Blanketnummer
21.015
Formål med og beskrivelse af blanketten

Anvendes af virksomheder/private i forbindelse med anmeldelse af taxi/køretøj til sygetransport til afgiftsberigtigelse.

Henvendelse rettes til:
SKAT på 72 22 18 18.

Pdf-udgave

Hent blanket 21.015

21.015 - Afgiftsfritagelse for taxi og limousiner mv. - med kommunal godkendelse

Henvendelse rettes til
72 22 18 18
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.