej ac

Kulbrinteskatskat, frivilling

Kulbrinteskat

Friv.Afsl.Ans.EjIndsl.

Kulbrinteskatskat, frivilling

Kulbrinteskat

Friv.Afsl.Ans Indslusn.

Kulbrinteskatskat, frivilling

Kulbrinteskat

Særindkomst - Datter

Kulbrinteskat særindkomst ompo

Kulbrinteskat

Uerholdelig

Selskabsskat

Kulbrinteskat

Rate 1,Ordinær

Kulbrinteskat acontoskat ordin

Kulbrinteskat

Rate 1, FrivIndb.EjIndsl

Kulbrinteskat - frivillig indb

Kulbrinteskat

FrivIndb.Indslusning

Kulbrinteskat - frivillig indb

Kulbrinteskat

Rate 2, Ordinær

Kulbrinteskat acontoskat ordin

Kulbrinteskat

Rate 2,FrivIndb.EjIndsl

Kulbrinteskat - frivillig indb

Kulbrinteskat

FrivIndbet.Indslusning

Kulbrinteskat - frivillig indb

30%-skat iht kulbrintesk.lov

 

Kulbrinteskat manuel

Selskabsskat iht kul.br.sk.lov

 

Kulbrinteskat manuel

Kulbrinteskat,manuel

 

Kulbrinteskat manuel

Renteskat

 

Renteskat

Renteskat (store virksomheder)

 

Renteskat

Slutskat/Selskabsskat

Restskattetillæg

Årsopgørelse

Slutskat/Selskabsskat

Skattetillæg

Årsopgørelse

Slutskat/Selskabsskat

Slutskat

Årsopgørelse

Slutskat/Selskabsskat

Acontoskat, regulering

Årsopgørelse

Slutskat/Selskabsskat

%-tillæg friv. indbetaling

Årsopgørelse

Slutskat/Selskabsskat

%-fradrag friv. indbetaling

Årsopgørelse

Slutskat/Selskabsskat

Eftergivet

Selskabsskat

Slutskat/Selskabsskat

Uerholdelig

Selskabsskat

Slutskat/Selskabsskat

Procentgodtgørelse

Årsopgørelse

Slutskat/Kulbrinteskat

Restskattetillæg

Årsopgørelse

Slutskat/Kulbrinteskat

Skattetillæg

Årsopgørelse

Slutskat/Kulbrinteskat

Slutskat

Årsopgørelse

Slutskat/Kulbrinteskat

Acontoskat, regulering

Årsopgørelse

Slutskat/Kulbrinteskat

%-tillæg friv. indbetaling

Årsopgørelse

Slutskat/Kulbrinteskat

%-fradrag friv.indbetaling

Årsopgørelse

Slutskat/Kulbrinteskat

Eftergivet

Selskabsskat

Slutskat/Kulbrinteskat

Uerholdelig

Selskabsskat

Slutskat/Kulbrinteskat

Procentgodtgørelse

Årsopgørelse

Slutskat/Fondsskat

Restskattetillæg

Årsopgørelse

Slutskat/Fondsskat

Skattetillæg

Årsopgørelse

Slutskat/Fondsskat

Slutskat

Årsopgørelse

Slutskat/Fondsskat

Acontoskat, regulering

Årsopgørelse

Slutskat/Fondsskat

%-tillæg friv. indbetaling

Årsopgørelse

Slutskat/Fondsskat

%-fradrag friv.indbetaling

Årsopgørelse

Slutskat/Fondsskat

Eftergivet

Selskabsskat

Slutskat/Fondsskat

Uerholdelig

Selskabsskat

Slutskat/Fondsskat

Procentgodtgørelse

Årsopgørelse

Goodwill, selskabsskat

Uerholdelig

Selskabsskat

Goodwill, selskabsskat

 

Selskabsskat - årsopgørelse

Goodwill, selskabsskat

 

Årsopgørelse

Arbejdsskadeafgift

FF

 

Arbejdsskadeafgift

Efterbetalinger

 

Arbejdsskadeafgift

 

 

Reklameafgift

FF

 

Reklameafgift

Efterbetalinger

 

Reklameafgift

 

 

Skadesforsikring

FF

 

Skadesforsikring

Efterbetalinger

 

Skadesforsikring

 

 

Bærbare batterier

FF

Punktafgifter

Bærbare batterier

Efterbetalinger

Punktafgifter

Bærbare batterier

 

Punktafgifter

Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?