Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2005.550.ØLRInddrivelse - udlæg - arv01-11-05Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.548.ØLRBestyrelsesmedlemmers ansvar - konkurs - ligelig fordeling til kreditorerne01-12-05Inddrivelse + ToldDom
SKM2005.507.ØLRStraffesag - momssvig - uregistreret momsvirksomhed27-09-04StrafDom
SKM2005.505.ØLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser - fortsat forbrydelse14-09-04StrafDom
SKM2005.503.ØLRFri bil - flere biler02-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2005.501.ØLRToldtarifering - trehjulet scooter - Trike01-12-05ToldDom
SKM2005.499.ØLRPeriodisering - hensættelser - indtræden af skattepligt06-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.495.ØLRAfskrivningsgrundlag - ombygning - lejede lokaler - interesseforbundne parter25-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.494.ØLRMomsfradrag - gulpladebil - anskaffelse29-11-05Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2005.492.ØLRRejseudgifter - Metroprojekt - midlertidigt arbejdssted - afstand- transporttid - arbejdstidens længde23-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2005.471.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - vindmølletillæg - skøn18-11-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.470.ØLRHovedaktionær - merløn - selskab afholdt private udgifter - objektiv udlejningsværdi - lejlighed10-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.461.ØLRDen dansk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst - indkomst som kommanditist - fast driftssted - udbytte04-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.448.ØLRMoms - overtagelse - igangværende byggeentreprise - entreprisesum og gældsforpligtelse19-10-05Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2005.445.ØLRRealrenteafgift - realisationssaldo - fordeling mellem forsikringsselskaber29-09-05AfgifterDom
SKM2005.415.ØLRFri bil - rådighed - ikke momsmæssig fradrag21-09-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2005.414.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperioden11-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.406.ØLRRestskattetillæg - selskabsskat - ophør22-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.405.ØLRFogedret - udlagte effekter - ejerforhold - hjemvisning25-08-05InddrivelseKendelse
SKM2005.403.ØLRBegrænset skattepligt - løn - arbejde udført i Danmark - udbytte - selskab i Gibraltar - rette modtager21-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.395.ØLROvergang til anden beskatningsform - andelsbeskatning til foreningsbeskatning01-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.393.ØLRSalg af goodwill - eget selskab09-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.392.ØLRTilbagebetaling af moms - havneudgifter - opkrævet med urette - overvæltet - ikke ugrundet berigelse17-06-05Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2005.389.ØLRMoms - forelæggelse EF-domstolen - billeasing - beskatningssted for brændstofleverancer09-09-05Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2005.386.ØLRTinglyst skadesløsbrev - udlæg - flere ejere af ejendom - fordeling af salgsprovenu21-06-05InddrivelseDom
SKM2005.379.ØLRSkattepligtig indkomst - arv - pengeoverførsel fra udlandet - bevisbyrde07-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.375.ØLRUdeblivelsesdom - forældelse12-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.370.ØLRSukkerroer - anskaffelse af kvote - driftsudgift eller indkomstkilde23-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.358.ØLROmkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering - 3 instanser12-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.342.ØLRSelskabstømning - selvfinansiering - skattegodtgørelsesmodellen17-06-04Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.336.ØLRStraffesag - moms- og skattesvig - urigtige momsangivelser - udeholdte indtægter fra virksomhed27-08-04StrafDom
SKM2005.335.ØLRStraffesag - afgiftsunddragelse - spiritusafgift18-08-04StrafDom
SKM2005.329.ØLRStraffesag - spilleautomatloven - gevinstgivende spilleautomater - konfiskation - omkostninger17-02-05StrafDom
SKM2005.328.ØLRStraffesag - spilleautomatloven - gevinstgivende spilleautomater - konfiskation - frifindelse26-11-04StrafDom
SKM2005.327.ØLRDeltidslandbrug - fradrag for underskud - syn og skøn30-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.326.ØLRStraffesag - smugleri - undladt at angive tobaksvarer og spiritus24-06-04StrafDom
