Menu

Selskaber og fonde

Som ejer af et selskab eller en fond skal du indberette en række oplysninger i TastSelv Skat. Du indberetter via TastSelv Erhverv.

 

Vær opmærksom på

Acontoskat. Fristerne for betaling er d. 20 marts og d. 20 novemberUdbytte. Indberet og betal senest d. 10 i måneden efter den måned hvor udbytte udlodningen er vedtaget

Dit selskab har også andre vigtige pligter, som du skal være opmærksom på (bl.a. moms). Læs mere under Moms.

Overblik over selskabsformer

Der er forskellige former for selskaber:

 • Iværksætterselskaber (IVS)

 • Anpartsselskaber (ApS)

 • Aktieselskaber (A/S)

 • Partnerselskaber (P/S)

Selskaberne kræver en startkapital på mellem 1 kr. og 500.000 kr. afhængig af hvilken type selskab. Et selskab ejes af den eller de personer eller virksomheder, som har anparterne eller aktierne i selskabet. Selskaberne er selvstændige juridiske enheder og ejerne hæfter ikke personligt for selskabets gæld.

erhvervsstyrelsen.dk/selskaber kan du læse om de forskellige selskabsformer, og om hvordan de stiftes og registreres mv.

indberet.virk.dk kan du også læse om de forskellige selskabsformer, når du vil starte egen virksomhed i selskabsform.

Informationsmøder

SKAT afholder løbende gratis informationsmøder og webinarer for nystartede enkeltmandsvirksomheder.
Vi vil i starten af 2017 tilbyde informationsmøder for nyregistrerede selskaber. 

Mere om TastSelv Selskabsskat

I forbindelse med digitaliseringen af selskabsskatten har vi en side, hvor du kan finde vejledninger og få svar på spørgsmål.

Opløs dit selskab

Når du stopper med at drive et selskab, skal du:

 • Afmelde alle dine pligter (fx moms, arbejdsgiver, lønsum, punktafgifter, importør og eksportørregistrering) hos Erhvervsstyrelsen.

 • Opgøre, indberette og betale moms og A-skat m.m. til og med den dato, du har oplyst som ophørsdato på indberet.virk.dk.

 • Aflevere alle angivelser til SKAT. Hvis vi tidligere har beregnet angivelser for dit selskab, skal du også aflevere angivelser for disse perioder.

 • Lave et regnskab for ophørsåret og en opgørelse af den skattepligtige indkomst til opløsningsdatoen, uanset hvilken dato i året dit selskab lukker.

 • Sende selskabsselvangivelsen ind.

 • Vedlægge en specifikation af sambeskatningsindkomsten, hvis selskabet indgår i en sambeskatning.

 • Betale al gæld i selskabet, forfalden såvel som ikke forfalden, til kreditorerne, herunder SKAT.

Indberet moms, A-skat mv. i TastSelv Erhverv

Afmeld dine pligter på indberet.virk.dk

Opløs dit selskab med betalingserklæring

Når du vil opløse dit selskab ved betalingserklæring, skal du inden en måned efter ophør sende anmodningen til SKAT vedlagt:

 • Regnskab til opløsningsdato

 • Opgørelse af skattepligtig indkomst til opløsningsdato

 • Selskabsselvangivelsen (hvis den ikke tidligere er indberettet)

 • Specifikation af sambeskatningsindkomsten (hvis koncernselskab).

Når du har sikret dig, at alle forhold er i orden, udsteder vi en betalingserklæring om, at selskabet på nuværende tidspunkt ikke har gæld til SKAT. Vi giver kun betalingserklæringer, der tager forbehold for senere ændringer.

Ejerne af selskabet skal skriftligt meddele Erhvervsstyrelsen, at al gæld er betalt, og at det er besluttet at opløse selskabet. Alle ejere skal have underskrevet meddelelsen og alles navne og adresser skal fremgå. Betalingserklæringen fra os skal vedlægges.

Meddelelsen skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen, senest 2 uger efter at den er underskrevet.

Tjek, før du beder SKAT om betalingserklæring

Opløs dit selskab med likvidation (skattekvittance)

Når du vil opløse dit selskab ved likvidation, skal du sende en anmodning om skattekvittance til SKAT vedlagt:

 • Regnskab til opløsningsdato (færdigt eller udkast til endeligt likvidationsregnskab)

 • Opgørelse af skattepligtig indkomst til opløsningsdato (færdigt eller udkast)

 • Selskabsselvangivelsen (hvis det ikke tidligere er sendt)

 • Specifikation af sambeskatningsindkomsten (hvis koncernselskab).

Når alle forhold er i orden, udsteder vi en skattekvittance.

For at kunne opløse et selskab ved likvidation skal selskabets ejere først på en generalforsamling beslutte at lade selskabet træde i likvidation og vælge en likvidator.

Likvidator har ansvaret for at sælge virksomhedens aktivitet samlet eller de enkelte aktiver (fx computere, varelager, møbler, biler, maskiner, ejendomme og goodwill).

Likvidator har ansvaret for, at selskabet bliver opløst, og er beslutningstager for selskabet fra anmeldelsen om likvidation er afleveret i Erhvervsstyrelsen. Anmeldelsen om likvidation skal afleveres i Erhvervsstyrelsen, senest 2 uger efter at beslutningen er taget på generalforsamlingen.

Erhvervsstyrelsen registrerer, at selskabet skal træde i likvidation, og offentliggør samtidig, at kreditorer kan anmelde deres krav i selskabet inden for 3 måneder. Efter de 3 måneder håndterer likvidatoren eventuelle krav og sikrer, at det afsluttende likvidationsregnskab udarbejdes.

Ejerne af selskabet skal på en generalforsamling godkende det afsluttende likvidationsregnskab og endeligt beslutte at likvidere selskabet. Anmeldelsen om endelig likvidation afleveres i Erhvervsstyrelsen, senest 2 uger efter at beslutningen er taget på generalforsamlingen.

Erhvervsstyrelsen registrerer herefter, at likvidationen er afsluttet, og at selskabet er opløst.

NemID

Når du lukker dit selskab på indberet.virk.dk, bliver dit selskabs NemID og dermed din medarbejderadgang også lukket, så du ikke har adgang til at indberette. Skal du indberette fx moms eller andet for sidste gang efter du har lukket dit selskab, skal du derfor bestille en TastSelv-kode på telefon 72 22 18 18.

Koden bliver sendt med posten, og der kan være op til 6 dages ekspeditionstid. Vær derfor i god tid, så du kan nå at modtage koden inden, du skal indberette.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.

Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?