Den juridiske vejledning 2018-1
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledning <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>Om Den juridiske vejledning [Væsentlige ændringer]
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Erhvervsbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Collapse D.A MomsD.A Moms
Expand D.A.1 IndledningD.A.1 Indledning
Expand D.A.2 MomsområdetD.A.2 Momsområdet
Expand D.A.3 Momspligtige personerD.A.3 Momspligtige personer
Expand D.A.4 Momspligtige transaktionerD.A.4 Momspligtige transaktioner
Collapse D.A.5 Momsfritagelser uden fradragsretD.A.5 Momsfritagelser uden fradragsret
Expand D.A.5.1 Sundhedssektoren ML § 13, stk. 1, nr. 1)D.A.5.1 Sundhedssektoren ML § 13, stk. 1, nr. 1)
Expand D.A.5.2 Social forsorg og bistand ML § 13, stk. 1, nr. 2)D.A.5.2 Social forsorg og bistand ML § 13, stk. 1, nr. 2)
Collapse D.A.5.3 Undervisnings- og kursusvirksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 3)D.A.5.3 Undervisnings- og kursusvirksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 3)
D.A.5.3.1 Lovgrundlag
D.A.5.3.2 Gamle regler og nye regler
D.A.5.3.3 Kort om momsfritagelse på undervisning
D.A.5.3.4 Hovedregel: Momsfritagelse for undervisning [Væsentlige ændringer]
D.A.5.3.5 Varer og ydelser i nær tilknytning til momsfritaget undervisning
D.A.5.3.6 Undtagelse: Momspligt for kurser primært rettet mod erhvervsdrivende, når kurset drives med gevinst for øje [Væsentlige ændringer]
D.A.5.3.7 Undervisning, hvor leverandøren ikke står i kontraktforhold til eleven/den studerende
Expand D.A.5.4 Foreninger ML § 13, stk. 1, nr. 4)D.A.5.4 Foreninger ML § 13, stk. 1, nr. 4)
Expand D.A.5.5 Sportsaktiviteter og arrangementer ML § 13, stk. 1, nr. 5)D.A.5.5 Sportsaktiviteter og arrangementer ML § 13, stk. 1, nr. 5)
Expand D.A.5.6 Kulturelle aktiviteter ML § 13, stk. 1, nr. 6)D.A.5.6 Kulturelle aktiviteter ML § 13, stk. 1, nr. 6)
Expand D.A.5.7 Kunstnerisk virksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 7)D.A.5.7 Kunstnerisk virksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 7)
Expand D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)
Expand D.A.5.9 Levering af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 9)D.A.5.9 Levering af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 9)
Expand D.A.5.10 Forsikringsvirksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 10)D.A.5.10 Forsikringsvirksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 10)
Expand D.A.5.11 Finansielle aktiviteter ML § 13, stk. 1, nr. 11)D.A.5.11 Finansielle aktiviteter ML § 13, stk. 1, nr. 11)
Expand D.A.5.12 Lotterier og lign. samt spil om penge ML § 13, stk. 1, nr. 12)D.A.5.12 Lotterier og lign. samt spil om penge ML § 13, stk. 1, nr. 12)
D.A.5.13 Postydelser ML § 13, stk. 1, nr. 13)
Expand D.A.5.14 Levering af frimærker ML § 13, stk. 1, nr. 14)D.A.5.14 Levering af frimærker ML § 13, stk. 1, nr. 14)
Expand D.A.5.15 Personbefordring ML § 13, stk. 1, nr. 15)D.A.5.15 Personbefordring ML § 13, stk. 1, nr. 15)
D.A.5.16 Bedemandsvirksomhed ML § 13, stk.1, nr. 16)
Expand D.A.5.17 Velgørende arrangementer ML § 13, stk.1, nr. 17)D.A.5.17 Velgørende arrangementer ML § 13, stk.1, nr. 17)
D.A.5.18 Genbrugsbutikker med almennyttigt formål ML § 13, stk. 1, nr. 18)
Expand D.A.5.19 Selvstændige grupper af personer ML § 13, stk. 1, nr. 19)D.A.5.19 Selvstændige grupper af personer ML § 13, stk. 1, nr. 19)
Expand D.A.5.20 Investeringsguld ML § 13, stk. 1, nr. 20)D.A.5.20 Investeringsguld ML § 13, stk. 1, nr. 20)
Expand D.A.5.21 Velgørende foreninger ML § 13, stk. 1, nr. 21)D.A.5.21 Velgørende foreninger ML § 13, stk. 1, nr. 21)
Expand D.A.5.22 Salg af virksomhedens driftsmidler m.m. ML § 13, stk. 2D.A.5.22 Salg af virksomhedens driftsmidler m.m. ML § 13, stk. 2
D.A.5.23 Baggrundsviden om momsfritagelserne i ML § 13
Expand D.A.6 Stedet for momspligtige transaktionerD.A.6 Stedet for momspligtige transaktioner
Expand D.A.7 Momspligtens indtrædenD.A.7 Momspligtens indtræden
Expand D.A.8 MomsgrundlagetD.A.8 Momsgrundlaget
D.A.9 Momssatsen ML § 33
Expand D.A.10 Momsfritagelser med fradragsretD.A.10 Momsfritagelser med fradragsret
Expand D.A.11 FradragD.A.11 Fradrag
Expand D.A.12 Momsgodtgørelse ML § 45D.A.12 Momsgodtgørelse ML § 45
Expand D.A.13 Betalingspligtige personerD.A.13 Betalingspligtige personer
Expand D.A.14 RegistreringD.A.14 Registrering
D.A.15 Opgørelsen af momstilsvaret ML § 56
Expand D.A.16 One Stop Moms - Særordninger for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester ML §§ 66-66 kD.A.16 One Stop Moms - Særordninger for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester ML §§ 66-66 k
Expand D.A.17 Særordningen for rejsebureauerD.A.17 Særordningen for rejsebureauer
Expand D.A.18 Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samleobjekter og antikviteterD.A.18 Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samleobjekter og antikviteter
D.A.19 Momskompensation for modermælkserstatning ML § 72
Expand D.A.20 Moms ved konkursbehandlingD.A.20 Moms ved konkursbehandling
Expand D.A.21 Moms ved byggeriD.A.21 Moms ved byggeri
Expand D.A.22 MotorkøretøjerD.A.22 Motorkøretøjer
D.A.23 Momskompensation til velgørende foreninger mv. [Væsentlige ændringer]
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Expand E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
H.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2018-1

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

D.A.5.3 Undervisnings- og kursusvirksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 3)

Indhold

Afsnittet handler om momsfritagelse for undervisning efter ML § 13, stk. 1, nr. 3.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag (D.A.5.3.1)
  • Gamle regler og nye regler (D.A.5.3.2)
  • Kort om momsfritagelse på undervisning (D.A.5.3.3)
  • Hovedregel: Momsfritagelse for undervisning (D.A.5.3.4)
  • Varer og ydelser i nær tilknytning til momsfritaget undervisning (D.A.5.3.5)
  • Undtagelse: Momspligt for kurser primært rettet mod erhvervsdrivende, når kurset drives med gevinst for øje (D.A.5.3.6)
  • Undervisning, hvor leverandøren ikke står i kontraktforhold til eleven/den studerende (D.A.5.3.7)
Fik du svar på dine spørgsmål?