SKM2005.321.ØLRTabskaution - selskab - afkald på regreskrav - eksistens af fordring23-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.319.ØLRVirksomhedsophør - fradrag for positiv driftsmiddelsaldo - tidspunkt for fradrag01-07-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.316.ØLRSkønsmæssig fastsættelse - moms og A-skattetilsvar - negativt privatforbrug29-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2005.315.ØLRStraksafskrivning - Edb-udstyr - anskaffelse til forsøg og forskning29-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.314.ØLRErhvervsmæssig virksomhed - erhverv eller hobby - befordringsfradrag24-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.310.ØLRSkattefri rejsegodtgørelse - ansat ved Metroprojekt - arbejdsgivers kontrol09-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2005.309.ØLR10-mandsprojekt - dokumentation for udgifter - realitet i projektet16-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.306.ØLRLempelse for dobbeltbeskatning - personfradrag - rækkefølge13-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2005.295.ØLRAmbi - forældelse - 1908-loven - erstatningsansvarlig for tab30-06-05AfgifterDom
SKM2005.278.ØLRMoms - listesystemet - dokumentation - salg til EU-land01-06-05Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2005.273.ØLRFradragsret - advokat og revisorudgifter - køb af datterselskab.09-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.268.ØLRBegrænset skattepligt - dansk pension - renter portugisisk banklån - portugisisk kapitalpensionsordning - grænsegængerreglerne - EU-ret24-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2005.252.ØLRAdministrationsvederlag - driftsomkostning08-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.245.ØLRDødsboskat - fordeling af skatteprovenu - mellemperiodeskatten09-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.241.ØLRRejseudgifter - skønsmæssig forhøjelse26-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.240.ØLREkstraordinær genoptagelse - skatteansættelse - dagældende regler17-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2005.236.ØLRBiintervention - rådgiveres fradrag for erstatning - selskabstømmersager17-05-05Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2005.233.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - 2 eller 3 lejligheder - tjent til bolig - påstandsbegrænsning24-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.229.ØLRRentefradrag - gældsmellemværende09-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.228.ØLRFradrag for administrationsvederlag - datterselskab09-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.226.ØLRZonetillæg - godtgørelse til dækning af rejseudgifter17-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2005.225.ØLRSkønsmæssig reduktion af udgifter - regnskabsgrundlag - tilsidesættelse04-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2005.224.ØLRFormalitetsindsigelser - ugyldige skatteansættelser18-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.223.ØLRIndkomstopgørelsen - fiktion - dokumentation - forældelse - menneskerettigheder02-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.222.ØLRKonkurs - omstødelse - ond tro03-05-05InddrivelseDom
SKM2005.215.ØLRStraffesag - momssvig - uregistreret momsvirksomhed - manglende sikkerhedsstillelse - nægtet registrering03-06-04StrafDom
SKM2005.214.ØLRStraffesag - momsunddragelse - urigtige momsangivelser - simpel uagtsomhed03-06-04StrafDom
SKM2005.211.ØLRStraffesag - momssvig af særlig grov karakter - urigtige momsangivelser - undladt udlevering og indsendelse af regnskabsoplysninger06-05-04StrafDom
SKM2005.207.ØLRDobbeltbeskatning - skønsmæssig ansættelse - ikke godkendte fradrag12-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.204.ØLRFri bil - virksomhedsskatteordning - bevisbyrde29-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.202.ØLRAfskrivning - personbil - arkitekt - bevisbyrde29-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.201.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - udstykning - privatretlig servitut28-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.199.ØLRSkattepligt - ledelsens sæde - indregistrering27-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.183.ØLRBoligfond - forretningsfører bosat i udlandet - refusion af rejseudgifter til Danmark15-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2005.181.ØLRRegistreringsafgift - afgiftsfritagelse - bus til institution25-04-05AfgifterDom
