Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2005.549.LRGenerationsskiftemodel - oprettelse af ny aktieklasse - vedtægtsændringer - Erstatter SKM2005.320.LR på grund af talfejl29-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.465.LREl-selskaber - sambeskatning11-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.452.LRInvesteringsselskab - overgang fra indkomstbeskattet selskab til ikke beskattet investeringsselskab11-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.419.LROmgørelse af indbetaling på pensionsordning11-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2005.417.LRBrud på uddannelsesaftale06-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.416.LRMedarbejderaktier - tegningsretter14-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.412.LRFladskærme - hjemme-pc-ordning - TV-tuner16-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.410.LRSkattefri virksomhedsomdannelse - overdragelse af aktiepost - reduktion af negativ indskudskonto - tidspunkt for værdiansættelse - succession11-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.391.LRTilladelse til fornyet sambeskatning for indkomståret 200414-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2005.390.LRTilladelse til fornyet sambeskatning, men ikke tilladelse til selvangivelsesomvalg vedrørende ophævelse af sambeskatning året forinden25-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2005.388.LRSkattefri aktieombytning af idéaktier18-11-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.382.LRMedarbejderobligationer - deltidsansatte - kontantlønsnedgang16-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.380.LRForsikring oprettet før 18/2-1992 - ændring ikke nytegning12-07-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.355.LREjendomsavancebeskatning - udgifter til nedrivning af bygning anset for forbedringsudgifter16-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.352.LRNedrivning af parcelhus og efterfølgende salg af grunden16-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.351.LRLigningsrådet nægtede tilladelse til principskifte vedrørende den skattemæssige opgørelse af igangværende arbejder for fremmed regning16-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2005.350.LRLigningsrådet nægtede tilladelse til principskifte vedrørende den skattemæssige opgørelse af igangværende arbejder for fremmed regning16-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2005.340.LRGenbeskatning af underskud - hel eller delvis virksomhedsafhændelse - udvidelse henholdsvis indgåelse af agenturaftaler - flytning af medarbejdere beskæftiget med eksportsalg21-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.339.LRGenindtræden i sambeskatning - forretningsmæssig begrundelse12-07-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2005.322.LRMedarbejderoptioner - bortseelsesret - differenceafregning15-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.320.LRGenerationsskiftemodel - oprettelse af ny aktieklasse - vedtægtsændringer14-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.311.LRSambeskatning og genbeskatning af underskud - fusion kunne sidestilles med likvidation - lodret fusion indebar ikke aktieafhændelse til koncernforbundet selskab17-08-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.287.LRAftaler om ændret vederlagssammensætning - lønseddel - medarbejderobligationer14-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.271.LRGenbeskatning af underskud - overdragelse til et koncernforbundet selskab - udleje - hel eller delvis overdragelse af virksomhed25-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.270.LRAnpartsprojekt - vindmøller - vindmøllepark - driftsrisiko22-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.261.LRNedsættelse af anskaffelsessum for landbrugsejendom med afdødes vederlag for mælkekvoter, da ejendommen var udloddet fra dødsboet med succession19-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.251.LRTilladelse til principskifte ved den skattemæssige opgørelse af værdien af igangværende arbejder for fremmed regning - teknologiløsninger til trådløse telefoner14-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2005.250.LRTilladelse til principskifte ved den skattemæssige opgørelse af værdien af igangværende arbejder for fremmed regning - maleropgaver14-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2005.249.LRLigningsrådet nægtede tilladelse til principskifte ved den skattemæssige opgørelse af værdien af igangværende arbejder for fremmed regning14-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2005.239.LRIndeksobligationer22-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.238.LRFredede ejendomme og istandsættelsesudgifter efter forfald pr. år-reglen (BYFO-fradrag)19-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.234.LRTilbagesalg til udstedende selskab efter fraflytning fra Danmark17-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.203.LRArbejdsgiverbetalt sundhedsordning17-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.179.LRSpaltning - Group 4 Falck A/S - fordeling af aktiernes anskaffelsessum - indsendelse af opgørelse af aktiernes anskaffelsessum29-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2005.178.LRMedarbejderaktier - båndlæggelse - skattefri aktieombytning25-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.176.LRFri brobizz - befordringsfradrag - bruttotrækordning19-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.174.LRMedarbejderaktier - deltidsansatte26-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.166.LRSuccession - Klientkontomidler er som udgangspunkt ikke "pengetank-aktiver"19-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.162.LRGenbeskatning af underskud - spørgsmål om, hvorvidt datterdatterselskabs virksomhedsoverdragelse og/eller likvidation ville udløse genbeskatning af underskud i et mellemliggende datterselskab17-08-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.157.LRKontantlønskonvertering - ADSL - lønseddel - ferie/overarbejdsbetaling15-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.151.LRFornyet afskrivningsgrundlag ved overdragelse mellem filialer25-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.150.LRAnvendelse af underskud ved fusion mellem moder- og datterselskab15-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2005.146.LRAktieløn - faktisk udnyttelseskurs14-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.145.LRTynd kapitalisering - opgørelse af egenkapitalen - transparent enhed14-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.144.LRSkattefri fusion - kapitalnedsættelse - udlodning - kontantvederlag21-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.143.LRMedarbejderaktieordning - Aktieløn14-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.142.LREjendomsanpartsselskab - salg af fast ejendom - nedsættelse af boligafgift22-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.141.LRMedarbejderaktier15-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.140.LRObligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen15-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.121.LRAfslag på anmodning om omgørelse af skattefri fusion14-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2005.120.LRAnmodning om fornyet sambeskatning - afslag14-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2005.105.LRKontantlønskonvertering - lønpakker - timelønnede - lønseddel22-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.104.LRKontantlønskonvertering - medarbejderbredbånd - lønnedgang - lønseddel22-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.61.LRUdenlandsk sambeskatning - svenske datterselskaber - koncernbidrag20-04-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.57.LRAktier - investeringsselskab - omsætningshastighed - næring17-08-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.56.LRAnpartsprojekt - fast ejendom - omdannelse af interessentskab til kommanditselskab - anparter fra før d.12.maj 1989 - fradragskonto - opgørelse af saldo på fradragskontoen - opgørelsestidspunkt - indgangsværdier25-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.55.LROverdragelse af immaterielle rettigheder - fast driftssted16-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.54.LRBeskatning af præmie på en svensk præmieobligation25-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.53.LRAnpartsreglerne - administration af udlejning af afskrivningsberettiget fast ejendom for flere end 10 personer - outsourcing af opgaver25-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.17.LREtableringskonto - betingelser for forlods afskrivning og indskud14-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.16.LRDriftsomkostning - begrænset skattepligt og dobbeltbeskatning (Spanien)27-01-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.13.LRMedarbejderaktier - supplerende aftaler21-10-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2005.1.LRAnvendelse af underskud ved fusion mellem moder- og datterselskab14-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked