Menu

Hvis du vil klage

Er du uenig i SKATs værdifastsættelse af dit køretøj, kan du klage over afgørelsen til Motorankenævnet. Drejer din klage sig om afgiftspligten eller selve afgiftens beregning, skal du klage til Landsskatteretten.

  • Det koster 400 kr. at klage (aktindsigtssager er gratis)
  • Klagefristen er 3 måneder

Sådan klager du

Du kan sende klagen på tre måder:

  1. Elektronisk til Skatteankestyrelsens klageportal på skatteankestyrelsen.dk.
  2. Som digital post via borger.dk, hvis du klager som privatperson, eller via virk.dk, hvis du klager på vegne af din virksomhed.
  3. Med post til: Skatteankestyrelsen, Ved Vesterport 6, 4. sal, 1612 København V.

Krav til klagen

Klagen skal være skriftlig. Du skal skrive alle de punkter, du vil klage over. For hvert punkt skriver du, hvorfor du mener, at SKATs afgørelse er forkert.

Du skal vedlægge:

  • Afgørelsen, du klager over
  • SKATS sagsfremstilling, hvis du har fået en med afgørelsen
  • Dokumenter, som støtter og underbygger din klage.

Vil du have et møde med en sagsbehandler i Skatteankestyrelsen, så skriv det i klagen sammen med dit telefonnummer.

Behandling af sagen

Skatteankestyrelsen sender klagen til udtalelse hos SKAT. SKAT kan genoptage sagen, hvis SKAT mener, at værdifastsættelsen af køretøjet er forkert, og hvis du er enig med SKAT om, hvordan køretøjet skal værdiansættes. I det tilfælde bortfalder klageafgiften på 400 kr.

Når du ikke til enighed med SKAT, sender SKAT en udtalelse til Skatteankestyrelsen, som er sekretariat for Motorankenævnet og Landsskatteretten.        

Love og regler

Du kan finde de gældende love og regler på skat.dk under Jura, tal og statistik.

Jura, tal og statistik

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?