SKM2005.180.ØLRBekræftende genmæle - tarifering af stoleunderlag29-11-04ToldDom
SKM2005.177.ØLRTab på debitor - konkurs - periodisering12-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.175.ØLREjendomsvurdering - fradrag for grundforbedring - oprensning af forurenet jord18-04-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.173.ØLREjendomsavance - forbedringsudgifter - dokumentationens beskaffenhed - handelsomkostninger13-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.171.ØLRRealrenteafgift - beregning af overgangsfradrag - regulering af passiver05-04-05AfgifterDom
SKM2005.170.ØLRDriftsomkostninger - udlån af lejet bil - domæneregistreringer - brobizz - voksenpædagogisk grundkursus - afskrivning i ophørsår31-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.167.ØLRAktieombytning - konkretisering af formålet - officialmaksimen06-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.153.ØLRSkatteopkrævning - akkord - modregningsforbehold18-03-05Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.149.ØLREnergiafgift - godtgørelse - undervognsbehandling18-03-05AfgifterDom
SKM2005.148.ØLRSalg af good-will - revisionsvirksomhed - løbende ydelser17-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.139.ØLRBegrænset skattepligt - arbejde ombord på luftfartøj25-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2005.124.ØLRLønmodtager eller selvstændig erhvervsvirksomhed - edb-konsulent28-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2005.122.ØLRUgyldighedsindsigelser - konkret væsentlighedsvurdering21-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.119.ØLRSkønsmæssig ansættelse - udeholdt omsætning11-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.115.ØLRRegistreringsafgift - forelæggelse EF-domstolen - præjudicielt spørgsmål - momsgrundlag11-02-05AfgifterKendelse
SKM2005.110.ØLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser - momskarruselsvig01-04-04StrafDom
SKM2005.103.ØLRFri bil - hovedaktionær - kørselsregnskab28-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.100.ØLRMaskeret udlodning - overdragelse af ejendom - interesseforbundne parter - handelsværdi19-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.99.ØLRKoncernforbundne selskaber - korresponderende fradrag - administrationsudgifter - tilskud19-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.81.ØLRSkønsmæssig ansættelse - uregistreret virksomhed - momspligt10-02-05Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2005.74.ØLRGældssaneringssag - svig21-01-05InddrivelseKendelse
SKM2005.71.ØLRUdlæg - ægtefællehæftelse - omgåelse - proforma04-01-05InddrivelseKendelse
SKM2005.67.ØLRFond i Liechtenstein - suspension af revisionsfristen14-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.62.ØLRRepræsentationsudgifter - forhandlerrejser - turistmæssig islæt07-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2005.60.ØLRSkattearrangementer - kommanditselskaber - renteudgifter - kursgevinst - sagsbehandlingsfejl - ugyldighed06-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.37.ØLRMomsgodtgørelse - rejsearrangør - befordring til udlandet21-12-04Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2005.25.ØLRAfskrivninger - avanceopgørelse - salg af rettigheder - fristgennembrud20-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.24.ØLRHenstand - indgivelse af selvangivelse - kontrollovstillæg16-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.21.ØLRParcelhusreglen - beboelse i ejerperiode14-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.20.ØLRModregning i overskydende skat - underholdsbidrag - rette klageinstans13-12-04InddrivelseDom
SKM2005.12.ØLRMomsfritagelse - tegning af forsikringer09-12-04Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2005.10.ØLRGenoptagelse - andre forvaltningsspørgsmål03-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.8.ØLRTilsidesættelse af afskrivningsgrundlag - forhøjelse af skatteansættelse - ansættelsesfrist30-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.7.ØLRSelvstændig erhvervsdrivende - virksomhedsordningen - rentabilitet - opsparet overskud30-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2005.6.ØLRUdlæg - bankindestående25-11-04InddrivelseDom