Dato for offentliggørelse
28 Feb 2013 14:21
Serienummer
P nr. 119
Resumé

Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse, når du får en gevinst eller taber på fordringer (for eksempel obligationer) i indkomståret 2012.

Hvad er nyt?

Vejledningen er opdateret.

ISBN-nummer
978-87-7121-621-9